Αρχική σελίδα - Νέες εκδόσεις  |  e-mail

- Το πληρέστερο βιβλιοπωλείο για τον λογιστή / φοροτέχνη - 

 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ
 Κάνιγγος 27 , ΤΚ 10682 Αθήνα - Τηλ.: 210 3300592 & 210 3835921

ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |    

   » Αρχική Σελίδα » ΚΦΑΣ ΚΒΣ Ποινολόγιο   30/11/2015  
Κατηγορίες Βιβλίων

Εργατικά ασφαλιστικά (12)

Φορολ. δηλώσεις (11)

Φορολ. εισοδήματος (26)

Φορολογικοί οδηγοί (15)

Φορ.Έλεγχος-Δαπάνες (7)

ΚΦΑΣ ΚΒΣ Ποινολόγιο (17)

Ακίνητα - Τεχνικές (18)

Φ.Π.Α. - Χαρτόσημο (18)

Ε.Γ.Λ.Σ. (9)

Κοστολόγηση (19)

ΑΕ ΕΠΕ Προσωπικές (32)

Ι.Κ.Ε. (5)

Μετατροπές εταιρειών (7)

Διάθεση κερδών (2)

Ελεγκτική-Εσ.έλεγχος (8)

Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π. (25)

Οικον. καταστάσεις (16)

Οικονομοτεχνικές μελέ (2)

Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. (18)

Λογιστική (18)

Επιταγές (1)

Ναυτιλιακά (5)

Ξενοδοχειακά (3)

Οικονομικά λεξικά (3)
Επικοινωνία
Πως θα μας βρείτε (googlemaps)


Προβολή: 
Φορολογικό Ποινολόγιο. 13η έκδοση (& Ν.4342/2015)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Φορολογικό Ποινολόγιο. 13η έκδοση (& Ν.4342/2015)

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (4174/2013)
Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/97)
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4173/2014 μέχρι και το Ν. 4342/2015
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2523/1997 μέχρι και το Ν. 4342/2015
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014
• Κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015

• Σχετικές Διατάξεις κατ' άρθρο
• Αποφάσεις Υπ.Οικ. και Γ.Γ.Δ.Ε. κατ' άρθρο
• Εγκύκλιοι και διοικητικά έγγραφα κατ' άρθρο

• Πίνακες Περιεχομένων
• Αλφαβητικά ευρετήρια


19/11/2015
, σελίδες 550, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση - Ερμηνεία
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση - Ερμηνεία
Βιβλία, Στοιχεία, Τιμολόγηση, Διακίνηση, Αποδείξεις, Τεκμηρίωση Συναλλαγών, Απογραφές, Αποτίμηση, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Το βιβλίο περιέχει:
Όλες τις διατάξεις των ΕΛΠ (ν. 4308/2014), παραρτήματα, σχέδια λογαριασμών και πίνακες
Ενημερωμένο μέχρι τον Ν. 4337/17-10-2015 και την Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ Οκτ. 2015
Βασικές έννοιες, επισημάνσεις σε κάθε άρθρο
Ανάλυση - Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες και σχετική νομολογία
Συνδυαστική ανάλυση με Κ.Φ.Ε, Κ.Φ.Δ και Φ.Π.Α
Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο
• Πεδίο εφαρμογής  • Kαθορισμός μεγέθους οντοτήτων • Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία • Διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία • Απαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις • Απογραφή. Βιβλίο απογραφής. Μητρώο παγίων • Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης λογισπκών αρχείων • Διακίνηση αποθεμάτων. Δελτίο Αποστολής • Τιμολόγηση. Περιεχόμενο. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Αυθεντικότητα τιμολογίου • Απόδειξη δαπάνης. Απόδειξη αυτοπαράδσσης. Φορτωτικές • Λιανική πώληση αγαθών και υπηρεσιών • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης). Πάγια. Αποθέματα κλπ. • Εύλογη αξία • Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων και καθαρής θέσης • Μεταβολές λογισπκών πολιτικών. Διόρθωση λαθών • Προσάρτημα (σημειώσεις) χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Ενοποιημένες καταστάσεις ομίλων • θέματα πρώτης εφαρμογής Μεταβατικές διατάξεις • Ορισμοί ΕΛΠ • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Σχέδια Λογαριασμών. Ομάδες λογαριασμών • Σύνδεση σχεδίου λογ/σμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Συσχέτιση λογαριασμών ΕΓΛΣ και ΕΛΠ
Συγγραφείς: Δημήτρης Σταματόπουλος, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών, Πάρης Σταματόπουλος, Πτυχιούχος Παν/μίου Πειραιώς, MSc Πληροφορικής, Γιάννης Σταματόπουλος, Πτυχιούχος Οικ. Παν/μίου Αθηνών, ΜΒΑ - Υπ.Διδάκτορας Παν/μίου Πειραιώς


30/10/2015
, σελίδες 1360, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κ.Φ.Α.Σ. - Λογιστικά αρχεία - Βιβλία και Στοιχεία με ΦΠΑ & ΕΛΠ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Π., Επικ. Καθηγητής Λογιστικής
Κ.Φ.Α.Σ. - Λογιστικά αρχεία - Βιβλία και Στοιχεία με ΦΠΑ & ΕΛΠ

"Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" (ΕΛΠ) από 01.01.2015:
• Μέγεθος Οντοτήτων και Λογιστικά Αρχεία (Άρθρα 1-7)
• Παραστατικά Πωλήσεων - Τιμολόγια, Αποδείξεις (Άρθρα 8-15)
• Κανόνες Επιμέτρησης και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Άρθρα 16-36)


06/04/2015
, σελίδες 412, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer pricing) μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Ν., Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρώην Εταίρος Ernst & Young, Δ/νων Εταίρος της Εύθυνοι Ορκ. Ελεγκτές
Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer pricing) μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων

• Έννοιες      
• Παραδείγματα Κατανόησης
• Κύρια Σημεία Οδηγιών ΟΟΣΑ
• Ετοιμασία Φακέλου Τεκμηρίωσης
• Έλεγχος Ενδoομιλικών Συναλλαγών
• Υφιστάμενη Κατάσταση
• Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ελλάδα και Διεθνώς
Παραρτήματα με πλήρη κείμενα:
• Ελληνικής Νομοθεσίας
• Κώδικα Δεοντολογίας Ε.Ε
• Οδηγιών του ΟΟΣΑ (στα Ελληνικά) 


30/01/2015
, σελίδες 650, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση-Ερμηνεία. 3η έκδοση
ASTBOOKS,
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση-Ερμηνεία. 3η έκδοσηΗ Γ’ έκδοση του βιβλίου  παρουσιάζει αναλυτικά όλους τους κανόνες που διέπουν την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, όπως περιγράφονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014, η οποία ορίζει τη φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής και του κλιμακόμενιυ ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ, από τους συμβεμβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4172/2013. Δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν σχεδόν καθημερινά μεταβολές σχετικά με την εφαρμογή του ΚΦΑΣ, το παρόν βιβλίο εστιάζει στις τεράστιες αλλαγές που επήλθαν από 1.1.2014, καθώε και στην αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων που δημιουργούνται κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην αρχή του βιβλίου παρατίθεται αναλυτικός πίνακας, στον οποίο αντιστοιχούνται τα άρθρα του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. με αυτά του Κ.Φ.Α.Σ.. Έπειτα, ακολουθεί η ανάλυση του Κ.Φ.Α.Σ., η οποία γίνεται κατά άρθρο. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται οι διατάξεις κάθε άρθρου όπως ισχύουν σήμερα και στη συνέχεια οι ανάλογες επεξηγήσεις. Στις επεξηγήσεις αυτές – οι οποίες αριθμούνται με Α – παρατίθεται πλήρης ανάλυση των διατάξεων του κάθε άρθρου σε σχέση με τα γενικά ζητήματα που αυτές καλύπτουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πολλά ειδικά ζητήματα – αριθμούνται με Β – που έχουν κατά καιρούς διευκρινιστεί με εγκυκλίους ή με  έγγραφα της Διοίκησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει στην ανάλυσή μας εγκυκλίους και έγγραφα που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κ.Β.Σ. και δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., άρα συνεχίζουν να ισχύουν (όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 14). Εκτός των παραπάνω, στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες σχετικοί με διάφορα ζητήματα, όπως ο τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων κτλ.Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι στην ανάλυση του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά με αναλυτικούς πίνακες και οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, τόσο για τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών που αφορούν τη χρήση 2013, όσο και για την υποχρέωση υποβολής των μηνιαίων/τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, που προβλέπεται για το 2014 και εφεξής. Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι διατάξεις που έχουν καταργηθεί από 1/1/2014 (άρθρο 5, 8 κλπ) αναλύονται κανονικά στα άρθρα που αυτές ανήκαν. Στα εν λόγω άρθρα παρουσιάζεται και η αντιμετώπιση μετά τις αλλαγές αυτές. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: • Πίνακας ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, Πίνακας ΚΦΑΣ-ΚΒΣ • Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών • Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών • Εξαιρέσεις – Απαλλαγές • Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων • Δελτίο Αποστολής • Τιμολόγηση Συναλλαγών • Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών • Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών • Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων • Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών • Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής - Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών • Συγκεντρωτικές καταστάσεις 2013 και 2014 • Αποδείξεις δαπανών • Φορτωτικές αυτοπαραδόσεις • Φορολογικοί μηχανισμοί


29/09/2014
, σελίδες 1053, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών και Ενδοομιλικές Συναλλαγές (με CD)
ASTBOOKS,
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών και Ενδοομιλικές Συναλλαγές (με CD)

Το βιβλίο αναλύει εις βάθος το Ν.4174/2013 και συγκεκριμένα τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό να πλαισιώσει το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013). Θεωρούμε ότι το παρόν βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για το λογιστή-φοροτέχνη, καθώς ο ΚΦΔ καθορίζει το φοροελεγκτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου, τα πρόστιμα και γενικά τους κανόνες που θα διέπουν διάφορα στάδια της φορολογικής διαδικασίας, αφενός ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις των υποκειμένων των αναφερομένων στον Κώδικα φορολογιών και αφετέρου ως προς τη διαδικασία της είσπραξης των προερχόμενων από φόρους και τέλη δημοσίων εσόδων. Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά εμπλέκονται στο ίδιο νομοθέτημα διατάξεις που αφορούν παράλληλα φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α., Βιβλία και Στοιχεία, είσπραξη (Κ.Ε.Δ.Ε), έλεγχο, καθώς και θέματα οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο ΚΦΔ ενσωματώνει και κωδικοποιεί διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων. Περιλαμβάνει διατάξεις για την καθολική απόδοση ΑΦΜ, τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, τις περιπτώσεις άρσης και διατήρησης του απορρήτου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης, περιγράφει τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου και αναφέρεται σε γενικές και ειδικότερες διατάξεις κατά της φοροδιαφυγής. Επίσης, ορίζει τη διαδικασία είσπραξης των φόρων και τη δυνατότητα του φορολογούμενου να εντάσσεται σε προγράμματα ρύθμισης υπό προϋποθέσεις, εγκαθιστά μέτρα διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων, καθώς και για τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, προβλέπει τόκους και πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων και εκπρόθεσμης καταβολής φόρων ή και δηλώσεων. Τέλος, εντάσσεται πλέον στον ΚΦΔ το πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.Η ανάλυση του ΚΦΔ γίνεται κατά άρθρο και η δομή του παρόντος βιβλίου είναι η εξής: • Κατ’ αρχάς παρουσιάζονται οι διατάξεις των άρθρων του ΚΦΔ. • Έπειτα, ακολουθούν οι αναλύσεις – επεξηγήσεις του εκάστοτε άρθρου. • Τέλος, παρουσιάζονται τυχόν ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διατάξεις του εξεταζόμενου άρθρου.


06/06/2014
, σελίδες 1100, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση

• Κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-14 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του Ν.4093/2012 ενημερωμένη και με το Ν. 4223/2013
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί) με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ενημερωμένη και με το Ν. 3943/2011
• Κανονιστικές αποφάσεις και Διοικητικές λύσεις μέχρι 31.1.2014
• Πίνακες αντιστοιχίας των άρθων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με τα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αντιστρόφως.
• Αλφαβητικό Ευρετήριο του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.


12/02/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου (Ν.2523/97) με τον Ν. 4110/2013
ASTBOOKS,
Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου (Ν.2523/97) με τον Ν. 4110/2013

Ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερε ο Νέος Φορολογικός Νόμος 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ .17 τεύχος Α ').
Με τις ειδικές αναφορές του, θα σας επιστήσει την προσοχή στις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4093/2012 μέρους του οποίου αναφέρεται στον ΚΦΑΣ ο οποίος ουσιαστικά αντικατέστησε  και κατήργησε από 01-01-2013 το Προεδρικό Διάταγμα 186/1982.
Με τον ΚΦΑΣ επήλθαν ριζικές αλλαγές ως προς την έκδοση των στοιχείων και την τήρηση βιβλίων,  οι παραβάσεις των οποίων τιμωρούνται με σημαντικά πρόστιμα. Βεβαίως κατά τη διαπίστωση των παραβάσεων , η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης πράξεως προστίμου διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διάπραξης της παράβασης.
Η διαφοροποίηση των ποινών που επιβάλλουν τόσο ο 4110/2013 όσο και ο 4093/2012 επιβάλλει την γνώση από πλευράς των λογιστών, των αλλαγών που συντελούνται ώστε να εκτελέσουν με επάρκεια το έργο τους. Αξιολογώντας τις ανάγκες του επαγγέλματος, συμπεριλήφθησαν αναλύσεις, ειδικά ζητήματα καθώς και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των άρθρων που παρατίθενται.
Θεωρώντας πλέον δεδομένους τους εκτεταμένους Φορολογικούς ελέγχους του Υπ. Οικονομικών, είναι απαραίτητη η μελέτη του νέου αυτού βιβλίου για να αποφευχθούν λάθη και παραλήψεις   που θα έχουν σαν συνέπεια σημαντικότατες κυρώσεις.
Δείτε τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο


21/03/2013
, σελίδες 695, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ο "Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών" - Τα αποθέματα των επιχειρήσεων - Απογραφή και αποτίμηση
ΣΑΚΕΛΛΗΣ Ε., Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής
Ο "Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών" - Τα αποθέματα των επιχειρήσεων - Απογραφή και αποτίμηση

• Ο "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ" ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
• ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΦΑΣ (Αγορές, Πωλήσεις, Διακίνηση, Λογιστική, Κοστολόγηση, Αποτίμηση)
• ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΦΑΣ
σε συνδυασμό με • το ΕΓΛΣ • τον ΚΦΑΣ • Τα ΔΛΠ
Η νέα αυτή εργασία δίνει απαντήσεις στα σοβαρά θέματα που γεννώνται από την εφαρμογή του νέου ΚΦΑΣ:
• Πως θα λειτουργούν οι αποθήκες εμπορευμάτων, πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων εξωλογιστικά.
• Πως θα λειτουργεί ο λ/σμός 94 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και πως θα συνδέονται οι αποθήκες αποθεμάτων με τη Γενική Λογιστική του Ε.ΓΛΣ.
• Πως θα γίνεται η κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων εξωλογιστικά σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και το Ε.ΓΛΣ και πως θα ελέγχεται το κόστος παραγωγής με βάση τους λ/σμούς της Γενικής Λογιστικής.
• Παρουσιάζονται ολοκληρωμένες πρακτικές εφαρμογές για την εξωλογιστική κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων : μαζικής παραγωγής, εξατομικευμένης παραγωγής και κατασκευαζόμενων έργων.
• Πως θα γίνεται η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με βάση τις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ, του Ε.ΓΛΣ και του Ν. 2190/1920 και υπόδειξη των λογιστικών εγγραφών που συνδέονται με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων


01/02/2013
, σελίδες 872, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 3η έκδοση & Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (& Ν.4110/2013)
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Φ., Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, Υπάλ. Υπ.Οικονομικών
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 3η έκδοση & Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (& Ν.4110/2013)

Περιέχει:
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.2238/1994 μέχρι και τον Ν.4110/2013
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.2523/1997 (Ποινολόγιο) μέχρι και τον Ν.4110/2013
• Συναφείς κατ' άρθρο διατάξεις
• Προϊσχύσασες την τελευταία δεκαετία κατ' άρθρο διατάξεις
• Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών & την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1004/2013 εφαρμογής του
• Σχετικές ανά άρθρο σημαντικές Α.Υ.Ο. και Ε.Δ.Υ.Ο.
• Ν.3296/2004 - άρθρα 13-17 "Αυτοέλεγχος φορολογικών δηλώσεων" και την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1191/2010 "Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής"
• Π.Δ.299/2003 συντελεστές αποσβέσεων
• Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους
• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο Ποινολογίου
• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με 7.000 θέματα

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (ΜΑΙΟΣ 2013)

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΜΑΙΟΣ 2013)

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2013)


31/01/2013
, σελίδες 1096, τιμή με Φ.Π.Α. (50,00€45,00€  | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση - Ερμηνεία
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση - ΕρμηνείαΠεριέχει:
• Όλες τις διατάξεις του ΚΦΑΣ
• Την Ερμηνευτική Εγκ. ΠΟΛ 1004/4-1-2013
• Πλήρη Ανάλυση-Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση
• Συνδυασμό των διατάξεων του ΚΦΑΣ με Εισόδημα, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ,
• Διοικητικές-Ποινικές κυρώσεις, Α.Κ., Ε.Ν, Ν. 2190/20
• Ερμηνευτικές Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Λύσεις
• Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο
(σε συνεργασία με Γιάννη Σταματόπουλο, Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, ΜΒΑ, Υπ Διδάκτορα Παν/μίου Πειραιώς και Πάρη Σταματόπουλου, Πτυχ. Παν/μίου Πειραιώς, MSc Πληροφορικής)


29/01/2013
, σελίδες 1120, τιμή με Φ.Π.Α. (50,00€45,00€  | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας. 6η έκδοση
ΜΑΡΚΟΥ Δ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας. 6η έκδοση• Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας. Κωδικοποίηση Ν. 2717/1999 ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4055/2012
• Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Κωδικοποίηση Ν. 2690/1999
• Κωδικοποίηση Διατάξεων νόμων περί ΣτΕ (Π.Δ. 18/1989). Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4055/2012
• ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ. (Ν. 4055/2012, άρθρα 53-58)
• ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-60 Ν. 4055/2012
• Βιβλία Γραμματείας (Π.Δ. 402/1983)
• Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Κ.Δ.Δ. και Κ.Φ.Δ.
• Αλφαβητικά Ευρετήρια


30/03/2012
, σελίδες 608, τιμή με Φ.Π.Α. (55,00€49,50€  | Προσθήκη στο καλάθι

Εγκλήματα φοροδιαφυγής. Ζητήματα φοροδιαφυγής στο Εισόδημα, στο ΦΠΑ και στα Φορολογικά στοιχεία
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
Εγκλήματα φοροδιαφυγής. Ζητήματα φοροδιαφυγής στο Εισόδημα, στο ΦΠΑ και στα Φορολογικά στοιχεία

Στην αρχή του έργου, ο συγγραφέας εξετάζει την ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής και παρουσιάζει τους κατά καιρούς ισχύσαντες (μέσα σε 60 χρόνια) ειδικούς ποινικούς νόμους που ρύθμιζαν τις φορολογικές ποινικές κυρώσεις (το λεγόμενο «φορολογικό ποινολόγιο»), φθάνοντας μέχρι και τον νόμο που ισχύει σήμερα (Ν 2523/1997). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατ’ ιδίαν νομοτυπικές μορφές των εγκλημάτων φοροδιαφυγής και ειδικότερα αυτών που τυποποιούνται στα άρθρα 17 και 18 του Ν 2523/1997. Αυτά είναι η φοροδιαφυγή στο εισόδημα (άρθρο 17), η φοροδιαφυγή στην πληρωμή φόρου πλοίων (άρθρο 17 παρ. 4) και η φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ, στους παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορές (άρθρο 18 παρ. 1). Ακολούθως, εξετάζεται το αδίκημα της φοροδιαφυγής στην έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, στην αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων και στη νόθευση φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν 2523/1997). Τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με ειδικά δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο έγκλημα της φοροδιαφυγής στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ποινική δίωξη, κλητήριο θέσπισμα, αρμοδιότητα και πολιτική αγωγή).
Το έργο «Εγκλήματα Φοροδιαφυγής» ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των τελικών παρατηρήσεων του συγγραφέα, την παράθεση πλούσιας βιβλιογραφίας (ελληνικής και ξενόγλωσσης) καθώς και το αλφαβητικό ευρετήριο. Συγγραφέας: Γ. Δημήτραινας
(τιμή για φυσικά πρόσωπα: 35 ευρώ)


16/05/2011
, σελίδες 344, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Η ενδοομιλική τιμολόγηση (Transfer Pricing)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ Α.,
Η ενδοομιλική τιμολόγηση (Transfer Pricing)

Η προκείμενη μελέτη πραγματεύεται την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών και επιδιώκει να συστηματοποιήσει τη σχετική ύλη, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα στοιχεία του ελληνικού δικαίου εντός του ευρύτερου πλαισίου που διαμορφώνεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Γι’ αυτό το λόγο επιχειρείται αρχικά η εισαγωγή στην προβληματική της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών, στην οποία εντάσσεται η χρήση της για σκοπούς φορολογικού σχεδιασμού και η αντιμετώπισή της από τις φορολογικές αρχές καθώς και ο εννοιολογικός προσδιορισμός και η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων.
Με βάση την παραπάνω θεωρητική θεμελίωση αναλύεται στη συνέχεια το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την ενδοομιλική τιμολόγηση, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαφορετικής τυπικής ισχύος που προέρχονται όχι μόνο από το ελληνικό αλλά και από το διεθνές και το ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία το τελευταίο διάστημα απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική φορολογική πρακτική. Η έκδοση συμπληρώνεται από παράρτημα με σχετικά υποδείγματα, πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο. Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης (τιμή για φυσικά πρόσωπα 40 ευρώ)


18/10/2010
, σελίδες 296, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων & Στοιχείων. Πρακτικό βοήθημα. Βασικές έννοιες 4η έκδοση
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών
Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων & Στοιχείων. Πρακτικό βοήθημα. Βασικές έννοιες 4η έκδοση

• Πλήρη κωδικοποίηση μέχρι το N. 3842/2010
• Aνάλυση - Eρμηνεία των αλλαγών με παραδείγματα, εμπεριέχεται και η βασική ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1091/14-6-2010
• Βασικές έννοιες, επισημάνσεις και θέματα σε κάθε άρθρο
• Πίνακες με πληροφορίες και αναλύσεις για άμεση ενημέρωση
• Νομοθεσία φορολογικών μηχανισμών
• Ειδικό κεφάλαιο με παραβάσεις, πρόστιμα, κυρώσεις
• Αυτοτελές πρακτικό βοήθημα, χρήσιμο εγχειρίδιο για τους ελεγκτές, λογιστές κ.λπ. Ένα βιβλίο «για τις άμεσες ανάγκες»
• Κατάλληλο και για διδακτικό σε φοιτητές, σπουδαστές
• Αλφαβητικό Ευρετήριο και επιπλέον ειδικό κεφάλαιο με τις αλλαγές


20/09/2010
, σελίδες 1072, τιμή με Φ.Π.Α. (50,00€45,00€  | Προσθήκη στο καλάθι

Τα φορολογικά εγκλήματα
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
Τα φορολογικά εγκλήματαΤο έργο «Τα φορολογικά εγκλήματα» έχει ως αντικείμενο τη φορολογική ποινική νομοθεσία. Στην αρχή εξετάζεται το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα φορολογικά εγκλήματα, η συνύπαρξη διοικητικού και ποινικού δικαίου, οι φορολογικές κυρώσεις και η σχέση τους με την ΕΣΔΑ, τα φορολογικά αδικήματα και το οικονομικό έγκλημα. Στη συνέχεια αναλύεται ο Ν 2523/1997 (φορολογικό ποινολόγιο) και ειδικότερα τα αδικήματα της παράλειψης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 17), της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών (άρθρο 18) και της φοροδιαφυγής για έκδοση ή αποδοχή πλαστών, νοθευμένων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19), καθώς και η προσαρμογή στη νέα νομοθεσία. Τέλος, αναλύονται οι σχετικές δικονομικές διατάξεις αναφορικά με την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, την άσκηση της ποινικής δίωξης, την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής και την ισχύ του δεδικασμένου των φορολογικών δικαστηρίων και ζητήματα διαχρονικού δικαίου. Η έκδοση συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και ευρετήριο νομολογίας. Το έργο «Τα Φορολογικά Εγκλήματα» αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα χρήσιμο για κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του φορολογικού ποινικού δικαίου. Συγγραφέας: Α. Συκιώτη (τιμή για φυσικά πρόσωπα 30 ευρώ)


05/08/2010
, σελίδες 232, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανάλυση Ερμηνεία Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων. 4.300 θέματα. 11η Έκδοση. 4 τόμοι
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών
Ανάλυση Ερμηνεία Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων. 4.300 θέματα. 11η Έκδοση. 4 τόμοι

Περιέχει: Πλήρη κωδικοποίηση των διατάξεων με αναφορά στις προισχύουσες διατάξεις Ενημερωμένο μέχρι και τους Ν. 3522/06 και Ν. 3610/07 Παρουσίαση των αλλαγών με παραδείγματα Ειδική αναφορά στα νέα θέματα Ερμηνεία - Ανάλυση σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση Συνδυασμός των διατάξεων του Κ.Β.Σ με Εισόδημα, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ, Διοικητικές-Ποινικές κυρώσεις, Α.Κ., Ε.Ν, Ν. 2190/20 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι Κ.Β.Σ, Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Λύσεις Αναλυτικοί Πίνακες περιεχομένων και Αλφαβητικό Ευρετήριο σε κάθε τόμο, καθώς και Συνολικό Αλφαβητικό Ευρετήριο στον Δ' τόμο Συγκεκριμένα σε κάθε τόμο περιέχονται: Α' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 784) • ΒΙΒΛΙΑ • Επιτηδευματίες (Κατηγορίες, Εντάξεις, Εξαιρέσεις, Διακρίσεις), Βιβλία: Αγορών, Εσόδων-Εξόδων, Λογιστικά, Αποθήκης, Παραγωγής Κοστολογίου, Τεχνικών Προδιαγραφών, Υποκαταστήματα Β' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 824) • Πρόσθετα Βιβλία • Οικοδομές, Βιβλίο Κοστολογίου, Φ.Π.Α • Διακίνηση Αγαθών • Τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών • Κανόνες τιμολόγησης Ε.Ε Γ' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 888) • Λιανική Πώληση Α.Λ.Π - Α.Π.Υ • Φορολογικές μηχανές και μηχανισμοί • Ειδικά στοιχεία Αποδείξεις. Αυτοπαράδοσης, Δαπανών • Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης • Θεωρήσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Α.Φ.Μ Δ' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 848) • Τήρηση και διαφύλαξη •  Διασταύρωση στοιχείων • Μηχανογράφηση • Διαχειριστική περίοδος • Απογραφή • Αποτίμηση • Ισολογισμός • Απόρρητο Κύρος Βιβλίων και Έλεγχος, Πρόστιμα Κ.Β.Σ


03/01/2008
, σελίδες 3350, τιμή με Φ.Π.Α. (95,00€85,50€  | Προσθήκη στο καλάθι

Εμφάνιση 1 έως 17 (από 17 βιβλία) Σελίδα αποτελεσμάτων:  1 

Ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές
με πιστωτική κάρτα, PayPal, αντικαταβολή ή τραπεζικό έμβασμα. Παράδοση με courier.

Στο καλάθι σας έχετε ήδη:

Αδειο καλάθι
Συγγραφείς
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εκτός λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές
άνω των 60 ευρώ


 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:30-15:30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:30-20:30

 
 

2003-2015 Αποδελτίωση, σύνδεση, σύνταξη και παρουσίαση ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΥ