Αρχική σελίδα - Νέες εκδόσεις  |  e-mail

- Το πληρέστερο βιβλιοπωλείο για τον λογιστή / φοροτέχνη - 

 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ
 Κάνιγγος 27 , ΤΚ 10682 Αθήνα - Τηλ.: 210 3300592 & 210 3835921

ΔΩΡΕΑΝ δειγματισμός και παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ δειγματισμός και παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ δειγματισμός και παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ δειγματισμός και παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |    

   » Αρχική Σελίδα   18/04/2014  
Κατηγορίες Βιβλίων

Εργατικά ασφαλιστικά (13)

Φορολ. δηλώσεις (7)

Φορολ. εισοδήματος (22)

Φορολογικοί οδηγοί (13)

Φορ.Έλεγχος-Δαπάνες (7)

ΚΦΑΣ ΚΒΣ Ποινολόγιο (14)

Ακίνητα - Τεχνικές (14)

Φ.Π.Α. - Χαρτόσημο (12)

Ε.Γ.Λ.Σ. (8)

Κοστολόγηση (19)

ΑΕ ΕΠΕ Προσωπικές (20)

Ι.Κ.Ε. (4)

Μετατροπές εταιρειών (7)

Διάθεση κερδών (1)

Ελεγκτική-Εσ.έλεγχος (8)

Δ.Λ.Π. (18)

Οικον. καταστάσεις (14)

Οικονομοτεχνικές μελέ (2)

Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. (17)

Λογιστική (14)

Επιταγές (1)

Ναυτιλιακά (6)

Ξενοδοχειακά (2)

Οικονομικά λεξικά (3)

Ιδιωτική Ασφάλιση (3)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης (Πόθεν 'Εσχες)
Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης (Πόθεν 'Εσχες)
50,00€
40,00€

Προσθήκη στο καλάθι

Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό
Επικοινωνία
Πως θα μας βρείτε (googlemaps)


Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. 3η έκδοση.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Φ., Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, Υπάλ. Υπ.Οικονομικών
Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. 3η έκδοση.

-ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- Η 3η αυτή έκδοση από τον φοροτεχνικό - συγγραφέα Φώτη Τσιατούρα, εκτός της ενημερωμένης κωδικοποίησης με το ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014), της επικαιροποιημένης ερμηνείας και ανάλυσης με περισσότερα ειδικά θέματα σε κάθε άρθρο, της παράθεσης πληθώρας παραδειγμάτων και αποσπασμάτων Δικαστικών Αποφάσεων του ΣτΕ και του ΔΕΚ, της παράθεσης του ν.2523/1997 (ποινολογίου – που παρά την κατάργηση από 1.1.2014 πολλών διοικητικών κυρώσεων και διαδικαστικών διατάξεων, παραμένουν σε ισχύ οι ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων), περιέχει και δύο ακόμη πλεονεκτήματα:
α) οι διατάξεις του ΦΠΑ (κυρίως οι διαδικαστικές διατάξεις των άρθρων 48 - 61) αναλύονται με το πρίσμα του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών), ο οποίος από 1.1.2014 έχει εφαρμογή και στο ΦΠΑ, με παράθεση των σχετικών διατάξεων ή αποφάσεων όπου είναι αναγκαίο και
β) το νέο αλφαβητικό ευρετήριο είναι εμπλουτισμένο με όλα τα ειδικά θέματα που αναλύονται στην παρούσα έκδοση και έτσι ο αναγνώστης ανευρίσκει το κάθε θέμα ευκολότερα και ταχύτερα, αφού παραπέμπεται αλφαβητικά στο αντίστοιχο άρθρο και στη συνέχεια σε παράγραφο η στην ένδειξη θ*.
Παρά την τεράστια ύλη, έγινε προσπάθεια ο αναγνώστης ή ο μελετητής να έχει σε ένα πρακτικό και χρηστικό τόμο (1.700 σελίδων) ολοκληρωμένη γνώση και εφαρμογή του πλέγματος των διατάξεων του ΦΠΑ της τελευταίας δεκαπενταετίας (2000-2014).
Ειδικότερα η έκδοση αυτή περιέχει:
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.2859/2000 όπως διαμορφώθηκε μέχρι και τον ν.4254/2014.
• Ερμηνεία και ανάλυση ειδικών θεμάτων σε κάθε άρθρο.
• Παράθεση πληθώρας παραδειγμάτων και αποσπάσματα Δικαστικών Αποφάσεων ΣτΕ και ΔΕΚ.
• Τις προϊσχύουσες διατάξεις της τελευταίας 15ετίας με τη μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο.
• Τις συναφείς με τη φορολογία ΦΠΑ διατάξεις σε κάθε άρθρο.
• Τις σχετκές Αποφάσεις (Υπουργικές ή του Γεν.Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) και τις Εγκύκλιες Διαταγές σε κάθε άρθρο.
• Τις διατάξεις του ποινολογίου (ν.2523/1997) όπως διαμορφώθηκε μέχρι και τον ν.4254/2014 και τις συναφείς διατάξεις σε κάθε άρθρο.
• Τις προϊσχύουσες διατάξεις της τελευταίας 15ετίας  του ποινολογίου (ν.2523/1997) με μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο.
• Αναλυτικό ανά άρθρο ευρετήριο των σχετικών Αποφάσεων (Υπουργικών ή του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων)  και Εγκυκλίων Διαταγών.
• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερες από 5.000 περιπτώσεις που παραπέμπουν σε αντίστοιχα άρθρα και παραγράφους ή ειδικά θέματα.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (2η ΕΚΔΟΣΗ) ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (2η ΕΚΔΟΣΗ) ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


22/04/2014
, σελίδες 1700, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Οδηγός Φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων 2014
ASTBOOKS,
Οδηγός Φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων 2014• Αναλύσεις κωδικό προς κωδικό όλων των εντύπων - Παραδείγματα - Πρακτικές εφαρμογές
• Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Φ-010, Φ-012 • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Δεδομένου ότι έχουν επέλθει πολλές και σημαντικές αλλαγές το τελευταίο διάστημα στη φορολογία εισοδήματος, ειδικά μετά την τροποποίηση του Ν.2238/1994 με το Ν.4110/2013, έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια κατά τη συγγραφή όλες αυτές οι αλλαγές να απεικονιστούν με σωστό τρόπο στο βιβλίο, ώστε να είναι εύχρηστο και κατανοητό για τον αναγνώστη.
Το παρόν βοήθημα είναι ενημερωμένο με το Ν.4254/2014 και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα τόσο για τον έμπειρο επαγγελματία λογιστή-φοροτέχνη (ελεύθερο επαγγελματία ή μισθωτό), ο οποίος αντιμετωπίζει ποικίλα και απαιτητικά ζητήματα σε σχέση με φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις, διότι περιλαμβάνει πολλά ειδικά θέματα και δίνει λύσεις με βάση τις τελευταίες διευκρινίσεις από το Υπουργείο όσο και για κάθε αρχάριο λογιστή, καθώς γίνεται λεπτομερής παρουσίαση όλων των εντύπων ανά κωδικό, με αναλυτικές επεξηγήσεις και πρακτικά παραδείγματα.
Η δομή που ακολουθήθηκε κατά τη συγγραφή εξυπηρετεί τη σύνδεση του εκάστοτε κωδικού της δήλωσης με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) ή άλλων νόμων. Η σύνδεση αυτή θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητη, προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει σε βάθος τη φορολογία εισοδήματος και κατ’ επέκταση τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης.
Η παρουσίαση κάθε εντύπου ξεκινάει με τα γενικά στοιχεία, δηλαδή ποιοι είναι οι υπόχρεοι υποβολής, οι προθεσμίες, ο τρόπος κλπ., με βάση τις τελευταίες διευκρινιστικές εγκυκλίους. Στη συνέχεια, όπου εξυπηρετεί, παρατίθεται ο γενικός τρόπος φορολογίας του εκάστοτε προσώπου και ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση ανά κωδικό. Στην ανάλυση του κάθε κωδικού περιγράφεται ο τρόπος συμπλήρωσής του, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις και τα συμπεράσματα από εγκυκλίους και έγγραφα που τον αφορούν και παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης, στο τέλος συνήθως κάθε εντύπου παρατίθεται πρακτικό παράδειγμα φορολογίας του εκάστοτε προσώπου, καθώς και η συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου με βάση αυτό το παράδειγμα.
Τέλος, το κάθε έντυπο αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο με ξεχωριστή αρίθμηση και ξεχωριστό ευρετήριο στο τέλος του, προς μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη.


15/04/2014
, σελίδες 860, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Δηλώσεις νομικών προσώπων 2014 (5η έκδοση)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β. / ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λ.,
Δηλώσεις νομικών προσώπων 2014 (5η έκδοση)

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, αντιμετωπίζουν όλα τα θέματα και τις απορίες που προκύπτουν από τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του οικ. έτους 2014 (χρήση 2013), παραθέτοντας επεξηγηματικές οδηγίες, κωδικό προς κωδικό, ερμηνευτικά σχόλια, συγκρίσεις με την προηγούμενη χρήση, χρήσιμες εφαρμογές, κατανοητά παραδείγματα και συμπληρωμένα έντυπα. Πρέπει να επισημανθεί ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013, θα έχουν εφαρμογή, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, οι «προσαρμοσμένες», βάσει κυρίως του Ν 4110/2013, διατάξεις του «παλαιού» ΚΦΕ (Ν 2238/1994), ως μεταβατικού σταδίου, για την ομαλή προσέγγιση στο νέο φορολογικό καθεστώς. Έτσι, οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, για την διαχειριστική χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014), θα συνταχθούν και θα υποβληθούν βάσει των διατάξεων του «παλαιού» ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά τις αλλαγές των νόμων: 4110/2013, 4141/2013, 4146/2013 και 4152/2013.
Στην έκδοση δίνονται χρήσιμες οδηγίες ερμηνείας συμπλήρωσης και των εντύπων φορολογίας των Νομικών Προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (έντυπο Φ-01010, για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), καθώς και των προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (έντυπο Ε5, για ΟΕ, ΕΕ, Αστικές κ.λπ. εταιρείες), μαζί με το συνυποβαλλόμενο Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) και παρατίθενται ολοκληρωμένες ασκήσεις συμπλήρωσης όλων των παραπάνω εντύπων. Σημειώνεται ότι με τις αλλαγές που έγιναν στη φορολόγηση των προσωπικών εταιρειών, βάσει των διατάξεων του Ν 4110/2013, καταργείται η διαδικασία διάσπασης των κερδών και ο επιμερισμός τους σε «επιχειρηματικές αμοιβές». Ωστόσο, χαρακτηρίζεται σημαντική η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση, στην περίπτωση που τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ (άρθρο 10 του Ν 2238/1994).
Παράλληλα, παρουσιάζεται συγκεντρωμένη όλη τη σχετική φορολογική νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με τον τρόπο και χρόνο υποβολής των δηλώσεων, ενώ η ανάλυση συνοδεύεται από παραδείγματα που επεξηγούν επιμέρους σημαντικά θέματα, όπως: • τη φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων • τον αυτοέλεγχο • τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές αμοιβές • τη διανομή κερδών στους εταίρους • τη φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών • τα εισοδήματα από άλλες πηγές που αποκτούν οι εταιρείες κ.λπ. • μεταφορά ζημιών • τις αποσβέσεις παγίου ενεργητικού, • την έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών κ.ά.
Τέλος, στην ύλη εντάσσεται και το φορολογικό καθεστώς των δικηγορικών εταιρειών βάσει του ΠΔ 81/2005, με συμπληρωμένη την φορολογική δήλωση δικηγορικής εταιρείας.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 10 ευρώ)


11/04/2014
, σελίδες 185, τιμή με Φ.Π.Α. 15,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις 2014 (σχήμα10Χ13 εκ.)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν., Λογιστής - φοροτεχνικός
Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις 2014 (σχήμα10Χ13 εκ.)

• Υποχρεώσεις από τη φορολογική και εργατική νομοθεσία • Φορολογικές επισημάνσεις • Παρακρατήσεις φόρων • Παρακράτηση φόρου από Μισθωτή Εργασία και ΕΕΑ
Στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου τσέπης, καταγράφονται με την προσθήκη σημαντικών επισημάνσεων και επεξηγήσεων, όπου χρειάζεται, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Εισόδημα, τον ΦΠΑ, οι σχετικές με την υποβολή καταστάσεων και στοιχείων του ΚΦΑΣ, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις, όπως αυτές που αφορούν τα Τέλη Χαρτοσήμου, τα Τέλη Παρεπιδημούντων, το Αγγελιόσημο κ.λπ. Επιπλέον, επισημαίνονται οι υποχρεώσεις από τη Φορολογία Κεφαλαίου, τη Φορολογία της Ακίνητης Περιουσίας, των Μεταβιβάσεων Ακινήτων και Δικαιωμάτων, Γονικών Παροχών και Δωρεών. Εξίσου σημαντικές είναι και οι υποχρεώσεις που αφορούν στην τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας, όπως η εκπλήρωση των ασφαλιστικών διαδικασιών μέσω της καταβολής εισφορών και των λοιπών ημερολογιακών ενημερώσεων των Φορέων Ασφάλισης.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σχετικές με το εισόδημα, τις παρακρατήσεις φόρων, τον ΦΠΑ, τον ΚΦΑΣ, το Κεφάλαιο και την Εργατική Νομοθεσία, όπου μπορεί να ανατρέχει ο αναγνώστης προς επίρρωση και αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παράρτημα των Φορολογικών & Εργατικών Υποχρεώσεων 2014 στην παρακράτηση του Φόρου Μισθωτής Εργασίας και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, που αποτελεί μία σημαντική ετήσια υποχρέωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και όλων όσων απασχολούν μισθωτούς.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα: 13 ευρώ)


11/04/2014
, σελίδες 365, τιμή με Φ.Π.Α. 15,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Δηλώστε έξυπνα 2014. 17η έκδοση
ΜΕΛΑΣ Χ., Συγγραφέας - Φοροτεχνικός
Δηλώστε έξυπνα 2014. 17η έκδοση

Αφιερώματα:
• Ηλεκτρονικές δηλώσεις
• Tα τεκμήρια
Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
• Ο νέος φόρος ακινήτων


09/04/2014
, σελίδες 160, τιμή με Φ.Π.Α. 7,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ο έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων
ΛΙΟΛΙΟΣ Α., Επίτιμος Οικονομικός επιθεωρητής
Ο έλεγχος των φορολογικών υποθέσεωνΠεριλαμβάνει ενδεικτικά: • Την Απόφαση ΠΟΛ. 1072/2011 και την ανάλυση των διατάξεων αυτής. • Την Απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005 και την ανάλυση των διατάξεων αυτής. • Τον έλεγχο του ταμείου και των αξιογράφων • Παραδείγνατα κατάρτισης κλειστής αποθήκης • Τη συνάφεια των αριθμητικών και οικονομικών δεδομένων.
Περιλαμβάνει Επισης Ειδικά Θέματα ελέγχου, όπου αναλύονται θέματα όπως: • Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου • Τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4147/2013) • Το περιεχόμενο της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. • Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) • Ενδεικτικές περιπτώσεις πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων  και η διαχείριση αυτών (οδηγίες ελέγχου) • Την παραγραφή των υποθέσεων και τη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων • την αναπροσαρμογη της αξίας ακινήτων • Ειδικά δέματα είσπραξης εσόδων • Ειδικό παράρτημα - θέματα του προληπτικού φορολογικού ελέγχου με παραδείγματα εκθέσεων ελέγχου. • Λοιπά θέματα ελέγχου


08/04/2014
, σελίδες 835, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φορολογικές σημειώσεις 2014
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ., M.Sc- Ph.D, Φοροτεχνικός Σύμβουλος - Συγγραφέας
Φορολογικές σημειώσεις 2014

Το βιβλίο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014 κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) και διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους  λογιστές - φοροτεχνικούς. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ
• Οι κύριες αλλαγές στο Ν.2238/1994 με τους Ν.4110/2030, 4141/2013, 4152/2013, 4170/2013 και 4223/2013. Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους.
• Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Μειώσεις φόρου, αποδείξεις δαπανών, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων.
• Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2014. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων.
• Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων. Παραδείγματα.
• Οι Αλλαγές στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994. Φορολογική αναμόρφωση.
• Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ανάλυση και ερμηνεία των αλλαγών. Αναλυτικά παραδείγματα. Θέματα απογραφής και προβλέψεων για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.


28/03/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με ΦΠΑ & ΕΓΛΣ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Π., Επικ. Καθηγητής Λογιστικής
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με ΦΠΑ & ΕΓΛΣ

• Πολ. 1023/2014 Εφαρμογή τροποποιημένων διατάξεων του ΚΦΑΣ
Κωδ. ΦΕΝΠ (Ν.4110/2013), Έκπτωση εξόδων, Νέοι συντελεστές απόσβεσης (Ν. 4172/13)
• Εξωλογιστικός και λογιστικός προσδιορισμός μερίδων αποθήκης (Κωδ. 94)
• Αποδείξεις λιανικής με ή χωρίς χρήση φορολογικου μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)
• Διεθνή (Λογιστικά) Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
• Πιλοτική φάση δοκιμών στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις


28/03/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη. 3η βελτιωμένη έκδοση
ΓΡΑΒΙΑΣ Κ., Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά, Λογιστής - Φοροτεχνικός
Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη. 3η βελτιωμένη έκδοσηΠρόκειται για την τρίτη βελτιωμένη έκδοση του τόμου που έτυχε θερμής υποδοχής από τους αναγνώστες. Να θυμίσουμε ότι οι προηγούμενες δυο εκδόσεις του συγγράμματος καθώς και η ανατύπωσή του είχαν εξαντληθεί. Η νέα έκδοση ακολούθησε τη δομή των δύο προηγούμενων και αποτελείται από  869 σελίδες μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων που αφορούν στην ανάλωση κεφαλαίου, σε συνδυασμό με όσα ίσχυαν διαχρονικά για τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης. Μέσα από την ανάλυση βασικών διατάξεων, αλλά και την παράθεση χρηστικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο συγγραφέας προσπαθεί να καλύψει το ευρύτερο φάσμα του ζητήματος της ανάλωσης κεφαλαίου και να ρίξει φως στα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Η τρίτη έκδοση του παρόντος τόμου είναι βελτιωμένη και επαυξημένη, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αλλαγών που επήλθαν στο διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκδόσεις. Προστέθηκαν οι πίνακες του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2013 –με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους–, εμπλουτίστηκαν τα παραδείγματα, προστέθηκε νέο υλικό και δόθηκαν διευκρινίσεις σε θέματα που προβληματίζουν ακόμη τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς. Στην ύλη του βιβλίου προστέθηκαν ακόμη και οι σημαντικές διατάξεις που αφορούν στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται στους ελέγχους φυσικών προσώπων. Επίσης, η ειδική εφαρμογή που συνοδεύει το παρόν επικαιροποιήθηκε και προστέθηκαν νέες σημαντικές δυνατότητες που την καθιστούν απαραίτητη σε κάθε συνάδελφο που ασχολείται με το θέμα της ανάλωσης κεφαλαίου. Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τα έντυπα ακόμη και οι μέθοδοι υπολογισμού για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνκών ελέγχων για τα φυσικά πρόσωπα, αφού πλέον όλοι οι έλεγχοι φυσικών πρόσωπων θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
Για την πληρέστερη κάλυψη του θέματος παρατίθενται και οι πίνακες του εντύπου Ε1 που αναφέρονται στις διατάξεις των τεκμηρίων κ.λπ., καθώς και οι πίνακες με τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ., από το οικ. έτος 1981 και μετά. Επίσης, υπάρχουν στο βοήθημα αυτό και οι οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων (βιβλιαράκια οδηγιών) που αναφέρονται στα τεκμήρια και στη μείωση της ετήσιας δαπάνης,  προκειμένου οι αναγνώστες να ανατρέχουν στα οικ. έτη που επιθυμούν και να μελετούν τις διατάξεις που ίσχυαν.
Μέσα από την ύλη του παρόντος τόμου που έχει τη μορφή ενός χρηστικού οδηγού, ο αναγνώστης θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει στις διατάξεις που ίσχυαν από 1.1.1980 έως 31.12.2012 και να προσδιορίσει επακριβώς τα χρηματικά κεφάλαια που απομένουν προς ανάλωση, χωρίς να χρονοτριβεί αναζητώντας τα φυλλάδια οδηγιών του εκάστοτε έτους που, ειρήσθω εν παρόδω, είναι δυσεύρετα (ιδιαιτέρως πριν το έτος 1990).   
Οι πίνακες του εντύπου Ε1 που παρατίθενται είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επίσης, οι οδηγίες συμπλήρωσης του ανωτέρω εντύπου –όλων των ετών- έχουν μεταφερθεί αυτούσιες από τα αντίστοιχα βιβλιαράκια οδηγιών.
Το βιβλίο όπως αναφέραμε συνοδεύεται από την ειδική εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου την οποία μπορούν να κατεβάσουν στον Η/Υ τους όσοι το προμηθευτούν. Μέσω της χρηστικής αυτής εφαρμογής ο αναγνώστης μπορεί να προβεί με ευκολία στην ανάλωση κεφαλαίου από το οικ. έτος 1981, κάνοντας χρήση όλων των βοηθητικών εργαλείων που παρέχονται μέσα από αυτή που την καθιστούν μοναδική στο χώρο. 


28/03/2014
, σελίδες 869, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Εγχειρίδιο του λογιστή 2014
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,
Εγχειρίδιο του λογιστή 2014

Ενημερωμένο για το 2014
• Πίνακες φορολογίας εισοδήματος
• Κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013)
• Κώδικας φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013)
• Συντελεστές καθαρού κέρδους, όπως ισχύουν σήμερα
• Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
• Υπ. Απόφαση παρακράτησης φόρου μισθωτών
• Νέοι πίνακες παρακράτησης Φ.Μ.Υ. για το 2014


27/03/2014
, σελίδες 448, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φορολογική δήλωση 2014. Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ESPILON 7 / Χ.ΠΑΥΛΟΥ & Ι.ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ,
Φορολογική δήλωση 2014. Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η έκδοση του βιβλίου «Φορολογική Δήλωση 2014 – Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα» αποτελεί για πολλούς λογιστές, φοροτεχνικούς κι επιχειρήσεις το απαραίτητο βοήθημα για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
Ο αναγνώστης θα βρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των κωδικών των εντύπων Φ.01.010, Φ.01.012 καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3, Ε5 και Ε9 του οικ. Έτους 2014.
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται με κατανοητή γλώσσα και με την απαραίτητη τεκμηρίωση όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τις φορολογικές δηλώσεις.
Η δομή του βιβλίου διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών από τον αναγνώστη. Η ειδική διαγράμμιση ανά έντυπο, τα περιεχόμενα και το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο αποτελούν τα εργαλεία για την ευκολότερη ανεύρεση των θεμάτων του βιβλίου.
Έχοντας ως στόχο την πρακτική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, συγκεντρώνονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι κωδικοί που συνδέονται με άλλους κωδικούς επισημαίνονται ως συσχετιζόμενοι κωδικοί. Η εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων συμβάλλει στην κατανόηση εξειδικευμένων θεμάτων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εφαρμογής της νομοθεσίας.
Το συγκεκριμένο βιβλίο – οδηγός, απευθύνεται σε όσους πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία κάθε κωδικού στα έντυπα της εφορίας, τους υπολογισμούς που πρέπει να γίνουν για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, τις προθεσμίες υποβολής κάθε εντύπου και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την υποβολή τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το βιβλίο «Φορολογική Δήλωση 2013 – Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» θα κυκλοφορήσει σύντομα.


20/03/2014
, σελίδες 368, τιμή με Φ.Π.Α. 39,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιρειών της χρήσης 2013
ΣΑΚΕΛΛΗΣ Ε., Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής
Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιρειών της χρήσης 2013

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 ενημερωμένος πλήρως μέχρι και το νέο Ν.4223/2013
Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2014 ενημερωμένος πληρως μέχρι και το νέο Ν.4223/2013
Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιρειών της χρήσης 2013
• Από άποψη: Φορολογική, Εμπορικού δικαίου, Λογιστικής.
• Πρακτικά παραδείγματα διανομής και κεφαλοποίησης αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72§12 του Ν.4172/2013
Με αφορμή τις ριζοσπαστικές αλλαγές που υπέστη το φορολογικό σύστημα με της διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) εκδόθηκε το παρόν βιβλίο στο οποίο αναλύονται και ερμηνεύονται οι νέες αυτές φορολογικές διατάξεις σε συνδυασμό με το Δίκαιο των Εταιρειών, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επιπρόσθετα της ανάλυσης των νέων διατάξεων συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο των υφιστάμενων μέχρι 31.12.2013 διατάξεων του απερχόμενου ΚΦΕ (Ν.2238/1994) που αναφέρεται στην φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων για την χρήση 2013.


19/03/2014
, σελίδες 1184, τιμή με Φ.Π.Α. 80,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση
ΚΡΙΑΡΑΣ Ε., Οικονομολόγος - Κοστολόγος
Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση

• Διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού
• Βιομηχανία - εμπορία - παροχής υπηρεσιών
• Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων (εναρμονισμένο με τις αλλαγές  των Ν.4172/ & 4223/2013 
• Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί
• Τεχνικές - Οικοδομικές - Κοινοπραξίες
• Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
• Διανομή κερδών
• Φορολογική αναμόρφωση δαπανών
• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
• Φ.Π.Α. εργασιών τέλους χρήσης
• Αφορολόγητα αποθεματικά
• Αμοιβές Δ.Σ. - Προμερίσματα
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
• Κ.Φ.Α.Σ. - Ν. 2190/1920 - Ν. 3190/1955
• Αυτοέλεγχος επιχειρήσεων
• Αξιολόγηση επιχειρήσεων (Balanced scoreland)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


18/03/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση-Ερμηνεία
ASTBOOKS,
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση-Ερμηνεία

Ερμηνευτικά σχόλια - Αναλύσεις – Παραδείγματα • Ειδικά ζητήματα – Διοικητικές λύσεις • Κατατοπιστικοί πίνακες.
Το νέο αυτό βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά όλους τους κανόνες που διέπουν την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, όπως περιγράφονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ. 1063/21.2.2014, η οποία αναφέρεται στον Καθορισμό Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του. Το παρόν βιβλίο εστιάζει στις τεράστιες αλλαγές που επήλθαν από 1/1/2014, καθώς και στην αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων που δημιουργούνται κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατόπιν τούτων, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια  να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικό και εύχρηστο, ούτως ώστε ο λογιστής αφενός να είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι ισχύει και αφετέρου να μπει στο πνεύμα του εν λόγω Κώδικα. Για τους παραπάνω λόγους, στην αρχή του βιβλίου παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες, στους οποίους αντιστοιχούνται τα άρθρα του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. με αυτά του Κ.Φ.Α.Σ. και αντιστρόφως. Έπειτα, ακολουθεί η ανάλυση του Κ.Φ.Α.Σ., η οποία γίνεται κατά άρθρο.
Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται οι διατάξεις κάθε άρθρου όπως ισχύουν σήμερα και στη συνέχεια οι ανάλογες επεξηγήσεις. Στις επεξηγήσεις αυτές – οι οποίες αριθμούνται με Α – παρατίθεται πλήρης ανάλυση των διατάξεων του κάθε άρθρου σε σχέση με τα γενικά ζητήματα που αυτές καλύπτουν.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται πολλά ειδικά ζητήματα – αριθμούνται με Β – που έχουν κατά καιρούς διευκρινιστεί με εγκυκλίους ή διοικητικά έγγραφα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει στην ανάλυσή εγκυκλίους και έγγραφα που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κ.Β.Σ. και δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., άρα συνεχίζουν να ισχύουν (όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 14). Εκτός των παραπάνω, στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται, οδηγίες επεξηγήσεις-παραδείγματα για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2013 και του 2014, αναλυτικοί πίνακες σχετικά με διάφορα ζητήματα, όπως τρόπο έκδοσης αποδείξεων λιανικής, χρόνο έκδοσης τιμολογίου, συγκεντρωτικές κλπ., καθώς και πολλά παραδείγματα.
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι διατάξεις που έχουν καταργηθεί από 1/1/2014 (άρθρο 5, 8 κλπ.) αναλύονται κανονικά στα άρθρα που αυτές ανήκαν. Στα εν λόγω άρθρα παρουσιάζεται και η αντιμετώπιση μετά τις αλλαγές αυτές.
Τέλος, τονίζουμε ότι σύμφωνα με κυβερνητικές εξαγγελίες και κατόπιν των αγροτικών κινητοποιήσεων, δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1055/17.2.2014, σύμφωνα με την οποία το όριο απαλλαγής των αγροτών του ειδικού καθεστώτος από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων αυξήθηκε από 10.000 € σε 15.000 €. Σημειωτέον ότι στην ανάλυση οι εν λόγω αλλαγές και οι εξαγγελίες παρουσιάζονται στα άρθρα 3 και 6.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: • Πίνακας ΚΒΣ-ΚΦΑΣ    Πίνακας ΚΦΑΣ-ΚΒΣ • Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών • Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών • Εξαιρέσεις – Απαλλαγές • Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων • Δελτίο Αποστολής • Τιμολόγηση Συναλλαγών • Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών • Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών • Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων • Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών • Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής - Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών • Συγκεντρωτικές καταστάσεις 2013 και 2014 • Αποδείξεις δαπανών • Φορτωτικές αυτοπαραδόσεις • Φορολογικοί μηχανισμοί

Δείτε το συμπλήρωμα με τις αλλαγές έως 19 Μαρτίου 2014


07/03/2014
, σελίδες 912, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες (με CD)
ASTBOOKS,
Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες (με CD)

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  ΟΜΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  Σύσταση εταιρείας  • Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις • Εταιρική επωνυμία • Δημοσιότητα • Σχέσεις προς τα εσέ • Η εταιρική σύμβαση • Λήψη αποφάσεων • Διαχείριση • Κέρδη και ζημίες • Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής • Εξουσία   εκπροσώπησης • Ευθύνη των εταίρων • Λύση της εταιρείας - έξοδος εταίρου  • Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου • Εκούσια έξοδος εταίρου • Έξοδος εταίρου  προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή • Αποκλεισμός εταίρου • Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου και αποκλειομένου εταίρου • Κληρονόμοι θανόντος  εταίρου • Συνέχιση της εταιρείας • Μονοπρόσωπη εταιρεία • Εκκαθάριση – Παραγραφή  • Στάδιο εκκαθάρισης • Παραγραφή • Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: • Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις • Εταιρική επωνυμία • Δημοσιότητα • Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου  • Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων • Δικαίωμα ελέγχου • Πράξεις Ανταγωνισμού • Κέρδη και ζημίες • Εξουσία εκπροσώπησης • Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου • Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου πριν την καταχώρηση της εταιρείας • Λύση της εταιρείας  • Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία • Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία • Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: • Έννοια αφανούς εταιρείας • Εισφορά αφανούς εταίρου • Σχέσεις  με τρίτους • Διαχείριση της αφανούς εταιρείας • Κέρδη και ζημίες  • Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο • Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας • Πτώχευση του εμφανούς εταίρου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: • Εφαρμοζόμενες διατάξεις • Μεταβατικές διατάξεις
2. ΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ :  • Μέλη αστικών συνεταιρισμών • Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών • Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών • Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών • Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών • Διοίκηση αστικών συνεταιρισμών • Εποπτικό συμβούλιο (αστικοί συνεταιρισμοί) • Βιβλία αστικών συνεταιρισμών • Διάλυση αστικών συνεταιρισμών • Πτώχευση-έκτακτη εισφορά (αστικοί συνεταιρισμοί) • Ενώσεις αστικών συνεταιρισμών • Κρατική εποπτεία αστικών συνεταιρισμών • Μητρώο αστικών συνεταιρισμών • Ποινικές κυρώσεις (αστικοί συνεταιρισμοί) • Μετατροπή εταιρίας σε αστικό συνεταιρισμό • Οικοδομικοί συνεταιρισμοί • Φόροι-ατέλειες-κέρδη-διαχειριστική χρήση (αστικοί συνεταιρισμοί) • Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
3. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)
4. Πρακτικός οδηγός σύστασης και δημοσίευσης προσωπικών εταιρειών, αφανών εταιρειών, κοινοπραξιών και αστικών συνεταιρισμών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CD: • Πράξη σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας  ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας • Πράξη σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας • Μετατροπή ομορρύθμου εταιρείας σε ετερόρρυθμη ιδιωτικό συμφωνητικό • Σύσταση αφανούς εταιρείας • Καταστατικό αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα • Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας • Τροποποίηση καταστατικού Ο.Ε. • Λύση Ο.Ε. - Ε.Ε. • Λύση  αφανούς εταιρείας • Υπόδειγμα καταστατικού αστικού συνεταιρισμού • Συμφωνητικό σύστασης ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού


17/02/2014
, σελίδες 430, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση

• Κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-14 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του Ν.4093/2012 ενημερωμένη και με το Ν. 4223/2013
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί) με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ενημερωμένη και με το Ν. 3943/2011
• Κανονιστικές αποφάσεις και Διοικητικές λύσεις μέχρι 31.1.2014
• Πίνακες αντιστοιχίας των άρθων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με τα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αντιστρόφως.
• Αλφαβητικό Ευρετήριο του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.


12/02/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φορολογία 2014
PROSVASIS,
Φορολογία 2014

Περιλαμβάνει κωδικοποιημένους τους παρακάτω νόμους, όπως ισχύουν σήμερα, μέχρι και τους τελευταίους φορολογικούς νόμους Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013) και Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α’/31.12.2013), δηλαδή:
• Ν.2238/1994 - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος στην τελική του μορφή (πριν την κατάργησή του), ο οποίος ισχύει για τις δηλώσεις που αφορούν το οικονομικό έτος 2014.
• Ν.4172/2013 - Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
• Ν.4093/2012, άρθρο πρώτο, παρ. Ε, υποπαρ. Ε1 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
• Ν.1809/1988 - Φορολογικοί Μηχανισμοί (Φ.Τ.Μ.)
• Ν.4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
• Ν.2859/2000 - Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
• Ν.4223/2013 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων


11/02/2014
, σελίδες 560, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης (με CD)
ASTBOOKS,
Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης (με CD)

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται  αναλύσεις και  μεθοδολογία των εργασιών τέλους χρήσης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, δήλωσεων φορολογίας εισοδήματος  καθώς  επίσης τον έλεγχο και την υποβολή τους από την Οικονομική μονάδα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Κεφάλαιο 1:   • Αποθέματα-Λογιστική παρακολούθηση Αποθεμάτων  • Τήρηση λογαριασμού 94 • Απογραφή- διαδικασίες Φυσικής Απογραφής • Αποτίμηση Αποθεμάτων • Κοστολόγηση Αποθεμάτων • Έσοδα –Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα • Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης στο κλείσιμο χρήσης  • Εγγραφές τέλους χρήσης στην Αναλυτική Λογιστική • Καταλογισμός κόστους σε ειδικές περιπτώσεις • Αυτοπαραδόσεις – καταστροφές αποθεμάτων Κεφάλαιο 2 • Πάγια  • Αποτίμηση Παγίων • Υποτίμηση ενσωμάτου παγίου περιουσιακού στοιχείου. • Αποσβέσεις παγίων- Φορολογική Νομοθεσία • Αποσβέσεις -Διαδικασίες τέλους χρήσης • Έλεγχος συμφωνία λογαριασμών • Επενδυτικά αγαθά πενταετούς διακανονισμού • Βιβλίο απογραφών • Μητρώο Παγίων • Επιχορηγήσεις παγίων • Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων • Ασώματες Ακινητοποιήσεις - έξοδα πολυετούς απόσβεσης Κεφάλαιο 3 • Έλεγχος –τακτοποίηση λογαριασμών – απομίμηση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού • Συμφωνίες λογαριασμών  • Εγγραφές προσαρμογής  • Προβλέψεις  • Αποτίμηση λογαριασμών • Εμφάνιση των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. στις οικονομικές καταστάσεις • Λοιπές τακτοποιήσεις Κεφάλαιο 4  • Περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων • Κατάρτιση του λογαριασμού «Γενική Εκμετάλλευση» • Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως • Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων • Ειδικά θέματα διάθεσης κερδών – Διατάξεις και Νόμοι • Μη διανομή μερίσματος • Ισολογισμός • Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης • Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Κεφάλαιο 5 • Φορολογία εισοδήματος • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( Ν.2238/1994) • Φορολογητέο εισόδημα  • Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εισοδήματος • Συντελεστής φόρου εισοδήματος • Συμπληρωματικός φόρος Εισοδήματος • Εισφορά υπέρ Ε. Λ .Γ .Α. • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων –πρακτικά παραδείγματα  • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος-Πρακτική εφαρμογή • Φόρος εισοδήματος- Λογιστικές εγγραφές. • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος-Πρακτική εφαρμογή • Έσοδα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος • Φόρος μερισμάτων- προμερισμάτων- αμοιβών Δ.Σ. • Παρακράτηση φόρου Εισοδήματος αμοιβών Δ.Σ. • Αστικοί συνεταιρισμοί του Νόμου 1667/1996-Πρακτική εφαρμογή υπολογισμού Φόρου • Τεχνικές εταιρείες -Προσδιορισμός καθαρών κερδών • Φορολογικές απαλλαγές • Αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2238/1994 (Διανομή-Κεφαλαιοποίηση –κατάργηση τους) Κεφάλαιο 6 • Έλεγχος και υποβολή οικονομικών καταστάσεων • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. • Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. • Δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων • Γενική Συνέλευση των μετόχων. • Συνοπτικός πίνακας εργασιών τέλους χρήσης
Το CD που συνοδεύει το βιβλίο περιλαμβάνει: • Σχέδιο Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8) • Υποδείγματα των Οικονομικών Καταστάσεων • Υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου  (Από εταιρείες που εφαρμόζουν ΕΓΛΣ & σχετικές διατάξεις του  Κ.Ν. 2190)


10/02/2014
, σελίδες 710, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φορολογικά - Φοροτεχνικά - Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος - Φορολογικές δηλώσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ατομικές κ.λπ.) - Παραδείγματα εφαρμογές στην πράξη. 17η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Φορολογικά - Φοροτεχνικά - Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος - Φορολογικές δηλώσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ατομικές κ.λπ.) - Παραδείγματα εφαρμογές στην πράξη. 17η έκδοση• Κέρδη με βάση Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
• Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.)
• Ατομική δήλωση και προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος
• Διανομή κερδών επιχειρήσεων - Λογιστικές εγγραφές - Πρόστιμα
• Συμπληρωμένα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε.Π.Ε., Α.Ε. - ΕΝ.Φ.Ι.Α.
• Τεχνικές επιχειρήσεις - Γεωργικές επιχειρήσεις - Αγρότες
• Βιομηχανικές επιχειρήσεις - Ελευθέρια επαγγέλματα - Σωματεία
• Εφαρμογή της φορολογίας με παραδείγματα στην πράξη 


31/01/2014
, σελίδες 584, τιμή με Φ.Π.Α. 26,50€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Πόθεν έσχες
ΒΡΑΝΗΣ Ι., Επίτιμος οικονομικός επιθεωρητής
Πόθεν έσχες-ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ-
• Διαφθορά και Πόθεν Εσχες
• Έλεγχος Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων των Υπουργείων, των Περιφερίων και των ΝΠΔΔ που εποπτεύουν, των Πολιτικών Προσώπων, Διοικητών Οργανισμών και άλλων κατηγοριών Προσώπων
• Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες) υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.
• Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί - Κόστοι Ζωής.
• Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) Ιδιωτών - Ελευθέρων Επαγγελματιών - Επιχειρηματιών Φυσικών Προσώπων.
• Νόμος 4099/2012 'Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
• Ν. 3213/2003 Πόθεν Εσχες
• Πειθαρχικό Δίκαιο - Μέρος Ε΄ - Ν. 3528/2007
• Ν. 4099/2012
Περιέχει τις τελευταίες, αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1033/21.2.2013 και ΓΔΟΕ 16578 ΕΞ ΕΜΠ /29.4.2013, ΔΕΣ Α' 1077357 ΕΞ 2013/10.5.2013 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών.


25/01/2014
, σελίδες 340, τιμή με Φ.Π.Α. 42,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
ΜΕΛΑΣ Χ., Συγγραφέας - Φοροτεχνικός
Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Το βιβλίο αναφέρεται στο νέο φόρο που επιβλήθηκε στα ακίνητα και θα πληρώνεται κάθε χρόνο, από όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και περιέχει το κείμενο του νόμου, την αιτιολογική έκθεση, διορθωμένη με τις αλλαγές που έγιναν, κατά την ψήφιση του νόμου από τη βουλή.Τις σχετικές διατάξεις από άλλους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν το φόρο των ακινήτων.
Σε κάθε άρθρο με τη μορφή της ερώτησης και της σύντομης απάντησης ο αναγνώστης μπορεί να πάρει πληροφόρηση και να λύσει όλες του τις απορίες, για το νέο φόρο στα ακίνητα, είτε έχει κάποιες γνώσεις για το θέμα είτε είναι εντελώς απληροφόρητος. Συνολικά απαντώνται 220 πρακτικές καθημερινές ερωτήσεις.
Περιέχει πρακτικά παραδείγματα για πολλές περιπτώσεις του φόρου των ακινήτων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να προσεγγίσει την κάθε περίπτωση για το δικό του ακίνητο.
Έχει τη νομοθεσία και 30 ερωτήσεις απαντήσεις, για την υποβολή μέσω ίντερνετ των μισθωτηρίων συμβολαίων των ακινήτων. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ακόμη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να είναι νόμιμοι και να μην επιβαρυνθούν με ποινές και πρόστιμα.
Στο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει 1.350 περιπτώσεις και να βρει κάθε ένα θέμα που τον ενδιαφέρει.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡIEXOMENA


22/01/2014
, σελίδες 224, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Οδηγός φορολογίας ακινήτων
ASTBOOKS,
Οδηγός φορολογίας ακινήτωνΣτο βιβλίο  αναλύονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τα ακίνητα. Το βιβλίο είναι κωδικοποιημένο σύμφωνα με το νέο νόμο 4223 / 2013 περί «Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και χωρίζεται σε 7 κεφάλαια, καθένα από τα οποία ασχολείται με διαφορετικά θέματα ακινήτων. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι διατάξεις του Α.Ν.1521/1950 που αφορούν στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ). Εδώ περιγράφεται: • το αντικείμενο του φόρου μεταβίβασης • οι υπόχρεοι καταβολής • ο τρόπος υπολογισμού • οι απαλλαγές από το φόρο • ο τρόπος καταβολής του φόρου • οι κυρώσεις και • λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στη μεταβίβαση ακινήτων. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών (Ν.2961/2001). Έτσι, περιγράφονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από κτήση ακινήτου λόγω:• κληρονομιάς (ή αιτία θανάτου) • δωρεάς • γονικής παροχής • προίκας Στο τρίτο μέρος αναλύονται ειδικές περιπτώσεις φορολογίας των ακινήτων σε σχέση με: • το ΦΠΑ • την αγορά ή μεταβίβαση πρώτης κατοικίας • φόρο μεταβίβασης ακινήτων που αφορά στις χρηματοδοτικές μισθώσεις Το τέταρτο μέρος ασχολείται με τα βασικά γνωρίσματα της εξωχώριας εταιρείας (off shore) και το χειρισμό της επί των ακινήτων. Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο των κατασχέσεων και πλειστηριασμών σύμφωνα με το νόμο 4224 / 2013, επικεντρωμένο γύρω από την ακίνητη περιουσία. Στο έκτο μέρος παρουσιάζεται ο νέος νόμος 4223 / 2013 για τον «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με πλήρη ανάλυση και πρακτικά παραδείγματα, ενώ στο έβδομο μέρος παρατίθενται όλες οι διατάξεις σχετικά με τα ακίνητα του παλιού και νέου ΚΦΕ (Ν.2238/1994 και Ν.4172/2013), καθώς και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) με όλες τις αλλαγές λόγω ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα: • Εισόδημα από ακίνητα • Τεκμήρια • Φορολογία νομικών προσώπων σε σχέση με τα ακίνητα • Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων. Επίσης περιλαμβάνει και οδηγίες για την συμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε9.


20/01/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας φορολογίας μεταβίβασης & κατοχής ακινήτων. 7η έκδοση (& 4223/2013)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας φορολογίας μεταβίβασης & κατοχής ακινήτων. 7η έκδοση (& 4223/2013)

Ενημερωμένη και με το Ν. 4223/2013
• Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων (Α.Ν. 1521/1950)
• Φορολογία Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση Ακινήτων (Άρθρα 33 Ν. 2238/1994 & 41 Ν. 4172/2013)
• Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (Άρθρα 27-50 Ν. 3842/2010
• Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Άρθρο 24 Ν. 2130/1993
• Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (Άρθρα 15-18 Ν.3091/2002)
• Δήλωση Στοιχείων και Περιουσιολόγιο Ακινήτων (Άρθρα 23, 23Α Ν. 3427/2005)
• Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Άρθρα 5-19 Ν. 3634/2008)
• Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Υποπαρ. Α7 Ν. 4152/2013)
• Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Άρθρα 1-13 Ν.4223/2013)
• Αλφαβητικά Ευρετήρια


07/01/2014
, σελίδες 492, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική. Εφαρμογή, νομολογία, ερμηνεία.
ΛΑΝΑΡΑΣ Κ., Πτυχ. Νομικής Σχολής Πανεπ/μίου Θεσ/νίκης, τ.Δ/ντής Ι.Κ.Α.
Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική. Εφαρμογή, νομολογία, ερμηνεία.Ερμηνεία, νομολογιακή ανάλυση και πρακτική εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ένα έργο με το οποίο παρέχεται ουσιαστική και εύληπτη καθοδήγηση για όλα τα θέματα που απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες, υποδείγματα εγγράφων, πίνακες και παραδείγματα, ώστε να παρέχεται η πλήρης εικόνα της νομοθεσίας που διέπει τις σχέσεις εργοδοτών - εργαζομένων.
Ειδικότερα αναλύονται: Σύμβαση εργασίας, έννοια - κατάρτιση, εργοδότες, μισθωτοί, κανονισμοί εργασίας, διαδικασία πρόσληψης, απόλυσης μισθωτών, πίνακες αποζημιώσεων απόλυσης, ανεργία, στράτευση, οικογ. επιδόματα, άδειες εργαζομένων, επίδομα άδειας, πίνακες άδειας, Κυριακή - ανάπαυση μισθωτών, χρονικά όρια εργασίας, ημερήσια απασχ/ση, υπερεργασία, υπερωρίες, πενθήμερο εργασίας, ημέρες αργίας, αμοιβή Κυριακής εργασίας, εξαιρέσιμες εορτές, νυκτερινή εργασία, προστασία ασθένειας - μητρότητας - τοκετού, αποδοχές, επιδόματα, εργατικό ατύχημα, διαθεσιμότητα, απασχόληση αλλοδαπών, εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, οδοιπορικά έξοδα, έννοια μισθού, καθορισμός - πληρωμή, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργία μισθωτών, δώρα εορτών, προστασία συνδικαλιστών, υγιεινή - ασφάλεια εργασίας, κατώτατα όρια αποδοχών, κ.λπ.
Η νέα, πλήρως ενημερωμένη, έκδοση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας παρουσιάζει ανάγλυφα το ισχύον νομοθετικό καθεστώς των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.


07/01/2014
, σελίδες 750, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των Επιχειρήσεων. Β\' έκδοση
ASTBOOKS,
Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των Επιχειρήσεων. Β\' έκδοση

-ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ-

Στο παρόν σύγγραμμα πραγματοποιήθηκε μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Η δαιδαλώδης νομοθεσία, οι, πολλές φορές, αλληλοσυγκρουόμενες Διοικητικές θέσεις και ο καταιγιστικός ρυθμός ψήφισης φορολογικών νομοσχεδίων τα τελευταία χρόνια, κατέστησαν το όλο εγχείρημα ιδιαίτερα επίπονο και κοπιαστικό.
Παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες των επιχειρήσεων ομαδοποιημένες ανά θεματική κατηγορία, με πλήρη ανάλυση τόσο για τις χρήσεις που έχει εφαρμογή ο Ν. 2238/1994, όσο και για τις χρήσεις που θα ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013). Επίσης, στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένας πρακτικός οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση που περιλαμβάνει τόσο οδηγίες συμπλήρωσης, όσο και παραδείγματα για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.
Κάθε κεφάλαιο αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών και είναι χωρισμένο σε τουλάχιστον 3 μέρη, τα οποία αφορούν: Α. Δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 (Ν.2238/1994) Β) Δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014 (Ν.4172/2013) Γ) Λογιστικός χειρισμός Σε αρκετές περιπτώσεις προστίθενται και άλλα μέρη, όπως “Σχετική Νομοθεσία”, “Δαπάνες επιχειρήσεων με διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2012” κ.λπ. Περαιτέρω, στις σελίδες αυτού του βιβλίου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Οι κατηγορίες δαπανών που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής: • Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών • Αμοιβές – Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων • Αμοιβές μελών Δ.Σ. - Εταίρων κτλ • Ασφαλιστικές εισφορές • Ασφάλιστρα • Αμοιβές – Αποζημιώσεις τρίτων o Λοιπές Παροχές Τρίτων o Δαπάνες ταξιδίων • Έξοδα φιλοξενίας • Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κτλ •  Δαπάνες διαφήμισης • Δωρεές – Χορηγίες • Δαπάνες τόκων • Φόροι - Τέλη •  Ποινικές ρήτρες-πρόστιμα-πρόσθετοι φόροι-προσαυξήσεις • Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα • Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου •  Κόστος Πωλήσεων - Κόστος μενόντων προϊόντων • Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη • Royalties • Δαπάνες μελετών, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας • Ενδοομιλικές συναλλαγές • Μισθώματα ακινήτων • Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων κ.λπ. • Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων • Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων • Λοιπές δαπάνες • Ειδικές περιπτώσεις δαπανών που προβλέπονται από μη φορολογικούς νόμους • Φορολογική αναμόρφωση

Δείτε το συμπλήρωμα με τις αλλαγές έως 27 Ιανουαρίου 2014


17/12/2013
, σελίδες 920, τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ανάλυση - Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής). 16η έκδοση
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Θ., Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου ΣΟΕ, Επι 20ετία Αντιπρόεδρος ΕΣΥΛ, Τεχνικός σύμβουλος ΣΟΛ αε, τ.Ορκωτός λογιστής Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Νομικής
Ανάλυση - Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής). 16η έκδοση

Σε συνδυασμό με: • Τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ και του ΣΛΟΤ • Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) • Τη νομοθεσία περί εταιρειών (κωδ. Ν. 2190/20 & 3190/55) • Τη φορολογική νομοθεσία (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α.).
Πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη. Με ειδική επεξεργασία των λογιστικών χειρισμών εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και εκτενή ανάπτυξη των θεμάτων της Αναλυτικής Λογιστικής για τον υπολογισμό του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.

Η παρούσα 16η έκδοση διαφέρει ριζικά από τις προηγούμενες γιατί, από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης επιδεινώθηκε σοβαρά και η οικονομική ύφεση και δημιουργήθηκε πλήθος νέων προβλημάτων, για την αντιμετώπιση των οποίων επηνέχθηκαν πολλές και σοβαρές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία (μετά το φορολογικό νόμο 3943/2011 ψηφίστηκαν 23 νέοι νόμοι με πολλές φορολογικές διατάξεις, με το Ν. 4093/2012 αντικαταστάθηκε ο ΚΒΣ του Π.Δ. 186/1992 με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και με τα άρθρα 1 έως 72 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται από 1-1-2014 ο ΚΦΕ του Ν. 2238/1994) και έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στο δίκαιο των εταιρειών με Οδηγίες της ΕΕ, καθώς και από μνημονιακή υποχρέωση. Οι τροποποιήσεις αυτές ανέτρεψαν όλους τους αντίστοιχους λογιστικούς χειρισμούς του παρόντος. Επιπροσθέτως, η ΕΕ με νέους Κανονισμούς της υιοθέτησε διάφορες τροποποιήσεις για πλείστα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και Διερμηνείες τους. Όλα αυτά επέβαλλαν στον συγγραφέα να προβεί σε εξυπαρχής επεξεργασία του συνόλου της ύλης του παρόντος έργου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


12/12/2013
, σελίδες 1550, τιμή με Φ.Π.Α. 110,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Σ.,
Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]

Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις «παρασυρόμενες» από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση.
Σκοπός του έργου όμως δεν είναι να καταγράψει απλά τις θέσεις της νομολογίας και τις απόψεις της θεωρίας αλλά να εισφέρει στον μεταξύ τους διάλογο και κυρίως να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Οι συνεργάτες των δύο ανά χείρας τόμων, καθώς διακρίνονται για το επιστημονικό τους ύψος, συχνά εκφράζουν καινοτόμες απόψεις, που καθοδηγούν τόσο τους νομικούς της πράξης όσο και εκείνους της θεωρίας. Οι απόψεις τους αυτές έχουν συνήθως ως γνώμονα την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρία, την προστασία της μειοψηφίας και την ενίσχυση της ευελιξίας, λειτουργικότητας και σταθερότητας της οντότητας αυτής.
Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί την κλασική δομή ενός υπομνηματιστικού έργου: προτάσσεται το κείμενο του νόμου και ακολουθούν η βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο της οικείας συμβολής και έπεται το κείμενο της ερμηνείας.
Στον πρώτο τόμο του έργου ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως και 17β (Κεφάλαιο πρώτο, Γενικές διατάξεις) του κ.ν. 2190/1920, ενώ, σε εκτενή αυτοτελή κεφάλαια, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΕ για τις εταιρίες. Ο δεύτερος τόμος περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 18 έως και 24 για το Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 25 έως και 35γ για τις Γενικές Συνελεύσεις, 36 έως και 40α για τους Ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας και 42ε § 5 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις


03/12/2013
, σελίδες 1064, τιμή με Φ.Π.Α. 90,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Σ.,
Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]

Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις «παρασυρόμενες» από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση.
Σκοπός του έργου όμως δεν είναι να καταγράψει απλά τις θέσεις της νομολογίας και τις απόψεις της θεωρίας αλλά να εισφέρει στον μεταξύ τους διάλογο και κυρίως να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Οι συνεργάτες των δύο ανά χείρας τόμων, καθώς διακρίνονται για το επιστημονικό τους ύψος, συχνά εκφράζουν καινοτόμες απόψεις, που καθοδηγούν τόσο τους νομικούς της πράξης όσο και εκείνους της θεωρίας. Οι απόψεις τους αυτές έχουν συνήθως ως γνώμονα την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρία, την προστασία της μειοψηφίας και την ενίσχυση της ευελιξίας, λειτουργικότητας και σταθερότητας της οντότητας αυτής.
Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί την κλασική δομή ενός υπομνηματιστικού έργου: προτάσσεται το κείμενο του νόμου και ακολουθούν η βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο της οικείας συμβολής και έπεται το κείμενο της ερμηνείας.
Στον πρώτο τόμο του έργου ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως και 17β (Κεφάλαιο πρώτο, Γενικές διατάξεις) του κ.ν. 2190/1920, ενώ, σε εκτενή αυτοτελή κεφάλαια, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΕ για τις εταιρίες. Ο δεύτερος τόμος περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 18 έως και 24 για το Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 25 έως και 35γ για τις Γενικές Συνελεύσεις, 36 έως και 40α για τους Ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας και 42ε § 5 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις


03/12/2013
, σελίδες 1222, τιμή με Φ.Π.Α. 90,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φορολογικό Ποινολόγιο. 11η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Φορολογικό Ποινολόγιο. 11η έκδοση

A' - Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/97)
Β' - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (4174/2013)

• Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 2523/1997 όπως διαμορφώθηκε και ισχύει μέχρι και το νόμο 4205/2013
• Σχετικές Διατάξεις κατ' άρθρο
• Ερμηνεία και Νομολογία κατ' άρθρο
• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)
• Αποφάσεις
• Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπ. Οικ/κων πολ. 1210/6.9.2013
• Πίνακες Περιεχομένων
• Αλφαβητικά ευρετήρια


26/11/2013
, σελίδες 422, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Όλα για της επιταγές
ASTBOOKS,
Όλα για της επιταγές

Γίνεται προσπάθεια να δοθεί μία ολοκληρωμένη ενημέρωση στον οποιονδήποτε βρεθεί στη θέση να κατανοήσει και να εφαρμόσει το σχετικό δίκαιο, και να εισηγηθεί σχετικά στη διοίκηση μίας επιχείρησης ή στον μεμονωμένο πελάτη του, και κατά κύριο λόγο το Ν. 5960/1933, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Όμως δεν γίνεται απλώς και μόνο η κατ’ άρθρο ανάλυση του Ν.5960/1933, αλλά και εμβάθυνση στις συνέπειες που η έκδοση ακάλυπτης επιταγής επιφέρει για τον οφειλέτη και ενδεχομένως τη βιωσιμότητα της επαγγελματικής του δραστηριότητάς, όπως είναι η αστική του ευθύνη προς αποζημίωση (κατόπιν άσκησης αγωγής από έκδοση ακάλυπτης επιταγής ή/και από αδικοπραξία, ή ύστερα από έκδοση Διαταγής Πληρωμής και  επίσπευση της εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος του), η ποινική του ευθύνη και η  εγγραφή του στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία.
H κύρια προσπάθεια της συντακτικής ομάδας είναι να επιλύσει πρακτικές απορίες, βγαλμένες από την ίδια τη συναλλακτική πρακτική και την καθημερινή ζωή όλων μας, παραλείποντας τις θεωρητικές αναζητήσεις και δίνοντας εξηγήσεις με τρόπο απλό, συνοπτικό και κατανοητό ακόμη και για τον μη νομικό, συγχρόνως όμως παραθέτοντας και αποσπάσματα αποφάσεων της νομολογίας αλλά και επιπλέον διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, όπως ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Ποινικός Κώδικας κλπ για την κατανόηση βασικών εννοιών, απαραίτητων  και για το ζήτημα της ακάλυπτης επιταγής, και παραπομπές, χρήσιμες για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει περαιτέρω.
Κάθε μέρος του βιβλίου  εμπεριέχει το κείμενο των νομοθετημάτων κατάξηρο, τις απαραίτητες για τον αναγνώστη επεξηγήσεις υπό μορφή σημειώσεων, τεκμηριωμένες με πλήρεις παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία, παραδείγματα, όπου  είναι απαραίτητα για την πληρέστερη κατανόηση, και παράθεση σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, η οποία είναι ικανή να διευκολύνει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τις συνηθέστερες περιπτώσεις που εμφανίζονται στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική.
Το έργο  αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη. Στο Πρώτο Μέρος αυτού, εκτίθεται η κατ’άρθρο ανάλυση του Ν. 5960/1933, το οποίο αποτελείται από 82 άρθρα, σε καθένα από τα οποία παρατίθενται οι απαραίτητες επεξηγηματικές σημειώσεις, ακολουθούμενες από παραπομπές σε συναφή κατά περίπτωση νομοθετήματα και αποφάσεις των δικαστηρίων μας. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι στην ανάλυση του άρθρου 79, παρατίθενται και τα όσα αφορούν στην άσκηση αγωγής από επιταγή, την αγωγή από αδικοπραξία και την ποινική ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα του δανειστή ακάλυπτης επιταγής. Έτσι, το Δεύτερο Μέρος είναι αφιερωμένο στο ζήτημα της έκδοσης Διαταγής Πληρωμής με βάση ακάλυπτη επιταγή, κατατοπίζοντας τον αναγνώστη ιδίως  αναφορικά με την έννοια και τη φύση της Διαταγής Πληρωμής, τη διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση αυτής (αρμόδιο Δικαστήριο, τυπική διαδικασία, αναγκαίο περιεχόμενο αίτησης και Διαταγής Πληρωμής, σχετικές προθεσμίες κλπ) και την επίδοσή της στον οφειλέτη, την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, τη δυνατότητα της από μέρους του προβολής αντιρρήσεων με το μέσο της ανακοπής (προθεσμίες, διαδικασία, λόγοι ανακοπής κλπ.) και αναστολής εκτέλεσης (προθεσμίες, διαδικασία, λόγοι ανακοπής κλπ.) κ.α. Στο Τρίτο Μέρος, αφού προηγηθεί μία εισαγωγή αναφορικά με την εταιρία «Διατραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών» (Τειρεσίας) και τις πηγές-κατηγορίες δεδομένων που καταχωρούνται στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων που τηρείται σ’αυτήν, αναπτύσσεται το ζήτημα της εγγραφής του οφειλέτη ακάλυπτης επιταγής στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ, η διαδικασία που ακολουθείται, ο χρόνος παραμονής των εν λόγω δυσμενών στοιχείων στο Σύστημα, η συμπλήρωση και η διαγραφή αυτών, ως και η δυνατότητα- δια της δικαστικής οδού- προσωρινής αναστολής της εμφάνισης των στοιχείων αυτών. Στο Τέταρτο και τελευταίο μέρος του παρόντος, εκτίθεται ο λογιστικός χειρισμός των επιταγών και ιδίως των μεταχρονολογημένων επιταγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ. Παράλληλα, παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές που αφορούν στην πληρωμή και είσπραξη επιταγής για εξόφληση συναλλαγής, στο χειρισμό ακάλυπτης επιταγής με σφράγιση ή χωρίς σφράγιση και διακανονισμό, καθώς και στην παράδοση επιταγής στην τράπεζα ως εγγύηση για λήψη δανείου με το ενδεχόμενο της μη εξόφλησής της. Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις (ακάλυπτες επιταγές κλπ.) σύμφωνα με τον παλιό και το νέο ΚΦΕ, καθώς και ο λογιστικός χειρισμός αυτών.  


24/11/2013
, σελίδες 296, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση. 5η έκδοση
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β. / ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λ.,
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση. 5η έκδοση-ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ- Στη 5η αυτή ενημερωμένη έκδοση, επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια εύχρηστων πινάκων και κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2013, ενώ επισημαίνονται ταυτόχρονα και οι αλλαγές που θα επέλθουν από 1.1.2014 για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Το νομοθετικό περιβάλλον της φορολογίας εισοδήματος μεταβάλλεται με φρενήρεις ρυθμούς, καθώς συνεχίζεται η ψήφιση αλλεπάλληλων φορολογικών νόμων που τροποποιούν κάθε φορά τον Ν 2238/1994, με αποκορύφωμα στο τρέχον έτος την ψήφιση του νέου ΚΦΕ, του Ν 4172/2013, με γενική έναρξη ισχύος την 1.1.2014, αλλά και με ειδικότερες μεταβατικές διατάξεις της ισχύς του.
Προκειμένου, λοιπόν, οι αναγνώστες να ενημερωθούν για τις σημαντικότερες μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος που επήλθαν στην τρέχουσα χρήση του 2013 και για το τι θα ισχύσει από 1.1.2014, οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου ερμηνεύουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ειδικότερα ενδεικτικά θέματα της ανάλυσής τους αποτελούν η προέλευση και η εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος, τα υποκείμενα στον φόρο φυσικά πρόσωπα, η φορολογική κατοικία, οι κλίμακες φορολόγησης του εισοδήματος, ο προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, οι εκπιπτόμενες δαπάνες, η προκαταβολή του φόρου κ.ά. Στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ερμηνευτικά οι διατάξεις της φορολογίας των νομικών προσώπων, όπως ο προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματός τους, η καταβολή του φόρου, η φορολογία του εισοδήματος προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών κ.ά. Η θεωρία σε όλο το έργο συνοδεύεται, όπου κρίνεται αναγκαίο για την πληρέστερη κατανόηση των φορολογικών μεταβολών, από πίνακες, παραδείγματα, εφαρμογές και ανάπτυξη λογιστικών εγγραφών.
Προκειμένου να ανατρέχει κανείς απευθείας στη σχετική διάταξη του νόμου, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχει κωδικοποιημένος κατά σειρά ο ισχύων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 2238/1994, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013), που θα ισχύσει για τα φορολογικά έτη από την 1η Ιανουαρίου 2014 και τέλος, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013), ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου από τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον φόρο ακίνητης περιουσίας, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που ισχύει για τους παραπάνω φόρους. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε αγκύλη επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες για τον αναγνώστη που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Η ενημέρωση της συντελεσθείσας κωδικοποίησης έχει γίνει έως και τον Ν 4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235/1.11.2013).
Επιπλέον, στο βιβλίο παρατίθενται τρεις πολύ σημαντικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών, η Πολ. 1216/24.9.2013 για τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η Πολ. 1193/5.8.2013 για τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ΑΕ με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των μετόχων και η Πολ. 1134/6.6.2013 για τη φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα κ.ά. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.
Η νέα αυτή έκδοση αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους ΥπΟικ, για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος. (τιμή για φυσικά πρόσωπα 35 ευρώ. Για νομικά πρόσωπα 45 ευρώ)


22/11/2013
, σελίδες 562, τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παραδείγματα - εφαρμογές Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. στην πράξη. 4η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παραδείγματα - εφαρμογές Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. στην πράξη. 4η έκδοση

Προσαρμοσμένο πλήρως με το Γ.Λ.Σ. τον Κ.Φ.Α.Σ. τη φορολογία εισοδήματος και τους άλλους νόμους
• Νομικό πλαίσιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Αναβαλλόμενοι φόροι ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις
• Οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται
• Ανάλυση των Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. με παραδείγματα στην πράξη
• Φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με τα Δ.Λ.Π.
• Όλα όσα εφαρμόζονται στην πράξη με παραδείγματα


22/11/2013
, σελίδες 393, τιμή με Φ.Π.Α. 24,50€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. (με CD) Β' έκδοση
ASTBOOKS,
Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. (με CD) Β' έκδοση

Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, ώστε ο λογιστής να είναι σε θέση να διαχειριστεί όλα τα σημαντικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει σχετικά με τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο εμπλουτίζεται με τις διατάξεις των Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013, καθώς και με τις τελευταίες εγκυκλίους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις των Ν.2238/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4110/2013), Ν.4172/2013 και 4174/2013 
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: • Στο πρώτο μέρος παρατίθεται ο Ν.3190/1955 (που αφορά στις ΕΠΕ), ο οποίος παρουσιάζεται κατά άρθρο με πλήρη ανάλυση, σχόλια, επεξηγήσεις, σχετική νομοθεσία και νομολογία, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές. • Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται ο Ν.4072/2012 (που αφορά στις ΙΚΕ), ο οποίος επίσης παρουσιάζεται κατά άρθρο με σχόλια, επεξηγήσεις, συγκριτικές αναλύσεις των δύο εταιρικών μορφών, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές. • Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναλύονται ειδικά φορολογικά θέματα σχετικά με τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ και παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών τέλους χρήσης ΕΠΕ. Εκτός των ανωτέρω, στην παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνονται όλες σχεδόν οι μετατροπές από μια εταιρική μορφή σε μια άλλη, καθώς και οι διαδικασίες σύστασης, διάλυσης και συγχώνευσης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.
Για περισσότερη ευκολία του αναγνώστη παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες μεταξύ ΕΠΕ και ΙΚΕ. Εξάλλου, όπως πάντα, το διπλό ευρετήριο στο τέλος: α) κατά θεματική ενότητα και β) κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, καθιστά το βιβλίο μας εξαιρετικά εύχρηστο.
Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από cd, το οποίο περιέχει υποδείγματα καταστατικών, υποδείγματα για δημοσιότητα, υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων, έντυπα για ίδρυση, έντυπα ΔΟΥ και υποδείγματα τήρησης πρακτικών συνέλευσης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Στο παρόν βιβλίο αναλύονται όλα τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και οι δικηγόροι σχετικά με τις ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες). Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΕΠΕ αναλύονται τα εξής: • Έννοια και ευθύνη εταίρων • Εταιρικό κεφάλαιο και εισφορά του σε χρήμα ή σε είδος • Σύσταση, καταστατικό, ακυρότητα και δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων της ΕΠΕ • Συνέλευση, διαχείριση και  εκπροσώπησή της • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , τήρηση βιβλίων, ευθύνη  διαχειριστών • Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων • Δάνεια, καταθέσεις και αναλήψεις εταίρων • Διανομή κερδών • Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης, μεταβολή αντικειμένου, έξοδος εταίρου, αύξηση-μείωση εταιρικού κεφαλαίου, μονοπρόσωπη ΕΠΕ •  Διάλυση και εκκαθάριση, απώλεια κεφαλαίου • Μετατροπή εταιρειών άλλων νομικών μορφών σε ΕΠΕ • Συγχώνευση • Φορολογικές διατάξεις που αφορούν ΕΠΕ • Αλλοδαπές ΕΠΕ • Ποινικές διατάξεις • Πίνακας αντιστοίχισης ΕΠΕ και ΙΚΕ με βάση τους Ν.3190/1955 και Ν.4072/2012. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΙΚΕ αναλύονται τα εξής: • Βασικά χαρακτηριστικά, ίδρυση-σύσταση, ευθύνη, εταιρικό κεφάλαιο • Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, δημοσιότητα, ακυρότητά της • Διαχείριση και εκπροσώπησή της • Διορισμός και η ανάκληση διαχειριστή • Εξουσίες, αμοιβές και ευθύνη διαχειριστή, τήρηση βιβλίων • Συνέλευση των εταίρων • Εταιρικά μερίδια • Κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, η λογιστική αντιμετώπισή τους • Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, η είσοδος, έξοδος και αποκλεισμός εταίρου, αύξηση και μείωση κεφαλαίου • Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών • Λύση και εκκαθάριση, μετατροπές και συγχωνεύσεις • Πίνακας αντιστοίχισης ΙΚΕ και ΕΠΕ με βάση τους Ν.4072/2012 και Ν.3190/1955. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με τη φορολογία των ΕΠΕ αναλύονται τα εξής: • Δήλωση φόρου εισοδήματος, διαχειριστική περίοδος, συντελεστής φορολογίας, προκαταβολή φόρου • Αφορολόγητα αποθεματικά (κεφαλαιοποίηση, διανομή κλπ.) • Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων • Αυτοέλεγχος • Ειδικά φορολογικά ζητήματα, τέλος επιτηδεύματος, πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα με προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και εγγραφές τέλους χρήσης.


12/11/2013
, σελίδες 878, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Θεωρία και ασκήσεις γενικής λογιστικής - Εταιρείες
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ Α., Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Θεωρία και ασκήσεις γενικής λογιστικής - Εταιρείες

Ορισμός, σκοπός και διάκριση λογιστικής • Περί λογαριασμών κα ισολογισμού • Λογιστικά βιβλία • Βασικοί κανόνες της λογιστικής • Περί γραμματίων εισπρακτέων και πληρωτέων •  Πάγια περιουσιακά • Φ.Π.Α. • Προβλέψεις • Ξένο νόμισμα • Λογιστικά σφάλματα • Τα χαρακτηριστικά του ισοζυγίου •  Αποθέματα • Αριθμοδείκτες ρευστότητας • Αριθμοδείκτες δραστηριότητας • Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας • Αριθμοδείκτες επενδύσεων • Ομόρρυθμη εταιρεία • Ετερόρρυθες εταιρείες • Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης • Ανώνυμες εταρείες.
Κατάλληλο για ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες, φοιτητές, σπουδαστές, πτυχιούχους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς, ανοιχτό πανεπιστήμιο


31/10/2013
, σελίδες 682, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Πλήρης Οδηγός Συνταξιοδοτικών θεμάτων – Όλες οι απαντήσεις και οι προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης από κάθε ασφαλιστικό Ταμείo
EPSILON 7 / ΣΩΠΑΣΗΣ Ι., τ. Διευθυντής Ι.Κ.Α.
Πλήρης Οδηγός Συνταξιοδοτικών θεμάτων – Όλες οι απαντήσεις και οι προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης από κάθε ασφαλιστικό Ταμείo

Το παρών βιβλίο αποτελεί ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Απευθύνεται σε φοροτεχνικούς, νομικούς, αλλά λόγω της εύκολης γλώσσας, των συγκροτημένων οδηγιών και των πολλών παραδειγμάτων απευθύνεται και σε ασφαλισμένους μη επαγγελματίες του χώρου των λογιστών και των νομικών.
Ο αναγνώστης θα βρει μια σειρά από θέματα που χρήζουν διευκρίνισης και έχουν μεταβληθεί διαχρονικά με δεδομένο ότι οι σχετικές διατάξεις υπάρχουν διάσπαρτες στη νομοθεσία.
Η δομή βασίζεται στην ανάλυση των διατάξεων για κάθε ασφαλιστικό ταμείο ξεχωριστά, ενώ το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για την ευκολότερη ανεύρεση των σχετικών θεμάτων.
Ενδεικτικά, στο βιβλίο αναλύεται θεματολογία όπως: • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης • Είδη συνταξιοδότησης • Διαδοχική ασφάλιση • Πλασματικά έτη • Ειδικές κατηγορίες
Επίσης, στο βιβλίο περικλείεται παράρτημα στο οποίο παρατίθενται διατάξεις σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων, τις άγαμες θυγατέρες, τα Βαρέα & Ανθυγιεινά επαγγέλματα, την Ασφάλιση Συγγενών, αποζημιώσεις απόλυσης κ.ά.


30/10/2013
, σελίδες 464, τιμή με Φ.Π.Α. 44,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ε.Γ.Λ.Σ. Πρακτικός οδηγός (με CD)
ASTBOOKS,
Ε.Γ.Λ.Σ. Πρακτικός οδηγός (με CD)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τη σωστή εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς παρατίθεται πλήρης ανάλυση και συνδεσμολογία όλων των λογαριασμών του. Το  έργο ακολουθεί τη μορφή του Π.Δ.1123/1980. Κατ' αρχάς, παρατίθενται οι βασικές αρχές διάρθρωσης των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.. Κατόπιν, σε κάθε ομάδα αναλύονται οι διάφοροι λογαριασμοί. Η ανάλυση ανά λογαριασμό περιλαμβάνει: • παράθεση του αντίστοιχου αποσπάσματος από το Π.Δ.1123/1980, • ερμηνεία του λογαριασμού, • αναλυτικά παραδείγματα με εγγραφές, • παρουσίαση των γνωμοδοτήσεων του Ε.ΣΥ.Λ. και του Σ.ΛΟ.Τ. • παρουσίαση των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, Κ.Φ.Α.Σ. και γενικά της νομοθεσίας σχετικής με το λογαριασμό
Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι λόγω της αντικατάστασης του Ν.2238/1994 από το Ν.4172/2013, παρουσιάζονται οι διατάξεις και των δύο νόμων για τον εκάστοτε λογαριασμό. Βεβαίως, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2014 και μετά (για τα οποία ισχύει ο Ν.4172/2013), αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις από τη Διοίκηση, οι οποίες, όμως, δεν έχουν ανακοινωθεί έως το χρόνο έκδοσης του παρόντος βιβλίου.
Κύριο πλεονέκτημα του βιβλίου είναι η πλήρης συνδεσμολογία και τα αναλυτικά παραδείγματα με εγγραφές ανά λογαριασμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές σχετικά με πράξεις παγίων (αγορά, εκποίηση, κατεδάφιση, αντιπαροχή κλπ.), αποτίμηση αποθεμάτων, πράξεις κεφαλαίου (κάλυψη, αύξηση, μείωση κλπ.), προβλέψεις, φόρους (ΦΠΑ, χαρτόσημο κλπ.) και λοιπές υποχρεώσεις, πάσης φύσης έσοδα και έξοδα, καθώς και αποτιμήσεις κάθε είδους απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
Στο τέλος, δε, της Ομάδας 8 παρουσιάζεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα σχετικά με τις εγγραφές κλεισίματος χρήσης. Στο τέλος της Ομάδας 9 παρουσιάζεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης (κοστολόγηση, κλείσιμο χρήσης κλπ.).Πλήρης συνδεσμολογία λογαριασμών ομάδας 9 (σχεδιαγράμματα)Παραδείγματα με εγγραφές όλων των πράξεων με συνάλλαγμα (αγορά-πώληση, δάνεια, τόκοι, συναλλαγματικές διαφορές, γραμμάτια, αποτίμηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων). Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.
Το βιβλίο ξεκινά με τις βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και με τον τρόπο διάρθρωσης των Ομάδων και των Λογαριασμών. Οι ενότητες αυτές αποτελούν μια εισαγωγή στο Λογιστικό Σχέδιο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας και το σκεπτικό του Ε.Γ.Λ.Σ. Στη συνέχεια αναλύονται οι ομάδες 1 έως 9 και τέλος, τα δύο τελευταία κεφάλαια αφορούν στην ανάλυση των λογαριασμών τάξεως και στην ανάλυση της έννοιας και του περιεχομένου όλων των αριθμοδεικτών.
Το CD περιλαμβάνει: 1) Φάκελο με κωδικοποίηση όλων των λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου 2)  Φάκελο με αναλυτικά υποδείγματα όλων των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής μονάδας, δηλαδή: α) Ισολογισμός β) Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης γ) Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης δ) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων ε) Προσάρτημα 3) Φάκελο με το αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών τέλους χρήσεως, το οποίο παρατίθεται και στο τέλος της Ομάδας 8 του βιβλίου. Στο φάκελο του παραδείγματος αυτού υπάρχει αρχείο excel με όλους τους αναλυτικούς υπολογισμούς, τα διαγράμματα με τις κινήσεις των λογαριασμών και τις οικονομικές καταστάσεις του παραδείγματος. 


23/10/2013
, σελίδες 1280, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 Β' τόμος
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β., Λογιστές - φοροτεχνικοί
Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 Β' τόμος

Ο β΄ τόμος του έργου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2013», αποτελεί τη συνέχεια του αντίστοιχου α΄ τόμου, παρουσιάζοντας 125 νέα ερωτήματα που οι αναγνώστες - συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπέβαλαν στην επιστημονική ομάδα προς επίλυση μετά την ψήφιση και θέση σε ισχύ του Ν 4110/2013. Ο νόμος αυτός, μαζί με πολλούς που ακολούθησαν (Ν 4141, Ν 4146, Ν 4152, 4170, 4172, 4182/2013), τροποποίησαν σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό τον Ν 2238/1994 (ΚΦΕ). Ο Ν 4172/2013 μάλιστα εισήχθη στο νομοθετικό πεδίο ως ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Εξαιτίας, λοιπόν, όλων αυτών των αλλαγών, η επιστημονική ομάδα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ έκρινε σκόπιμο να επισημάνει σε αυτό το έργο τις αλλαγές στις ήδη δοθείσες απαντήσεις επί των ερωτημάτων που έτυχαν επεξεργασίας πριν τη δημοσίευση του Ν 4172/2013 και να διευκρινίσει όλες τις μεταβολές που επήλθαν στο φορολογικό τοπίο.
Στις Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας και Λογιστικής έχουν συγκεντρωθεί και ομαδοποιηθεί 125 ερωτήματα, βάσει των οποίων δίνονται πρακτικές λύσεις σε θέματα φορολογίας και λογιστικής, αλλά και σε επίκαιρα εταιρικά και εργατικά ζητήματα. Τα ερωτήματα, που έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη τους λογιστές - φοροτεχνικούς, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1) Φορολογία Εισοδήματος 2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3) ΚΦΑΣ (τέως ΚΒΣ) 4) Λογιστική 5) Εταιρικά 6) Εργατικά και 7) Ακίνητα. Οι ορθές και τεκμηριωμένες πρακτικές λύσεις επί των ερωτημάτων, που δόθηκαν από την επιστημονική ομάδα του περιοδικού, παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση, με αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία - νομολογία, αλλά και σε ερμηνευτικές εγκυκλίους και έγγραφα της Διοίκησης με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να ανατρέξει στις προτεινόμενες πηγές, για την πλήρη τεκμηρίωση του θέματος.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 25 ευρώ)


18/10/2013
, σελίδες 358, τιμή με Φ.Π.Α. 35,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας. 44η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας. 44η έκδοση

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι εξής τρεις (3) Κώδικες:
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 2238/1994, ενημερωμένος και με τους νόμους 4111/2013, 4141/2013, 4146/2013, 4152/2013, 4170/2013, 4172/2013, 4182/2013, 4183/2013, που ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά το παρόν έτος (2013) και θα δηλωθούν το επόμενο έτος (2014)
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013, με την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2014 και θα δηλωθούν το 2015.
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, με την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.


24/09/2013
, σελίδες 755, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου
ASTBOOKS,
Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου

Αναλύσεις - ερμηνείες - παραδείγματα, Λογιστές εγγραφές, αναλυτικοί πίνακες
Το παρών σύγγραμα για το χαρτόσημο έχει σκοπό να βοηθήσει το λογιστή – φοροτέχνη που αναζητά μια πλήρη και έγκυρη ενημέρωση. Βεβαίως, καλύπτει και άλλους επιστημονικούς κλάδους, καθώς η γνώση της χρήσης του χαρτοσήμου είναι απαραίτητη σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ. Το βιβλίο μας είναι πλήρως ενημερωμένο με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία που σχετίζεται με το χαρτόσημο, μέχρι και το Ν. 4155/2013 και την ΠΟΛ. 1180/2013.
Το πρώτο από τα δύο μέρη του βιβλίου παρουσιάζει αναλυτικά τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Η παρουσίαση γίνεται κατά άρθρο με παράλληλη και διακριτή παράθεση των διατάξεων που έχουν καταργηθεί. Σε κάθε άρθρο παρατίθενται η σχετική νομοθεσία και νομολογία που το αφορούν, δηλαδή οι νόμοι και τα διατάγματα με τα οποία καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν διατάξεις αυτού, καθώς και οι σχετικοί νόμοι που αφορούν στη χρήση του χαρτοσήμου όπως περιγράφεται στο εκάστοτε άρθρο. Παράλληλα, με διάφορες σημειώσεις από την επιστημονική ομάδα της AST BOOKS, επεξηγείται το ακριβές περιεχόμενο εννοιών και διατάξεων.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχει συγκεντρωμένες τις κυριότερες περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει και τις κυριότερες για τις οποίες έχει καταργηθεί το τέλος χαρτοσήμου. Έπειτα, παρατίθενται κάποιοι περισσότερο ή λιγότερο σημαντικοί νόμοι (τους οποίους κρίναμε ότι έπρεπε να συμπεριλάβουμε στο βιβλίο προς κάλυψη πολλών και διαφορετικών περιπτώσεων), καθώς και αναλυτικοί πίνακες και καταστάσεις που περιλαμβάνουν αστικά και εμπορικά έγγραφα ή περιπτώσεις, που υπόκεινται ή όχι σε τέλος χαρτοσήμου. Πολύτιμες, επίσης, είναι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, δηλαδή τους υπόχρεους, το χρόνο, τη διαδικασία και τις εξαιρέσεις, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κώδικά Τελών Χαρτοσήμου και την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται κάποια σημαντικά ζητήματα, όπως η απόδοση ΦΜΥ, οι καταθέσεις-αναλήψεις μετόχων ή εταίρων, καθώς και η λογιστική αντιμετώπιση των κυριότερων περιπτώσεων που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου.
Το ευρετήριο του βιβλίου είναι κατά άρθρο και αλφαβητικό.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


23/09/2013
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Σύγχρονη λογιστική. 2 τόμοι. 3η βελτιωμένη έκδοση
ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ Ε. / ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Κ.,
Σύγχρονη λογιστική. 2 τόμοι. 3η βελτιωμένη έκδοση

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Ανανεωμένη και ενημερωμένη με το Ν. 4093/ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012, το Ν.4110/ΦΕΚ 17/Α΄/23-1-2013 και το Ν. 4172/ΦΕΚ167/Α΄/23-7-2013, η 3η έκδοση του δίτομου έργου 'Σύγχρονη Λογιστική' απευθύνεται σε όλους εκείνους (σπουδαστές και επαγγελματίες) που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη γνώση τους σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικής, φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας. Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδεσμολογίας κάθε λογαριασμού χωριστά.


20/09/2013
, σελίδες 1760, τιμή με Φ.Π.Α. 125,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’). Ανάλυση και ερμηνεία με 116 χρηστικούς πίνακες και παραδείγματα
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ., M.Sc- Ph.D, Φοροτεχνικός Σύμβουλος - Συγγραφέας
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’). Ανάλυση και ερμηνεία με 116 χρηστικούς πίνακες και παραδείγματα

-ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ- • Δομή και κωδικοποίηση των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (μετά και το Ν. 4174/2013).
• Κατ’ άρθρο και παράγραφο ανάλυση των διατάξεων του Πρώτου Τμήματος του Ν. 4172/2013 (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).
• Γενικές διατάξεις. • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος. • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος – Προκαταβολή φόρου. • Αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. • Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος.
• Πλήρης ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν : • Έννοια φορολογικής κατοικίας • Έννοια φορολογικού έτους • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων • Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου). • Έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού – φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα • Προσδιορισμός ανά κατηγορία εισοδήματος του φόρου των φυσικών προσώπων • Έννοια της συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων • Φορολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας • Επιχειρηματικές δαπάνες, Χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχειρηματική δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα. • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες • Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης αποθεμάτων για τις ανάγκες της φορολογίας και της λογιστικής. • Νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων. • Νέος τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων. • Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. • Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. • Μείωση φόρου στη θέση του αφορολογήτου ορίου. Δαπάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού. • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση του κεφαλαίου. Τι ισχύει για την απόκτηση ακινήτων. Πως φορολογείται η διαφορά τεκμηρίων. Ανάλωση κεφαλαίου, πως σχηματίζονται και πως δηλώνονται τα φορολογικά αποταμιεύματα. Πότε μεταφέρεται τυχόν αρνητικό υπόλοιπο και πότε μηδενίζεται η διαφορά. • Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές. • Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. • Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. • Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων. • Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης. • Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις. • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.). • Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης. • Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις. • Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών (Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας).
• Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τον Κ.Φ.Ε.
• Διοικητικές κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής (Ν. 4174/2013)
• Τόκοι • Πρόστιμα • Λοιπές κυρώσεις
• Φορολογικός έλεγχος
• Παραδείγματα εφαρμογής των νέων διατάξεων για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. 
• Παραδείγματα αυτοτελούς φορολογίας διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιούμενων αποθεματικών. (τιμή: 50 ευρώ)


14/09/2013
, σελίδες 464, τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 15η έκδοση (& Ν.4174/2013)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 15η έκδοση (& Ν.4174/2013)

Η προηγούμενη 14η έκδοση του Κώδικα Φ.Π.Α. ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 3943/2011. Έκτοτε εκδόθηκαν οι νόμοι 3986/2011, 4002/2011, 4092/2012, 4093/2012, 4099/2012, 4110/2013, 4132/2013, 4141/2013, 4152/2013 και πρόσφατα ο νόμος 4172/2013, οι οποίοι επέφεραν τροποποιήσεις, προσθήκες, αντικαταστάσεις και καταργήσεις, τόσο στα άρθρα του Κώδικα, όσο και στα Παραρτήματα αυτού.
Η παρούσα 15η έκδοση, εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» περιλαμβάνει στο δεύτερο Τμήμα της και τα ακόλουθα Μέρη:
1. Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και αγρότες.
2. Ερμηνευτικές Εγκυκλίους για την απόδοση του ΦΠΑ και τον μειωμένο συντελεστή εστίασης.
3. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).
4. Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων του Ν. 1642/1986 προς τα άρθρα του Ν. 2859/2000.
Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι νέες, οι τροποποιούμενες και οι καταργούμενες διατάξεις, παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει εύκολα ο αναγνώστης.


04/09/2013
, σελίδες 300, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ελεγκτική. Ο έλεγχος των οικονομικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών)
PROSVASIS / ΦΑΚΟΣ Δ., Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής
Ελεγκτική. Ο έλεγχος των οικονομικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών)

Το βιβλίο αποσκοπεί στο να εισάγει κάθε ενδιαφερόμενο στην ελεγκτική επιστήμη, με εστίαση κυρίως στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Απευθύνεται πρωτίστως στους νεότερους συναδέλφους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές των επιχειρήσεων, αλλά αφορά επίσης άμεσα ή έμμεσα τους λογιστές και όλα τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων, τους διευθυντές τους, αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Στα κεφάλαιά του γίνεται προσπάθεια να οριοθετηθεί ο εσωτερικός έλεγχος ως ιδιαίτερος κλάδος της ελεγκτικής επιστήμης και να αποσαφηνιστούν οι γενικές αρχές του και οι επιδιώξεις του. Χρησιμοποιεί ως βάση ένα σκελετό οργάνωσης μιας εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης, αλλά οι αρχές και οι τεχνικές εσωτερικού ελέγχου που παρουσιάζονται σε αυτές είναι γενικής ισχύος και αφορούν κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα μάλιστα από το εάν το κίνητρό της είναι το κέρδος. Έτσι η εργασία αυτή απευθύνεται επίσης αναλογικά και κατά περίπτωση προς τους ελεγκτές, τα οικονομικά στελέχη και τις διοικήσεις των διαφόρων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων του Δημόσιου τομέα, όπως είναι π.χ. τα κρατικά νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του Δημοσίου και τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καταδείξει την φιλοσοφία που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο και την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική γνωριμία μαζί του. Εκτός όμως από το καθαρά θεωρητικό της μέρος προσπαθεί να τοποθετηθεί γύρω από το θέμα με πρακτικά παραδείγματα, παραθέτοντας τους ελεγκτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στις διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και μια σειρά ελεγκτικά μέτρα και διαδικασίες που λαμβάνονται και εφαρμόζονται για την αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, ο ελεγκτής θα βρει μια σειρά σκελετών προγραμμάτων ελέγχου για τις διάφορες περιοχές ελέγχου, καθιστώντας αυτό το βιβλίο ένα σοβαρό πρακτικό βοήθημα για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο στα εξής έξι κεφάλαια: Πρώτο: Βασικές αρχές λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. Δομή αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Δεύτερο: Ανάλυση βασικών λειτουργιών εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης. Ανάλυση ελεγκτικών κινδύνων - απειλές - μέτρα πρόληψής των. Σκελετοί προγραμμάτων ελέγχου. Τρίτο: Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε μηχανογραφημένο περιβάλλον, προβλήματα και μέτρα αντιμετώπισής τους. Τέταρτο: Η απάτη στην ελεγκτική - Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Πέμπτο: Σχεδίαση και οργάνωση της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου. Έκτο: Εταιρική Διακυβέρνηση.


06/07/2013
, σελίδες 312, τιμή με Φ.Π.Α. 35,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Τί πρέπει να γνωρίζουν ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ και οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού
ΣΕΪΜΕΝΗΣ Ο., Οικονομολόγος - φοροτεχνικός
Τί πρέπει να γνωρίζουν ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ και οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού

Tα δικαιολογητικά και οι εκκρεμότητες μέχρι και τον Ν. 4141/5-4-2013
• Τά Πιστοποιητικά κλπ της Φορολογικής Κατοικίας  • Οι Φορολογικές Δηλώσεις - Ελλήνων Ομογενών
• Τά Κύρια Σημεία τών Διμερών Συμβάσεων Α.Δ.Φ.  • Ποιοί φόροι κλπ δέν συμψηφίζονται στήν Ελλάδα 
• Πληρεξούσια – διαθήκες - κληρονομιές Ομογενών  • Οι καταθέσεις οι τόκοι καί οι Κοινοί λογαριασμοί 
• Τό συνάλλαγμα καί η αγορά ακινήτων σέ Ελλάδα  • Τα τεκμήρια τών Κατοίκων Εξωτερικού-αποφυγή   
ΑΝΑΛΥΤΙΚO ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1.200 ΓΡΑΜΜΩΝ.  • Απαντήσεις σέ ερωτήματα από όλο τόν κόσμο
(Συνεργασία: Β. Αμπελιώτης)


15/06/2013
, σελίδες 300, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Προσωπικές εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Κοινοπραξίες. 13η έκδοση
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Μ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Οικονομολόγος
Προσωπικές εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Κοινοπραξίες. 13η έκδοση

Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.) - Αφανείς Εταιρείες. Με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 249-292)
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ν. 3190/1955, με όλες τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 419/86, του Π.Δ. 279/93, του Ν. 2339/1995 και του Ν. 3661/2008 και της Π.Ν.Π. 12/12/2012, άρθρο 6 παρ. 3β
Ιδιότυπες Εταιρικές Μορφές • Κοινοπραξίες • Αστικές εταιρείας (κερδοσκοπικές και μη) • Κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση • Αστικοί συνεταιρισμοί • Ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) Ν. 383/76 • Μεταφορικές εταιρείες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. άρθρου 3 Ν. 3887/2010 • Δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρείες • Εταιρείες Α.Ν. 89/67, Ν. 378/68 και άρθρου 25 Ν. 37/75 • Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) Ν. 3182/2003 • Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) Ν. 3790/2009 • Εξωχώριες (Offshore) εταιρείες • Κυπριακές εταιρείες • Φορολογία μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ν. 3419/2005 και Ν. 3853/2010 • Νέα διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Γ.Ε.ΜΗ. ή Κ.Ε.Π.) Ν. 3853/2010 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινοπραξιών κ.λπ. εταιρειών κατά τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 3943/2011 • Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. - Ε.Ε. (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/20) • Μετατροπή Ε.Π.Ε.σε Ο.Ε. -Ε.Ε. (άρθρο) 283 Ν. 4072/2012)
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) (άρθρα) 43-120 Ν. 4072/2012)


23/04/2013
, σελίδες 691, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φορολογία δικηγόρων. 2η έκδοση
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΨΥΛΛΑΣ Κ. / ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λ., Λογιστές - φοροτεχνικοί
Φορολογία δικηγόρων. 2η έκδοση

Η επανέκδοση του βιβλίου «Φορολογία Δικηγόρων» και για το έτος 2013 κατέστη αναγκαία προκειμένου να προσφέρει στους αναγνώστες ασφαλείς φορολογικές λύσεις σε ένα οικονομικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται., με την ψήφιση αρκετών φορολογικών νόμων, αλλά και με την έκδοση πολυάριθμων ερμηνευτικών εγκυκλίων.
Οι συγγραφείς, έμπειροι λογιστές - φοροτεχνικοί, καταγράφουν με κατανοητό τρόπο όλες τις λογιστικές, φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις των δικηγόρων, ως ασκουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, μελών δικηγορικών εταιρειών και παρεχόντων τις υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία, από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος, του ΦΠΑ και του νέου ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012).
Ειδικότερα, στο βιβλίο «Φορολογία Δικηγόρων» περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Οι διαδικασίες έναρξης του επαγγέλματος του δικηγόρου, μέσω συμπληρωμένων εντύπων του τμήματος Μητρώου.
• Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
• Η ανάλυση της φορολόγησης του δικηγορικού εισοδήματος, με ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων και ολοκληρωμένα παραδείγματα.
• Η διαχείριση και συμπλήρωση των περιοδικών δηλώσεων και της εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ.
• Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, από την σκοπιά του εργοδότη – δικηγόρου, ο οποίος για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών του αναγκών προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Η νέα δεύτερη έκδοση της «Φορολογίας Δικηγόρων» αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα κατανόησης και πρακτικής εφαρμογής στα χέρια των δικηγόρων, αλλά και των λογιστών φοροτεχνικών που τους εξυπηρετούν, με σκοπό να τους βοηθήσει να ενημερωθούν για τις φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
(Τιμή για φυσικά πρόσωπα: 20 ευρώ)


16/04/2013
, σελίδες 168, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β., Λογιστές - φοροτεχνικοί
Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013

Το έργο «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής», που εκδίδεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στη σειρά «Λογιστική Πρακτική» της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, παρουσιάζει τα κυριότερα ερωτήματα που οι αναγνώστες - συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπέβαλαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012.
Στις Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας και Λογιστικής έχουν συγκεντρωθεί και ομαδοποιηθεί 137 νέα ερωτήματα, βάσει των οποίων δίνονται πρακτικές λύσεις σε θέματα φορολογίας και λογιστικής, αλλά και σε επίκαιρα εταιρικά και εργατικά ζητήματα. Τα ερωτήματα, που έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη τους λογιστές - φοροτεχνικούς, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: • 1) Φορολογία Εισοδήματος • 2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας • 3) ΚΒΣ - ΚΦΑΣ • 4) Λογιστική • 5) Εταιρικά • 6) Εργατικά και • 7) Ακίνητα.
Οι ορθές και τεκμηριωμένες πρακτικές λύσεις επί των ερωτημάτων, που δόθηκαν από την επιστημονική ομάδα του περιοδικού, παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση, με αναφορά στη νομοθεσία - νομολογία, αλλά και σε ερμηνευτικές εγκυκλίους και έγγραφα της Διοίκησης με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να ανατρέξει στις προτεινόμενες πηγές, για την πλήρη τεκμηρίωση του θέματος.
Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων. Με αυτό το έργο, επιχειρείται να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει την ζητούμενη λύση.
Στο τέλος των Πρακτικών Λύσεων Φορολογίας και Λογιστικής παρατίθεται ευσύνοπτο ευρετήριο, προκειμένου ο αναγνώστης να εντοπίζει άμεσα το θέμα που τον ενδιαφέρει.
(Τιμή για φυσικά πρόσωπα: 25 ευρώ)


04/04/2013
, σελίδες 358, τιμή με Φ.Π.Α. 35,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. 10η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. 10η έκδοση

• Οργάνωση
• Εσωτερικός έλεγχος
• Λογιστική
• Υπολογισμός αμοιβών και κρατήσεων
• Εργατικά
• Ασφαλιστικά
• Φορολογικά θέματα αποδοχών, εξόδων και αποζημιώσεων προσωπικού


01/04/2013
, σελίδες 470, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Φ.Π.Α. Δηλώσεις στην πράξη. 14η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Φ.Π.Α. Δηλώσεις στην πράξη. 14η έκδοση

Ενημερωμένο μέχρι και το Ν.4110/13
• Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
• Απαλλαγές - επιστροφές Φ.Π.Α. - Intrastat - Listing
• Καθεστώτα Φ.Π.Α. - Τροποποιητικές δηλώσεις του Φ.Π.Α.
• Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
• Συντελεστές Φ.Π.Α. - Ακίνητα που υπάγονται στο Φ.Π.Α.
• Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. - Διακανονισμοί παγίων
• Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη


15/02/2013
, σελίδες 624, τιμή με Φ.Π.Α. 26,50€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Εργατικό δίκαιο. 21η έκδοση 2013
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Μ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Οικονομολόγος
Εργατικό δίκαιο. 21η έκδοση 2013• Πλήρης ανάλυση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας με όλες τις πρόσφατες τροπολογίες (μέχρι το Ν. 3846/2010, το Ν. 3850/2010, το Ν. 3863/2010, το Ν. 3899/2010, το Ν. 3996/2011, το Ν. 4018/2011, το Ν. 4019/2011, το Ν. 4024/2011, το Ν. 4046/2012, την Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012, το Ν. 4052/2012, το Ν. 4075/2012, και το Ν. 4093/2012).
• Προσλήψεις, απολύσεις (αποζημίωση μετά τον. 4093/2012), άδειες μισθωτών (μετά το Ν.3302/2004, το Ν. 3846/2010 και το Ν. 3863/2010).
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ν. 1876/90, Ν. 3899/10, Ν. 4024/11 και Ν. 4046/12).
• Μείωση κατώτατων ορίων μισθών ημερομισθίων (Ν. 4046/2012 και Ν. 4093/2012).
• Xρονικά όρια εργασίας μισθωτών (μετά και τις τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012).
• Eργασία κατά Kυριακές, εορτές, νύκτα και Σάββατο (Ν. 3846/2010).
• Yπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση. (Νέος τρόπος υπολογισμού και αμοιβής μετά το Ν. 3863/2010).
• Eργασία γυναικών και ανηλίκων. (Ν. 3850/2010).
• Ίση μεταχείριση ανδρών-γυναικών (Ν. 3896/2010).
• Πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών (άρθρο 142 Ν. 3655/2008).
• Kανονισμοί Eργασίας. Προστασία συνδικαλιστών. Απεργία.
• Aλλοδαποί εργαζόμενοι (N. 3386/2005, Ν. 3536/2007, Ν. 4018/2011).
• Η εθνική γεν. συλλογική σύμβαση εργασίας, τριετούς ισχύος (2010-2011-2012). Μείωση μισθών και ημερομισθίων (Ν. 4046/2012, Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012 και Ν. 4093/2012).
• Όλη η νεότερη νομολογία.


11/02/2013
, σελίδες 672, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση - Ερμηνεία
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση - ΕρμηνείαΠεριέχει:
• Όλες τις διατάξεις του ΚΦΑΣ
• Την Ερμηνευτική Εγκ. ΠΟΛ 1004/4-1-2013
• Πλήρη Ανάλυση-Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση
• Συνδυασμό των διατάξεων του ΚΦΑΣ με Εισόδημα, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ,
• Διοικητικές-Ποινικές κυρώσεις, Α.Κ., Ε.Ν, Ν. 2190/20
• Ερμηνευτικές Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Λύσεις
• Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο
(σε συνεργασία με Γιάννη Σταματόπουλο, Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, ΜΒΑ, Υπ Διδάκτορα Παν/μίου Πειραιώς και Πάρη Σταματόπουλου, Πτυχ. Παν/μίου Πειραιώς, MSc Πληροφορικής)


29/01/2013
, σελίδες 1120, τιμή με Φ.Π.Α. (50,00€45,00€  | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Σε μικρό σχήμα τσέπης (10 x 14 cm), με εύκαμπτο εξώφυλλο και λεπτό αδιαφανές χαρτί, για καθημερινή και εύκολη χρήση.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που το διέπουν: η αρχή της αυτονομίας, η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων και η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Κατόπιν, αποσαφηνίζονται οι γενικές αρχές τήρησης των λογαριασμών και ακολουθεί η αναλυτική διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών.
Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται το κεφάλαιο 2.1 του ΠΔ 1123/1980 με το αντίστοιχο σχέδιο λογαριασμών γενικής λογιστικής που περιλαμβάνει τις εξής ομάδες: α) ομάδα 1η «Πάγιο Ενεργητικό», β) ομάδα 2η «Αποθέματα, γ) ομάδα 3η «Απαιτήσεις και Διαθέσιμα», δ) ομάδα 4η «Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», ε) ομάδα 5η «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», στ) ομάδα 6η «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος», ζ) ομάδα 7η «Οργανικά έσοδα κατ’ είδος», η) ομάδα 8η «Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων».
Στη συνέχεια του βιβλίου παρατίθενται τα ακόλουθα υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων: α) Ισολογισμού, β) Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (Λ/80), γ) Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λ/88), δ) Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Λ/88), ε) Προσαρτήματος Οικονομικών Καταστάσεων και στ) Έκθεσης Διαχείρισης.
Στο τελευταίο μέρος αναπτύσσονται τα στάδια του Λογιστικού Κυκλώματος κατά το κλείσιμο βιβλίων τρίτης κατηγορίας. Επίσης, απεικονίζονται σχηματικά η δεύτερη αρχή του ΕΓΛΣ, η τακτοποίηση εσόδων-εξόδων και η τακτοποίηση αγορών και εκπτώσεων κατά το τέλος του έτους.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 8 ευρώ)


28/01/2013
, σελίδες 172, τιμή με Φ.Π.Α. 10,00€ | Προσθήκη στο καλάθι | Κάντε μου δωρεάν δειγματισμό


Ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές
με πιστωτική κάρτα, PayPal, αντικαταβολή ή τραπεζικό έμβασμα/παραλαβή από ΚΤΕΛ

Στο καλάθι σας έχετε ήδη:

Αδειο καλάθι
Δεν έχουν επιλέγει βιβλία για δωρεάν δειγματισμό
Συγγραφείς
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εκτός λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές
άνω των 70 ευρώ


 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:30-15:30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:30-20:30

 
 

2003-2012 Αποδελτίωση, σύνδεση, σύνταξη και παρουσίαση ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΥ