Αρχική σελίδα - Νέες εκδόσεις  |  e-mail

- Το πληρέστερο βιβλιοπωλείο για τον λογιστή / φοροτέχνη - 

 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ
 Κάνιγγος 27 , ΤΚ 10682 Αθήνα - Τηλ.: 210 3300592 & 210 3835921

ΔΩΡΕΑΝ παράδοση ΕΝΤΟΣ λεκανοπεδίου Αττικής. ΕΚΤΟΣ Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ παράδοση με courier για αγορές ΑΝΩ των 60 ευρώ,για αγορές ΚΑΤΩ των 60 Ευρώ χρέωση 5 Ευρώ.

Νεα Υπηρεσία! Τώρα οι αγορές σας και με ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Δείτε ΕΔΩ ποιές κάρτες υποστηρίζονται
   » Αρχική Σελίδα » Ε.Γ.Λ.Σ.   21/10/2016  
Κατηγορίες Βιβλίων

Εργατικά ασφαλιστικά (11)

Φορολ. δηλώσεις (12)

Φορολ. εισοδήματος (24)

Φορολογικοί οδηγοί (9)

Φορ.Έλεγχος-Δαπάνες (5)

ΚΦΑΣ Ποινολόγιο (13)

Ακίνητα - Τεχνικές (13)

Φ.Π.Α. - Χαρτόσημο (16)

Ε.Γ.Λ.Σ. (5)

Κοστολόγηση (18)

ΑΕ ΕΠΕ Προσωπικές (19)

Ι.Κ.Ε. (5)

Μετατροπές εταιρειών (5)

Ελεγκτική-Εσ.έλεγχος (6)

Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π. (27)

Οικον. καταστάσεις (13)

Οικονομοτεχνικές μελέ (2)

Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. (18)

Λογιστική (17)

Ναυτιλιακά (5)

Ξενοδοχειακά (3)

Οικονομικά λεξικά (3)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΦΠΑ - Ανάλυση Ερμηνεία. 2800 θέματα
ΦΠΑ - Ανάλυση Ερμηνεία. 2800 θέματα
65,00€
58,50€

Προσθήκη στο καλάθι
Επικοινωνία
Πως θα μας βρείτε (googlemaps)


Νέα σελίδα 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Προβολή: 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Β' έκδοση
ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Κ., Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Πειραιά
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Β' έκδοση

Θεωρητικό και πρακτικό βοήθημα για την εφαρμογή του ενημερωμένο με τους Ν. 4172/2013 & 4090/2012.
Περιέχει όλες τις γνωματεύσεις ΕΣΥΛ-ΣΛΟΤ ενσωματωμένες στην ανάλυση των λογαριασμών με εφαρμογές
Συνοδεύεται από εγχειρίδιο (τσέπης) Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής


17/12/2014
, σελίδες 688, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανάλυση - Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής). 16η έκδοση
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Θ., Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου ΣΟΕ, Επι 20ετία Αντιπρόεδρος ΕΣΥΛ, Τεχνικός σύμβουλος ΣΟΛ αε, τ.Ορκωτός λογιστής Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Νομικής
Ανάλυση - Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής). 16η έκδοση

Σε συνδυασμό με: • Τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ και του ΣΛΟΤ • Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) • Τη νομοθεσία περί εταιρειών (κωδ. Ν. 2190/20 & 3190/55) • Τη φορολογική νομοθεσία (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α.).
Πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη. Με ειδική επεξεργασία των λογιστικών χειρισμών εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και εκτενή ανάπτυξη των θεμάτων της Αναλυτικής Λογιστικής για τον υπολογισμό του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.

Η παρούσα 16η έκδοση διαφέρει ριζικά από τις προηγούμενες γιατί, από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης επιδεινώθηκε σοβαρά και η οικονομική ύφεση και δημιουργήθηκε πλήθος νέων προβλημάτων, για την αντιμετώπιση των οποίων επηνέχθηκαν πολλές και σοβαρές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία (μετά το φορολογικό νόμο 3943/2011 ψηφίστηκαν 23 νέοι νόμοι με πολλές φορολογικές διατάξεις, με το Ν. 4093/2012 αντικαταστάθηκε ο ΚΒΣ του Π.Δ. 186/1992 με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και με τα άρθρα 1 έως 72 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται από 1-1-2014 ο ΚΦΕ του Ν. 2238/1994) και έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στο δίκαιο των εταιρειών με Οδηγίες της ΕΕ, καθώς και από μνημονιακή υποχρέωση. Οι τροποποιήσεις αυτές ανέτρεψαν όλους τους αντίστοιχους λογιστικούς χειρισμούς του παρόντος. Επιπροσθέτως, η ΕΕ με νέους Κανονισμούς της υιοθέτησε διάφορες τροποποιήσεις για πλείστα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και Διερμηνείες τους. Όλα αυτά επέβαλλαν στον συγγραφέα να προβεί σε εξυπαρχής επεξεργασία του συνόλου της ύλης του παρόντος έργου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


12/12/2013
, σελίδες 1550, τιμή με Φ.Π.Α. 110,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Σε μικρό σχήμα τσέπης (10 x 14 cm), με εύκαμπτο εξώφυλλο και λεπτό αδιαφανές χαρτί, για καθημερινή και εύκολη χρήση.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που το διέπουν: η αρχή της αυτονομίας, η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων και η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Κατόπιν, αποσαφηνίζονται οι γενικές αρχές τήρησης των λογαριασμών και ακολουθεί η αναλυτική διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών.
Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται το κεφάλαιο 2.1 του ΠΔ 1123/1980 με το αντίστοιχο σχέδιο λογαριασμών γενικής λογιστικής που περιλαμβάνει τις εξής ομάδες: α) ομάδα 1η «Πάγιο Ενεργητικό», β) ομάδα 2η «Αποθέματα, γ) ομάδα 3η «Απαιτήσεις και Διαθέσιμα», δ) ομάδα 4η «Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», ε) ομάδα 5η «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», στ) ομάδα 6η «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος», ζ) ομάδα 7η «Οργανικά έσοδα κατ’ είδος», η) ομάδα 8η «Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων».
Στη συνέχεια του βιβλίου παρατίθενται τα ακόλουθα υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων: α) Ισολογισμού, β) Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (Λ/80), γ) Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λ/88), δ) Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Λ/88), ε) Προσαρτήματος Οικονομικών Καταστάσεων και στ) Έκθεσης Διαχείρισης.
Στο τελευταίο μέρος αναπτύσσονται τα στάδια του Λογιστικού Κυκλώματος κατά το κλείσιμο βιβλίων τρίτης κατηγορίας. Επίσης, απεικονίζονται σχηματικά η δεύτερη αρχή του ΕΓΛΣ, η τακτοποίηση εσόδων-εξόδων και η τακτοποίηση αγορών και εκπτώσεων κατά το τέλος του έτους.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 8 ευρώ)


28/01/2013
, σελίδες 172, τιμή με Φ.Π.Α. 10,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ. 16η έκδοση πλήρως ενημερωμένη
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Θ., Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου ΣΟΕ, Επι 20ετία Αντιπρόεδρος ΕΣΥΛ, Τεχνικός σύμβουλος ΣΟΛ αε, τ.Ορκωτός λογιστής Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Νομικής
Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ. 16η έκδοση πλήρως ενημερωμένηΠΕΡΙΕΧΕΙ: 
• Σχέδιο λογαριασμών συμπληρωμένο με τους νέους λογαριασμούς που καθιερώθηκαν με γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ. και με συσχετισμένη την κωδικαρίθμηση των συλλειτουργούντων κ.λ.π. λογαριασμών (για διευκόλυνση της μηχανογραφικής οργανώσεως) καθώς και με διευκρινιστικές υποσημειώσεις
• Υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων
• Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως
• Όλες oι γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ και του ΣΛΟΤ (με τις οποίες δίνονται λύσεις σε διάφορα ιδιόμορφα θέματα εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου)
• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο


19/11/2012
, σελίδες 728, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Τραπεζικές εργασίες και παράγωγα μέσω του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. 4η έκδοση
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Π., Επικ. Καθηγητής Λογιστικής
Τραπεζικές εργασίες και παράγωγα μέσω του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. 4η έκδοση

• Διεθνείς εξελίξεις στην Τραπεζική Λογιστική και "Βασιλεία"
• Χορηγήσεις (διαδικασία δανείων, Factoring, Leasing)
• Χρεόγραφα (Αποτίμηση, Συμβάσεις Repos επί τίτλων)
• Συνάλλαγμα (USD, JPY, CHF, Spot, Forward, Swaps)
• Οικονομικές καταστάσεις (Καταστάσεις Ταμιακών Ροών - Cash Flow)
• Καταθέσεις (Όψεως, Ταμιευτηρίου, Προθεσμίας, Repos)
• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ-IAS, ΔΠΧΠ-IFRS)
• Χρηματοοικονομίκά μέσα (ΔΛΠ-IAS 21,32,39, ΔΠΧΠ-IFRS 7,9)
• Λογαριασμοί τάξεως (Futures & Options σε FTSE/XAA-20-40, hedging)
• Λογιστική αντιστάθμισης (Hedge Accounting)


08/04/2011
, σελίδες 450, τιμή με Φ.Π.Α. (45,00€40,50€  | Προσθήκη στο καλάθι

Εμφάνιση 1 έως 5 (από 5 βιβλία) Σελίδα αποτελεσμάτων:  1 
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές
με πιστωτική κάρτα, PayPal, αντικαταβολή ή τραπεζικό έμβασμα. Παράδοση με courier.

Στο καλάθι σας έχετε ήδη:

Αδειο καλάθι
Συγγραφείς
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εκτός λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές
άνω των 60 ευρώ

ΕΘΝΙΚΗ: GR49 0110 1290 0000 1294 0464 121
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
GR57 0171 6620 0066 6210 6203 517
ALPHA:
GR40 0140 2880 2880 0210 1115 248 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:30-15:30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:30-20:30

 
 

2003-2015 Αποδελτίωση, σύνδεση, σύνταξη και παρουσίαση ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΥ