Αρχική σελίδα - Νέες εκδόσεις  |  e-mail

- Το πληρέστερο βιβλιοπωλείο για τον λογιστή / φοροτέχνη - 

 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ
 Κάνιγγος 27 , ΤΚ 10682 Αθήνα - Τηλ.: 210 3300592 & 210 3835921

ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 60 ευρώ.     |    

   » Αρχική Σελίδα   10/02/2016  
Κατηγορίες Βιβλίων

Εργατικά ασφαλιστικά (12)

Φορολ. δηλώσεις (10)

Φορολ. εισοδήματος (23)

Φορολογικοί οδηγοί (10)

Φορ.Έλεγχος-Δαπάνες (5)

ΚΦΑΣ ΚΒΣ Ποινολόγιο (13)

Ακίνητα - Τεχνικές (19)

Φ.Π.Α. - Χαρτόσημο (19)

Ε.Γ.Λ.Σ. (8)

Κοστολόγηση (19)

ΑΕ ΕΠΕ Προσωπικές (32)

Ι.Κ.Ε. (5)

Μετατροπές εταιρειών (7)

Διάθεση κερδών (1)

Ελεγκτική-Εσ.έλεγχος (8)

Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π. (30)

Οικον. καταστάσεις (17)

Οικονομοτεχνικές μελέ (2)

Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. (19)

Λογιστική (15)

Επιταγές (1)

Ναυτιλιακά (5)

Ξενοδοχειακά (2)

Οικονομικά λεξικά (3)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΦΠΑ - Ανάλυση Ερμηνεία. 2800 θέματα
ΦΠΑ - Ανάλυση Ερμηνεία. 2800 θέματα
65,00€
58,50€

Προσθήκη στο καλάθι
Επικοινωνία
Πως θα μας βρείτε (googlemaps)


Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική. Εφαρμογή, νομολογία, ερμηνεία.
ΛΑΝΑΡΑΣ Κ., Πτυχ. Νομικής Σχολής Πανεπ/μίου Θεσ/νίκης, τ.Δ/ντής Ι.Κ.Α.
Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική. Εφαρμογή, νομολογία, ερμηνεία.Στη νέα, πλήρως ενημερωμένη έκδοση, παρουσιάζεταιι ανάγλυφα το ισχύον νομοθετικό καθεστώς των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες αλλαγές και παρέχεται ουσιαστική και εύληπτη καθοδήγηση για όλα τα θέματα που απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες, υποδείγματα εγγράφων, πίνακες και παραδείγματα, ώστε να παρέχεται η πλήρης εικόνα της νομοθεσίας που διέπει τις σχέσεις εργοδοτών - εργαζομένων.: Σύμβαση εργασίας, έννοια - κατάρτιση, εργοδότες, μισθωτοί, κανονισμοί εργασίας, διαδικασία πρόσληψης, απόλυσης μισθωτών, πίνακες αποζημιώσεων απόλυσης, ανεργία - επιδόματα, άδειες εργαζομένων, επίδομα άδειας, πίνακες άδειας, Κυριακή - ανάπαυση μισθωτών, χρονικά όρια εργασίας, έλεγχος αδήλωτης εργασίας - πρόστιμα, ημερήσια απασχ/ση, υπερεργασία, υπερωρίες, πενθήμερο εργασίας, ημέρες αργίας, αμοιβή Κυριακής εργασίας, εξαιρέσιμες εορτές, νυκτερινή εργασία, προστασία ασθένειας - μητρότητας - τοκετού, αποδοχές, επιδόματα, εργατικό ατύχημα, διαθεσιμότητα, απασχόληση αλλοδαπών, εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, οδοιπορικά έξοδα, έννοια μισθού, καθορισμός - πληρωμή, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργία μισθωτών, δώρα εορτών, προστασία συνδικαλιστών, υγιεινή - ασφάλεια εργασίας, κατώτατα όρια αποδοχών, υποδείγματα κ.λπ..

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου εδώ.


26/01/2016
, σελίδες 742, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελεγκτική. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 2η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Ελεγκτική. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 2η έκδοσηO συγγραφέας, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί 37 χρόνια, περιγράφει το αντικείμενο της Ελεγκτικής και τη διάκριση των ελέγχων (εσωτερικός, εξωτερικός, διοικητικός κ.λπ. έλεγχοι), αναφέρεται στους ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων και κυρίως στην ίδρυση και εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην χώρα μας, στο δημόσιο λειτούργημα των Ορκωτών Λογιστών, περιγράφει τα προσόντα του ελεγκτή και επίσης αναφέρεται στους κανόνες δεοντολογίας των ελεγκτών (ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, σύγκρουση συμφερόντων, ανεξαρτησία, επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια, εχεμύθεια, υπευθυνότητα). Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, με τα οποία βάσει του Ν. 3693/2008 πραγματοποιούνται σήμερα στη χώρα μας οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν μεταφρασμένα στο Φ.Ε.Κ. 2848/23.10.2012 (τεύχος Β) μετά την απόφαση 41658/722 του Υπ. Οικονομικών «Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα», και κυρίως στις γενικές αρχές ελέγχου και τις ευθύνες των ελεγκτών, στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ελεγκτικού κινδύνου, στην ελεγκτική μαρτυρία, στη χρησιμοποίηση της εργασίας τρίτων, στα ελεγκτικά συμπεράσματα και πιστοποιητικά. Επίσης, περιγράφονται ο έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού και οι συναφείς υπηρεσίες (επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων, συμφωνημένες διαδικασίες, συγκεντρώσεις στοιχείων). H έννοια της τεκμηρίωσης της ελεγκτικής γνώμης και οι αρχές αυτής αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους στο οποίο γίνεται αναφορά στο πώς τεκμηριώνεται η ελεγκτική γνώμη, ποιος ο σκοπός των φύλλων εργασίας που συντάσσουν οι ελεγκτές, καθώς και οι γενικές αρχές σύνταξης αυτών. Στο δεύτερο μέρος (κεφάλαια 11 έως 26) γίνεται ανάπτυξη της εφαρμοσμένης ελεγκτικής βάσει των νέων διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία ισχύουν από 1.1.2015, καθώς και των άνω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ήτοι έλεγχος εσωτερικός και εξωτερικός: παγίων (ενσώματων, ασώματων, προσθήκες σε κτίρια τρίτων, παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση), συμμετοχών και χρεογράφων, αποθεμάτων, καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων και παγίων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, προβλέψεων και λογαριασμών τάξεων. Επίσης, στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάπτυξη του ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού) του ιδιαίτερα ευαίσθητου περιουσιακού στοιχείου των Διαθεσίμων (έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων και τοποθετήσεων σε τίτλους, καταμέτρηση μετρητών ταμείου, εισπρακτέων επιταγών και λοιπών αξιών). Aκόμη, μέρος της εφαρμοσμένης ελεγκτικής αποτελούν οι μεταβολές της καθαρής θέσης της επιχείρησης (αυξήσεις, μειώσεις και απόσβεση κεφαλαίων) και η ανάπτυξη των συνεπειών για την επιχείρηση λόγω των κατώτατων ορίων των ιδίων κεφαλαίων. Στα τελευταία κεφάλαια της εφαρμοσμένης ελεγκτικής αναπτύσσεται ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των εσόδων και εξόδων, των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, και του κόστους παραχθέντων και πωληθέντων. Στο τρίτο μέρος γίνεται περιγραφή των εργασιών που εκτελούν οι ελεγκτές μετά από δικαστική εντολή (δικαστικές πραγματογνωμοσύνες και έκτακτος έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας), ήτοι εντολή ελέγχου, δικαιώματα των πραγματογνωμόνων, έκθεση πραγματογνωμοσύνης, φύλλα εργασίας και παρουσία του πραγματογνώμονα στο δικαστήριο.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου εδώ.


25/01/2016
, σελίδες 580, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ. / ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ Μ., M.Sc - Ph.D Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός / M.Sc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες Ένα βιβλίο με πλήρη ανάλυση και ερμηνεία των λογιστικών κανόνων που διέπουν τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες και πολλά παραδείγματα εφαρμογής που θα γίνει ο χρηστικός οδηγός των Ε.Λ.Π. για τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τα στελέχη λογιστηρίων και λογιστικών γραφείων.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου εδώ.


22/01/2016
, σελίδες 504, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Νο 3
ASTBOOKS,
Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του Φ.Π.Α. Νο 3 Παρουσιάζονται 257 ερωταπαντήσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2015 σχετικά με:
• Φορολογία εισοδήματος
• Φ.Π.Α.
• Ε.Λ.Π.
• Ε.Γ.Λ.Σ. (πλέον Ε.Λ.Π.)
• Εργατικά
• ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ε9
• Λοιπές φορολογίες
• Γενικά θέματα (εμπορικό δίκαιο κ.α)


21/01/2016
, σελίδες 592, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Λογιστικά κοστολόγηση φοροτεχνικά Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην πράξη. 25η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Λογιστικά κοστολόγηση φοροτεχνικά Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην πράξη. 25η έκδοση

• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη (πλήρης ανάλυση)
• Υποκαταστήματα - Αποθήκες αγαθών - Η/Υ.
• Αντιπροσωπείες - Εκκαθαρίσεις - Πρακτικά Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
• Δημοσιεύσεις - Φορολογία κερδών επιχείρησης
• Αποσβέσεις - Φοροδιαφυγές - Φ.Π.Α. στην Πράξη.
• Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων του Ε.Λ.Π.
• Ισολογισμοί - Χρηματοοοικονομικές Καταστάσεις των Ε.Λ.Π.


18/01/2016
, σελίδες 540, τιμή με Φ.Π.Α. 26,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα. Από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής. (με CD)
ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ Μ., Οικονομολόγος, Λογιστής
Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα. Από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής. (με CD)

Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, Εργατικά ή άλλα Σωματεία, Ενώσεις Προσώπων, Μ.Κ.Ο., Ερανικές Επιτροπές, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Ιδρύματα.
Περιλαμβάνει: Κεφ. 1ο. Τα εργατικά Σωματεία και οι Ενώσεις Προσώπων: α) Ίδρυση σωματείου, Ένωσης, Ομοσπονδίας, θέματα Βιβλίων - Έκπτωση δαπανών - Δωρεά επιχείρισης σε μη κερδοσκοπική εταιρεία β) Υπόδειγμα αίτησης για ίδρυση Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Εργατικά Κέντρα - Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Εκλογές Σωματείου - Συνελεύσεις μελών Σωματείου - Απαρτία. γ) Οι Ενώσεις Προσώπων - Μέλη σωματείου - Γενική συνέλευση ή Συνέδριο Αντιπροσώπων
Κεφ. 2ο. Τα Ιδιωτικά Ιδρύματα, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και οι Ερανικές Επιτροπές.
Κεφ. 3ο. Οι Αστικές Κερδοσκοπικές και μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες: α) Σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα. β) Οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) - Αρχές περί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ευρώπη - Κανόνες Σύστασης αστικών εταιρειών μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας - Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Κεφ. 4ο. Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Κεφ. 5ο. Το Φορολογικό και Λογιστικό Πλαίσιο των μη Κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων: α) Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του Κ.Φ.Ε. ενημερωμένα με την ΠΟΛ. 1069/15. β) Διευκρινίσεις σχετικά με τις δαπάνες που εκπίπτουν στα μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα και τις εκπιπτόμενες δαπάνες για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/15. γ) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. δ) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. ε) Οδηγός συμπλήρωσης για το έντυπο Ν (για τα μη κερδοσκοπικά). στ) Ερωτήσεις - Απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων. ζ) Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων Νομικών Προσώπων. η) Φορολογικά θέματα ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.
Τέλος περιλαμβάνει υποδείγματα καταστατικών και παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση.


14/01/2016
, σελίδες 520, τιμή με Φ.Π.Α. 75,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Περιουσιολόγιο - Έμμεσες τεχνικές ελέγχου και νέο ποινολόγιο
EPSILON 7 / ΜΕΛΑΣ Δ., Οικονομολόγος PhD, MBA
Περιουσιολόγιο - Έμμεσες τεχνικές ελέγχου και νέο ποινολόγιο• Ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων
• Η ηλεκτρονική δήλωση πόθεν έσχες και το περιουσιολόγιο
• Οι μέθοδοι των εμμέσων τεχνικών ελέγχου και οι τραπεζικές επανακαταθέσεις
• Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων – Τι πρέπει να προσέχει η επιχείρηση
• Τα εμβάσματα εξωτερικού και ο χειρισμός τους. Σχηματισμός κεφαλαίου πριν τον έλεγχο
• Το νέο ποινολόγιο μετά τον Ν.4337/2015. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και οι ποινές
• Διακίνηση χρήματος μέσω τραπεζών – ΚYC (Know Your Customer)
• Η ενδικοφανής προσφυγή και η αίτηση αναστολής


31/12/2015
, σελίδες 480, τιμή με Φ.Π.Α. 49,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξη
EPSILON 7 / ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν., Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξηΗ δομή του βιβλίου οργανώθηκε με τρόπο που κρίθηκε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τον αναγνώστη. Συγκεκριμένα, το βιβλίο χωρίζεται σε 4 μέρη, που κυρίως αφορούν:
Α΄ Μέρος – Εισαγωγή: Νομικό πλαίσιο, κατηγορίες οντοτήτων, τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων, ανάλυση για τη λογιστική – φορολογική βάση, βασικά στοιχεία για τους κανόνες επιμέτρησης σε κόστος κτήσης και εύλογες αξίες και διευκρινίσεις για το σχέδιο λογαριασμών.
Β΄ Μέρος – Ανάλυση ομάδων, παραδείγματα λογιστικών εγγραφών: Αναλύονται ανά λογαριασμό οι 8 ομάδες της λογιστικής, παρουσιάζονται διακριτά θέματα σχετικά με την επιμέτρηση κάθε λογαριασμού και Ομάδας, εντοπίζονται οι διαφορές ΕΓΛΣ και ΕΛΠ και παρατίθενται παραδείγματα λογιστικών εγγραφών.
Γ΄ Μέρος – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις: Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις παραδοχές και οι γενικές αρχές χρηματοοικονομικών καταστάσεων, παρατίθεται παράδειγμα σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές και για λοιπές οντότητες, καθώς αναλύεται κάθε βήμα των εργασιών προετοιμασίας, ελέγχου και ενεργειών για το κλείσιμο της χρήσης.
Δ΄ Μέρος – Παρατίθεται Παράρτημα που περιλαμβάνει πλήρη ανάπτυξη του προτεινόμενου από τον συγγραφέα σχεδίου λογαριασμών όπως αυτό προσαρμόζεται για τις ανάγκες των ΕΛΠ και αντιστοιχίζεται με το σχέδιο λογαριασμών που προτείνεται από τον Ν.4308/2014. Επίσης παρατίθενται τα υποδείγματα όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η σύνδεση αυτών με τους λογαριασμούς των ΕΛΠ.
➔ Ένας οδηγός για βήµα - βήµα εξάσκηση της Λογιστικής µε πρακτικά παραδείγµατα
➔ Πλήρες Σχέδιο Λογαριασµών του ΕΓΛΣ για τις ανάγκες των ΕΛΠ µε πληρέστατη ανάλυση, µέχρι τον 4ο βαθµό
➔ Αντιστοίχιση των λογαριασµών του ΕΓΛΣ µε τους νέους λογαριασµούς των ΕΛΠ
➔ Πάνω από 100 παραδείγµατα λογιστικών εγγραφών
➔ Λογιστικός χειρισµός ΦΠΑ και ανάλυση ειδικών θεµάτων (αποµείωση, κανόνες επιµέτρησης κ.λ.π.).
➔ Πρακτικός οδηγός - άσκηση κλεισίµατος και κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ΕΛΠ - πρώτη εφαρµογή, µετάβαση
➔ Υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
➔ Αλφαβητικό ευρετήριο


31/12/2015
, σελίδες 680, τιμή με Φ.Π.Α. 49,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης (με cd)
ASTBOOKS,
Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης (με cd)

• Αποτίμηση αποθεμάτων, παγίων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων
• Τακτοποίηση λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού και καθαρής θέσης
• Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, αναβαλλόμενη φορολογία
• Τακτοποίηση διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης
• Προσδιορισμός αποτελέσματος και Διάθεση κερδών
• Μετάβαση στα Ε.Λ.Π.
• Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Ενοποίηση
• Λοιπές υποχρεώσεις κατά το κλείσιμο (έλεγχος, δημοσίευση κ.λπ)
• Απαλλαγές ανά μέγεθος οντοτήτων Παραδείγματα ανά θέμα


23/12/2015
, σελίδες 782, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην πράξη
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην πράξη

• Αυτοπαραδόσεις - δείγματα - δώρα - ιδιοχρησιμοποιήσεις
• Λογιστικές εφαρμογές στην πράξη με 100 παραδείγματα
• Προβλέψεις εκμετάλλευσης • Συναλλαγματικές διαφορές
• Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου • Αποσβέσεις • Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.
• Αποτελέσματα χρήσης • Αμοιβές Δ.Σ. Α.Ε. και διαχειριστών Ε.Π.Ε.
• Φορολογική αναγνώριση εσόδων εξόδων • Αποθεματικά


15/12/2015
, σελίδες 616, τιμή με Φ.Π.Α. 26,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη στην πράξη
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη στην πράξη

Σε αντιστοιχία με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη στην πράξη


04/12/2015
, σελίδες 320, τιμή με Φ.Π.Α. 15,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας. 3η έκδοση
ΠΕΡΑΚΗΣ Ε. / ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Δικηγόρος
Το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας. 3η έκδοσηΟ ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν|4336/2015 (ΦΕΚ Α'|94/14.8.215). Η 3η έκδοση του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη κωδικοποίηση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Σημαντικές ως γνωστόν τροποποιήσεις στον ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες επέφερε ο Ν 3604/2007. Οι τροποποιήσεις αυτές στόχευαν στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας και κάλυπταν τα παρακάτω θέματα: απομείωση της κρατικής εποπτείας, μετοχικό κεφάλαιο, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, ενίσχυση των εξουσιών των μετόχων, πολλαπλές δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων των εταιρικών σχέσεων και τέλος λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας. Μετά το 2007, μεμονωμένες υπήρξαν οι παρεμβάσεις των μεταγενέστερων N 3756/2009, 3763/2009 και 3873/2010. Το χρονικό διάστημα μετά το 2010 και μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2015) έχει να επιδείξει και αυτό σημαντική νομοθετική παραγωγή, που δικαιολογεί την ανανέωση (σε τρίτη έκδοση) της παρούσας νομοθετικής συλλογής. Όπως και κατά το παρελθόν, τα νέα νομοθετήματα είτε παρεμβαίνουν ευθέως στο κείμενο του ΚΝ 2190/1920, είτε διαμορφώνουν ένα νέο νομοθετικό «περιβάλλον» εκτός του νόμου αυτού, που επηρεάζει και άλλες εταιρικές μορφές, αλλά βεβαίως και την ανώνυμη εταιρία. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις για την εταιρική δημοσιότητα, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των «οντοτήτων» και τον τακτικό τους έλεγχο. Κυρίως με τον Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) αναμορφώθηκε ριζικά το λογιστικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, αλλά και των λοιπών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΕΠΕ και ΙΚΕ) με ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013. Ο νέος νόμος κατάργησε το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920 που αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/1980) και τα κλαδικά σχέδια ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών. Ο πρόσφατος Ν 4336/2015 για το «Μνημόνιο ΙΙΙ» (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015) υπήρξε η ευκαιρία για την ενσωμάτωση των περί ελέγχου διατάξεων της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013, που ρυθμίζει τα του ελέγχου για όλες τις «οντότητες», περιλαμβανομένης (και μάλιστα κατ’ εξοχήν) της ΑΕ. Ταυτόχρονα καταργήθηκαν τα άρθρα 36 έως 38 του ΚΝ 2190/1920, καθώς και η § 4 του άρθρου 43α (για συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει η έκθεση των ελεγκτών), αλλά και η § 6 του άρθρου 42α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 Ν 4308/2014, που (προσωρινά) ρύθμισε το θέμα του προαιρετικού ελέγχου για τις μικρές εταιρίες. Το έργο με την παρουσίαση του επικαιροποιημένου ΚΝ 2190/1920 ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας 2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών. Τα νομοθετήματα αυτά είναι το ΠΔ 30/1988 (όροι διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους), ο Ν 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση), Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια), Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), Ν 3853/2010 (απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3777/2009 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3693/2008 (υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών) και ο Ν 4308/2014 (για Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το Ν 4337/2015). Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει. (τιμή για φυσικά πρόσωπα 40 ευρώ)


01/12/2015
, σελίδες 458, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Λογιστική έμμεσων φόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Π., Επικ. Καθηγητής Λογιστικής
Λογιστική έμμεσων φόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Αυτό το βιβλίο εμφανίζει με λογιστικές εγγραφές και φορολογικά έντυπα τη νομική ενσωμάτωση στα ελληνικά δεδομένα των οδηγιών της ΕΕ περί ΦΠΑ, που εκφράζουν κυρίως τη κοινή πολιτική της περί έμμεσων φόρων


20/11/2015
, σελίδες 380, τιμή με Φ.Π.Α. 42,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογικό Ποινολόγιο. 13η έκδοση (& Ν.4342/2015)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Φορολογικό Ποινολόγιο. 13η έκδοση (& Ν.4342/2015)

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (4174/2013)
Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/97)
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4173/2014 μέχρι και το Ν. 4342/2015
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2523/1997 μέχρι και το Ν. 4342/2015
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014
• Κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015

• Σχετικές Διατάξεις κατ' άρθρο
• Αποφάσεις Υπ.Οικ. και Γ.Γ.Δ.Ε. κατ' άρθρο
• Εγκύκλιοι και διοικητικά έγγραφα κατ' άρθρο

• Πίνακες Περιεχομένων
• Αλφαβητικά ευρετήρια


19/11/2015
, σελίδες 550, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικό βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρειες. Με CD
ASTBOOKS,
Πρακτικό βοήθημα για τις Ανώνυμες Εταιρειες. Με CD

Στο βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια να κωδικοποιηθούν με πρακτικό τρόπο ορισμένα (τα πιο σημαντικά) ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ανώνυμες εταιρείες, αλλά και πιο σύνθετα θέματα. Το παρόν βιβλίο είναι σημαντικό βοήθημα προς κάθε λογιστή - φοροτεχνικό, διότι αναλύει τα ζητήματα αυτά υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων των Ε.Λ.Π.(Ν.4308/2014) οι οποίες ισχύουν από 1.1.2015, αλλά και του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 περί Α.Ε.. Επίσης, ξεκαθαρίζονται καθημερινά πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, σχετικά με τις υποχρεώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. (δημοσιότητα, τήρησης μερίδας κλπ.).
Το βιβλίο αποτελείται από 18 Κεφάλαια και 1 Παράρτημα. Συγκεκριμένα: Το Κεφάλαιο 1 αναλύει τη διαδικασία σύστασης της Α.Ε. Το 2ο ασχολείται με το καταστατικό. Το 3ο αναλύει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών Δ.Σ. Το 4ο παρουσιάζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Γ.Σ. Στο 5ο αναλύεται η υποχρέωση της εταιρείας να δημοσιεύει τις πράξεις της. Στο 6ο παρουσιάζονται η έννοια και τα είδη της μετοχής, η διαδικασία μεταβίβασής τους, καθώς και η αντιμετώπιση του ομολογιακού δανείου τόσο από την πλευρά του εκδότη όσο και από την πλευρά του ομολογιούχου. Το 7ο ασχολείται με το μετοχικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα με την έννοια του, τα κατώτατα όριά του, αλλά και την κάλυψη, καταβολή, μείωση, απόσβεση, αύξησή του. Στο 8ο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις της Α.Ε. σχετικά με την έκδοση των στοιχείων και την τήρηση των βιβλίων της, βάσει Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014). Το 9ο αναλύει τα πάγια της εταιρείας και τις αποσβέσεις. Το 10ο παρουσιάζει τα αποθέματα. Το 11ο ασχολείται με τις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας. Το 12ο ασχολείται με την αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών. Στο 13ο αναλύεται η έννοια του αναβαλλόμενου φόρου και παρουσιάζεται η μέθοδος προσδιορισμού του, η λογιστική του απεικόνιση και η εμφάνιση στις οικονομικές καταστάσεις. Το 14ο ασχολείται με τις κρατικές επιχορηγήσεις τόσο των παγίων όσο και των εξόδων, καθώς και με τη λογιστική και φορολογική τους αντιμετώπιση. Στο 15ο παρατίθενται οι εκπιπτόμενες (ή μη) δαπάνες βάσει του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). Το 16ο αναλύει τα αποθεματικά των εταιρειών, με ιδιαίτερη αναφορά στα είδη και τον τρόπο σχηματισμού τους, καθώς και στη λογιστική και φορολογική τους αντιμετώπιση με βάση τον Κ.Φ.Ε. και τα Ε.Λ.Π. Το 17ο παρουσιάζει τον φόρο εισοδήματος, και ιδιαίτερα τον τρόπο προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών, τα απαλλασσόμενα έσοδα, τον προσδιορισμό του αναλογούντος φόρου, του οφειλόμενου φόρου και της προκαταβολής φόρου, τα περί υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καταβολής του φόρου κλπ. Στο 18ο αναλύεται η διαδικασία διάθεσης των κερδών με βάση τις νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π. Στο Παράρτημα παρατίθεται αναλυτικό παράδειγμα με κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων στο τέλος της χρήσης, βάσει των Ε.Λ.Π. Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από CD με πλούσιο υλικό, υποδείγματα κλπ.


18/11/2015
, σελίδες 720, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π. με βάση τα νέα Ε.Λ.Π. Συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση, σύμφωνα με το νέο Ν.4308/2014. Με CD
ΣΑΚΕΛΛΗΣ Ε., Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής
Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π. με βάση τα νέα Ε.Λ.Π. Συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση, σύμφωνα με το νέο Ν.4308/2014. Με CD

Περιλαμβάνει CD με πρακτική εφαρμογή για τη μετάβαση και κατάρτιση στα «Ε.Λ.Π» ν. 4308/2014, με λογιστικές εγγραφές και άσκηση στην οποία δίνοντας τα δικά σας ποσά γίνεται αυτόματα συμφωνία και λύση. 
Στο παρόν έργο αναλύονται διεξοδικά τα ‘Νέα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» από όλες τις οπτικές γωνίες που ενδιαφέρουν τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα θέματα που προκύπτουν μετά την κατάργηση του Ε.ΓΛΣ και την αντικατάστασή του από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με το νέο Ν. 4308/2014.


03/11/2015
, σελίδες 986, τιμή με Φ.Π.Α. 80,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση - Ερμηνεία
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση - Ερμηνεία
Βιβλία, Στοιχεία, Τιμολόγηση, Διακίνηση, Αποδείξεις, Τεκμηρίωση Συναλλαγών, Απογραφές, Αποτίμηση, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Το βιβλίο περιέχει:
Όλες τις διατάξεις των ΕΛΠ (ν. 4308/2014), παραρτήματα, σχέδια λογαριασμών και πίνακες
Ενημερωμένο μέχρι τον Ν. 4337/17-10-2015 και την Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ Οκτ. 2015
Βασικές έννοιες, επισημάνσεις σε κάθε άρθρο
Ανάλυση - Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες και σχετική νομολογία
Συνδυαστική ανάλυση με Κ.Φ.Ε, Κ.Φ.Δ και Φ.Π.Α
Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο
• Πεδίο εφαρμογής  • Kαθορισμός μεγέθους οντοτήτων • Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία • Διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία • Απαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις • Απογραφή. Βιβλίο απογραφής. Μητρώο παγίων • Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης λογισπκών αρχείων • Διακίνηση αποθεμάτων. Δελτίο Αποστολής • Τιμολόγηση. Περιεχόμενο. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Αυθεντικότητα τιμολογίου • Απόδειξη δαπάνης. Απόδειξη αυτοπαράδσσης. Φορτωτικές • Λιανική πώληση αγαθών και υπηρεσιών • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης). Πάγια. Αποθέματα κλπ. • Εύλογη αξία • Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων και καθαρής θέσης • Μεταβολές λογισπκών πολιτικών. Διόρθωση λαθών • Προσάρτημα (σημειώσεις) χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Ενοποιημένες καταστάσεις ομίλων • θέματα πρώτης εφαρμογής Μεταβατικές διατάξεις • Ορισμοί ΕΛΠ • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Σχέδια Λογαριασμών. Ομάδες λογαριασμών • Σύνδεση σχεδίου λογ/σμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Συσχέτιση λογαριασμών ΕΓΛΣ και ΕΛΠ
Συγγραφείς: Δημήτρης Σταματόπουλος, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών, Πάρης Σταματόπουλος, Πτυχιούχος Παν/μίου Πειραιώς, MSc Πληροφορικής, Γιάννης Σταματόπουλος, Πτυχιούχος Οικ. Παν/μίου Αθηνών, ΜΒΑ - Υπ.Διδάκτορας Παν/μίου Πειραιώς


30/10/2015
, σελίδες 1360, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φ.Π.Α.. 2 τόμοι και CD
ASTBOOKS,
Φ.Π.Α.. 2 τόμοι και CD

Η δεύτερη έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία του ΦΠΑ, μέχρι και με το Ν. 4336/2015 και την ΠΟΛ.1224/12.10.2015. Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015
Η δομή του βιβλίου χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:
Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του Κώδικα του ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) ανά άρθρο, με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και Διοικητικές θέσεις που βρίσκονται εν ισχύ, παραδείγματα και ειδικά ζητήματα με ιδιαίτερη βαρύτητα να έχει δοθεί σε ζητήματα που απασχολούν πολύ συχνά τους λογιστές – φοροτεχνικούς, όπως: • Διακανονισμός των παγίων - Απαλλαγές ΦΠΑ - Pro - rata • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Παράδοση ακινήτων - Εισαγωγές αγαθών Εξαγωγές αγαθών – Τουριστίκα πακέτα – Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται  οδηγίες και ανάλυση ανά κωδικό για την συμπλήρωση όλων των εντύπων που αφορούν τον ΦΠΑ (περιοδικών δηλώσεων, εντύπων INTRASTAT, VIES).
Το τρίτο μέρος αφορά τη λογιστική απεικόνιση του ΦΠΑ και τις εγγραφές σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ (πλήρης ανάπτυξη-παραδείγματα)
Στο τέταρτο μέρος μπορείτε να βρείτε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα με τη λογιστική αντιμετώπιση (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα) ορισμένων καθημερινών, αλλά και πιο ιδιαίτερων περιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (π.χ. ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές), καθώς και τη συμπλήρωση της δήλωσης του ΦΠΑ.
Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται και από ένα CD μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ΦΠΑ, συγκεντρωμένες ανά άρθρο της 6ης Οδηγίας για το ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και χρήσιμα έντυπα για το ΦΠΑ.
Το ευρετήριο του βιβλίου είναι κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά με 3.500 χιλιάδες λήμματα, προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Στο βιβλίο για τα παραδείγματα που αναφέρονται στις ΠΟΛ  έχουν αντικατασταθεί οι νομισματικές μονάδες σε Ευρώ, τα δε ποσοστά ΦΠΑ έχουν αντικατασταθεί με τα ποσοστά που ισχύουν κατά την ημερομηνία συγγραφής του βιβλίου.


21/10/2015
, σελίδες 1900, τιμή με Φ.Π.Α. 90,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ασκήσεις λογιστικής για στελέχη επιχειρήσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 5η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Ασκήσεις λογιστικής για στελέχη επιχειρήσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 5η έκδοση

Η νέα 5η έκδοση παραθέτει τα εξής κεφάλαια:
α) Διάθεση κερδών ανώνυμης εταιρείας (προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσεως, λογιστική φόρου εισοδήματος, υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος)
β) Φορολογία κερδών επιχειρήσεων με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), οι λογιστικές και φορολογικές ζημίες, η φορολογία μερισμάτων καθώς και η φορολογία των ενδοεταιρικών μερισμάτων
γ) Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων (υπόδειγμα)
δ) Έκθεση διοικητικού συμβουλίου η διαχειριστή (υπόδειγμα)
ε) Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και απαιτήσεων
στ) Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων
ζ) Μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης Επίσης, η άνω εργασία αποτελείται από τα εξής μέρη:
• Ασκήσεις κατανόησης του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των ταμειακών ροών και της απογραφής της περιουσίας της επιχείρησης
• Ασκήσεις αποτίμησης ενσώματων ακινήτοποιήσεων (αποσβέσεις, υποτίμηση, αναπροσαρμογή και επιχορήγηση)
• Ασκήσεις δαπανών σε ακίνητα τρίτων
• Ασκήσεις αποτίμησης αποθεμάτων, απαιτήσεων, συμμετοχών και χρεογράφων
• Ασκήσεις επάρκειας ιδίων κεφαλαίων και σχηματισμού προβλέψεων
• Ασκήσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές κλάδων) με βάση τους νόμους 2166/1993 και 1297/1972
• Ασκήσεις ενοποιημένων ισολογισμών
• Ασκήσεις διάθεσης και φορολογία κερδών ανώνυμης εταιρείας
• Οι απαντήσεις των άνω ασκήσεων Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στην κατανόηση και ερμηνεία των θεμάτων των οικονομικών καταστάσεων.


09/10/2015
, σελίδες 420, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Νομοθεσία και πρακτική. Προσάρτημα ασκήσεων. 6η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Νομοθεσία και πρακτική. Προσάρτημα ασκήσεων. 6η έκδοσηΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: • Περί ομίλων επιχειρήσεων • Περί των συμμετοχών και της αποτιμήσεώς τους Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις-Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) Αρθρα 31 έως 36 Ν.4308/14 • Κατηγορίες ομίλων - Προϋποθέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών • Αρχές και κανόνες ενοποίησης άρθρο 34 • Διαφορές ενοποίησης - Δικαιώματα μειοψηφίας - ίδιες μετοχές • Η λογιστική των διαφορών ενοποίησης • Ίδιες μετοχές μητρικής και θυγατρικής • Δικαιώματα μειοψηφίας • Αρχές καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων • Πάγια εφαρμογή μεθόδων ενοποίησης • Απάλειψη ενδοεταιρικών συναλλαγών • Μέθοδοι αποτίμησης - Αναβαλλόμενη φορολογία - διαφορές φόρου εισοδήματος • Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις - Εμφάνιση στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις • Προσάρτημα και έκθεση διαχειρίσεως Έλεγχος και δημοσιότητα των ενοποιημένων λογαριασμών. Άρθρα 107-109 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: • Διανομή μερισμάτων - Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών θυγατρικών επιχειρήσεων • Υπόλοιπο ζημιών θυγατρικών επιχειρήσεων • Αύξηση και μείωση ποσοστού συμμετοχής της μητρικής στην θυγατρική επιχείρηση • Προσθήκη νέας θυγατρικής • Ενοποίηση καθέτου, μικτού, συνθέτου, οριζοντίου και αμοιβαίων συμμετοχών ομίλου • Ενοποίηση θυγατρικής εξωτερικού • Φορολογία Διεθνών Ομίλων • Φορολογία Διεθνών Ομίλων • Εργατικά θέματα ομίλων • Συγκριτικά στοιχεία ενοποιημένων καταστάσεων • Υπόδειγμα προσαρτήματος ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: • Έννοια ομίλου - Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Αποτίμηση συμμετοχών • Επιχειρήσεις υπόχρεες και εξαιρούμενες της ενοποίησης • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΩΝ • Ίδρυση θυγατρικών • Αγορά θυγατρικών • Αγορά συγγενών επιχειρήσεων • ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: • Ενδοεταιρικά κέρδη (ή ζημίες) λόγω πώλησης περιουσιακών στοιχείων από τη θυγατρική στη μητρική • Ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα λόγω πώλησης υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου • Ενδοεταιρικά κέρδη (ή ζημίες) λόγω πώλησης περιουσιακών στοιχείων από τη θυγατρική στη μητρική • Ενδοεταιρικά μερίσματα πληρωτέα - εισπρακτέα • Ενδοεταιρικές απαιτήσεις - Υποχρεώσεις • Ενοποίηση κάθετου ομίλου • Αποτίμηση αξίας συμμετοχών • Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων - κεφαλαιοποίηση υπεραξίας • Εισφορά λειτουργικών κλάδων • Δεύτερη και επόμενες ενοποιήσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β • Υποδείγματα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει του Ν.4308/2014, Ε.Λ.Π..


09/10/2015
, σελίδες 626, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 13η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 13η έκδοση
• Απογραφή επαγγελματικής περιουσίας (διαδικασίες σύνταξης απογραφής, απογραφή αποθεμάτων)
• Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (αποτίμηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, κτιρίων ή τεχνικών έργων ανεγερθέντων επί γηπέδων ή ακινήτων τρίτων, ασωμάτων ακινητοποιήσεων, εξόδων πολυετούς απόσβεσης, αποθεμάτων, συμμετοχών και χρεογράφων, ιδίων μετοχών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
• Απομείωση στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
• Η φορολογία και η διάθεση των κερδών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., 
• Πρακτική εφαρμογή (προετοιμασία και πραγματοποίηση απογραφής - σύνταξη απογραφής - εγγραφές τέλους χρήσεως - σύνταξη οικονομικών καταστάσεων). Αποτίμηση ομολόγων ελληνικού δημοσίου. Μέθοδος ποσοστιαίας ολοκληρώσεως τεχνικών έργων


09/10/2015
, σελίδες 533, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Χρηματοοικονομική λογιστική βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 1ος τόμος 4η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Χρηματοοικονομική λογιστική βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 1ος τόμος 4η έκδοση

Ο πρώτος τόμος περιγράφει με απλό επιστημονικό λόγο τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως), τις οποίες αναλύει στα επιμέρους μέρη (ενεργητικό, παθητικό, έσοδα, κόστη, έξοδα) με βάση τις σύγχρονες απόψεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, την απογραφή τέλους χρήσεως, την περιγραφή του Λογιστικού Δικαίου (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Ν. 4308/2014, ΦΠΑ) και των βασικών αρχών του, τη διπλογραφική μέθοδο, τα λογιστικά γεγονότα, βιβλία και στοιχεία, τον εσωτερικό έλεγχο των δικαιολογητικών των λογιστικών γεγονότων, τη διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, τις λογιστικές αρχές, τις λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσεως και τέλος τις αρχές κατάρτισης με την άμεση και έμμεση μέθοδο του πίνακα ταμειακών ροών και της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.
Στο τέλος του πρώτου τόμου παρατίθενται οι απαντήσεις των ασκήσεων.
Επίσης, επισυνάπτονται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων: α) τα υποδείγματα των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και β) το σχέδιο λογαριασμών.


09/10/2015
, σελίδες 540, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Χρηματοοικονομική λογιστική βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 2ος τόμος. 4η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Χρηματοοικονομική λογιστική βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 2ος τόμος. 4η έκδοση

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τις ιδιαίτερες λογιστικές των παγίων και ιδιαίτερα τη γενική λογιστική των παγίων, των ενσώματων και των ασώματων ακινητοποιήσεων, των συμμετοχών και χρεογράφων, των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και διαθεσίμων, των ιδίων κεφαλαίων, των υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων, βραχυπρόθεσμων), των προβλέψεων, των εσόδων και εξόδων, των λογαριασμών τάξεως και τη λογιστική του ξένου νομίσματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου τόμου αναπτύσσονται, επίσης, η λογιστική τέλους χρήσεως και, ιδιαίτερα, οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως, η φορολογία και η διάθεση κερδών, όπου παρατίθενται, εκτός των παραδειγμάτων, και λυμένες ασκήσεις, καθώς επίσης και η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται η λογιστική των υποκαταστημάτων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία από τη λογιστική των ομίλων και ιδιαίτερα από τη λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στο τέλος του δεύτερου τόμου για την κατανόηση των άνω θεμάτων υπάρχουν λυμένες δύο ομάδες ασκήσεων. Τέλος, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο των άνω ασκήσεων αναπτύσσεται η λογιστική των μετασχηματισμών και της υπεραξίας (Goodwill) των επιχειρήσεων, καθώς και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών.


09/10/2015
, σελίδες 590, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Γενικές αρχές εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου και πρακτικές εφαρμογές. Γ' έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Κ. / ΣΟΕΛ, τ.Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής
Γενικές αρχές εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου και πρακτικές εφαρμογές. Γ' έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένηΑ Μέρος: Ασφαλιστική νομοθεσία Β Μέρος: Εργατική νομοθεσία: • Σύμβαση εργασίας - μισθωτός - εργοδότης • Πρόσληψη μισθωτών • Αποδοχές μισθωτών • Χρονικά όρια εργασίας και αμοιβή εργασίας • Εργασία κατά τη νύχτα • Απασχόληση κατά την Κυριακή και τις εξαιρετέες εορτές (υποχρεωτικές αργίες) • Αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας των μισθωτών και οδοιπορικά έξοδα • Κρατήσεις από τη μισθοδοσία για εισφορές ασφαλιστικών ταμείων και φόρο μιθωτών υπηρεσιών καθώς και λοιπών περιπτώσεων • Μη προσέλευση του μισθωτού στην εργασία - συνέπειες και ανυπαίτια κωλύματα (ασθένεια, εργατικό ατύχημα, κύηση, τοκετός, λοχεία, στράτευση) • Επιδόματα (δώρα) εορτών • Κανονική άδεια - επίδομα αδείας - Πρόσθετες - Ειδικές άδειες των μισθωτών • Λύση της σχέσης εργασίας • Λύση της εργασίας δικηγόρων • Τεχνικός ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας • Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας • Ασκήσεις - θεωρητικά θέματα και λύσεις αυτών


29/09/2015
, σελίδες 654, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 17η έκδοση (& Ν. 4336/2015)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 17η έκδοση (& Ν. 4336/2015)

• Κωδικοποίηση διατάξεων Ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.) μέχρι και το Ν. 4336/2015
• Αποφάσεις και εγκύκλιοι Υπ. Οικον. και Γ.Γ.Δ.Ε. κατ' άρθρο
• Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων του Ν. 1642/1986 προς τα άρθρα του Ν. 2859/2000
• Αλφαβητικό ευρετήριο και των τριών Κωδίκων


25/09/2015
, σελίδες 394, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων
ASTBOOKS,
Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων

Η ομαλή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την φορολογική και λοιπή νομοθεσία, αποτελεί κομβικό σημείο στην καθημερινότητα του επαγγελματία λογιστή – φοροτεχνικού. Οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία και το πλήθος των υποχρεώσεων, συνθέτουν ένα πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο εργασίας. Το παρών βιβλίο, το οποίο είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1125/16.6.2015, συγκεντρώνει και αναλύει διεξοδικά το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων, με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για την παρακολούθηση των προθεσμιών και των αντίστοιχων κυρώσεων και προστίμων. Στο βιβλίο ακολουθείται μια συγκεκριμένη δομή ανάλυσης για την κάθε υποχρέωση (φόρο, τέλος, κ.λπ.), η οποία έχει την ακόλουθη μορφή:
α) Περιγραφή της υποχρέωσης β) Υπόχρεοι γ) Ειδικά θέματα φορολογικής αντιμετώπισης δ) Χρόνος υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης ε) Χρόνος καταβολής του αντίστοιχου φόρου, τέλους, κ.λπ. στ) Πρόστιμα – κυρώσεις για την υποβολή της δήλωσης και την καταβολή της υποχρέωσης ζ) Παραδείγματα
Ο «Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων», περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια και δυο παραρτήματα. Συγκεκριμένα: Στο Κεφάλαιο 1, αναλύονται διεξοδικά οι φόροι και οι υποχρεώσεις εισοδήματος. Παρακρατούμενοι φόροι, Προκαταβλητέοι φόροι, Φορολογικές δηλώσεις, Λοιπές υποχρεώσεις από την φορολογία εισοδήματος. Το Κεφάλαιο 2, περιέχει τους φόρους και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την κατοχή, την μεταβίβαση και την απόκτηση Περιουσίας. Στο Κεφάλαιο 3, περιλαμβάνονται οι λοιπές φορολογίες και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Λοιποί φόροι και τέλη, Φόροι πλοίων, Χαρτόσημο. Στο Κεφάλαιο 4, αναλύονται οι υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που έχει ο φορολογούμενος. Παροχή πληροφοριών προς την Διοίκηση, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις. Στο Κεφάλαιο 5, περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α. (Δήλωση ΦΠΑ, Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, κ.λπ.) και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την εργατική νομοθεσία. (Έντυπα ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικές εισφορές) Στο Παράρτημα Α, παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Στο Παράρτημα Β, παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Σημειώνεται ότι το βιβλίο συνοδεύεται από CD, στο οποίο περιέχονται τα έντυπα δηλώσεων απόδοσης των εξεταζόμενων φόρων, καθώς και σχετικές διατάξεις και νομοθεσία.


26/08/2015
, σελίδες 688, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών
ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ Μ., Οικονομολόγος, Λογιστής
Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειώνΕίναι ένας τόμος 850 σελίδων με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου από άποψη εταιρικού κώδικα, φορολογίας και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΑΠΕ,ΙΚΕ), τις Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ), τις ιδιαίτερες μορφές, όπως Εξωχώριες, Κυπριακές και Αλλοδαπές. Εταιρείες Ναυτιλιακές, Ιδιότυπες Μεταφορικές, Αστικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικες. Δικηγορικές, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αφανείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες Εταιρειών. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


24/07/2015
, σελίδες 850, τιμή με Φ.Π.Α. 75,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. 46η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. 46η έκδοση

Ν. 4172/2013 ενημερωμένος μέχρι και το Ν. 4336/2015
H προηγούμενη 45η έκδοση του παρόντα Kώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4254/2014. Έκτοτε εκδόθηκαν οι νόμοι 4261/2014, 4283/2014, 4302/2014, 4303/2014, 4305/2014, 4307/2014, N. 4316/2014, N. 4321/2015, 4328/2015 και 4330/2015 που τροποποίησαν τις διατάξεις του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (N. 4172/2013). Eπίσης εκδόθηκαν κανονιστικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση του νέου K.Φ.E., καθώς και νέες διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και ατομικών απαντήσεων.
H παρούσα 46η έκδοση περιλαμβάνει κωδικοποίηση των διατάξεων του N. 4172/2013, με τις σχετικές διατάξεις, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και διοικητικά έγγραφα, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Eπιστημονικής Yπηρεσίας της Bουλής, που παρατίθενται κάτω από κάθε άρθρο του Kώδικα. Eπίσης περιλαμβάνει την Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης (άρθρο 29 N. 3986/2011), την Eπιβολή Tέλους Eπιτηδεύματος (άρθρο 31 N. 3986/2011) και τη Φορολογία Mεταβίβασης Aυτοκινήτων Δ.X. και I.X.
Tέλος, παρατίθενται πίνακες αντιστοιχείας άρθρων του παλαιού με το νέο Kώδικα και αντιστρόφως, αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων και αριθμητικό ευρετήριο των αποφάσεων και εγκυκλίων.
Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, στις υποσημειώσεις αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και ο χρόνος ισχύος αυτών. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη οι νέες διατάξεις τίθενται μέσα σε ράστερ.


09/07/2015
, σελίδες 592, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 3η έκδοση. Με CD
ASTBOOKS,
Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 3η έκδοση. Με CDΚατά το χρόνο που μεσολάβησε από την προηγούμενη έως την παρούσα έκδοση, πραγματοποιήθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές, με κυριότερες την κατάργηση του Ε.ΓΛΣ και του Κ.Φ.Α.Σ., που αντικαταστάθηκαν από τα Ε.Λ.Π., καθώς και την πρώτη εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε.. Η παρούσα έκδοση, (ενημερωμένη με την ΠΟΛ.1119/10.6.2015), εμπεριέχει και αναλύει τις νέες αυτές διατάξεις -στο βαθμό βεβαίως που έχουν διευκρινιστεί από τη Διοίκηση- και πάντα σε συνδυασμό με παγιωμένες παλαιότερες θέσεις του Υπουργείου. Πιο αναλυτικά, το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με:  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις • Ενοικιαζόμενα δωμάτια και λοιπά τουριστικά καταλύματα • Επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες κλπ.) • Πρακτορεία ταξιδίων • Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων • Τουριστικά λεωφορεία - Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών • Εκμεταλλευτές ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων • Εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης σκαφών • Ναυτιλιακές   επιχειρήσεις   πλοίων   αναψυχής - Επαγγελματικά   πλοία αναψυχής • Αεροπορικές εταιρίες • Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα • Κέντρα Θαλασσοθεραπείας • Τουριστικά καταστήματα • Επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ • Χιονοδρομικά κέντρα • Καζίνο • Ξεναγούς, διερμηνείς κλπ.
Κάθε μέρος του βιβλίου αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται η γενική αντιμετώπιση των εκάστοτε ζητημάτων (ΦΠΑ, ΕΛΠ, ΚΦΕ κλπ.), ενώ το δεύτερο εστιάζει σε ειδικά τουριστικά θέματα σε σχέση με αυτά.
Στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, από τη σύσταση και την έναρξη, έως και τη λήψη άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται. Επίσης, περιλαμβάνονται πίνακες με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας κατά περίπτωση, καθώς και η σχετική με το θέμα αυτό, νομοθεσία. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, με την επιφύλαξη των επί μέρους διαφοροποιήσεων που μπορεί να παρουσιάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ παραθέτουμε όλα τα βήματα για τη λήψη άδειας λειτουργίας από το δήμο προκειμένου για καταστήματα υπηρεσιών εστίασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο αναγνωρίζουμε ότι ενδέχεται από την εκάστοτε δημοτική υπηρεσία να ζητηθεί και κάποιο επιπλέον έγγραφο, το οποίο πιθανόν να μην απαιτείται σε κάποιον άλλο δήμο της χώρας. Το  ίδιο ισχύει βεβαίως και για άλλες περιπτώσεις  (π.χ.  άδεια  λειτουργίας επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ.)
Στην τρίτη έκδοση περιλαμβάνεται ο Ν.4276/30.7.2014, ο οποίος ορίζει πλέον τις διαδικασίες λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ασχολείται με τις ειδικές μορφές τουρισμού και λοιπά συναφή θέματα.
Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τον νέο Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ο οποίος από 1/1/2015 αντικατέστησε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).
Στο τρίτο μέρος μπορείτε να βρείτε θέματα Φ.Π.Α., καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ, οι νέες υποχρεώσεις των υποκείμενων στο φόρο, καθώς και ορισμένες περαιτέρω επεξηγήσεις για τις απαλλαγές που απολαμβάνουν μερικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Στο τέταρτο μέρος, γίνεται αναφορά σε ειδικά ζητήματα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και σε κάποιες βασικές φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από νόμους πλην του ΚΦΕ. Στο πρώτο υποκεφάλαιο του μέρους αυτού παρατίθενται οι γενικές διατάξεις του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ο οποίος από 1/1/2014 αντικατέστησε το Ν.2238/1994. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, αφενός παρατίθενται έγγραφα του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. με τα οποία έχουν δοθεί λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις και τα οποία θεωρούμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν και με το νέο Κ.Φ.Ε., καθώς εμπίπτουν στις διατάξεις και στο πνεύμα του. Αφετέρου, αναλύονται διάφορες ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις τουριστικές επιχειρήσεις από το κράτος, τους δήμους κλπ..
Στη τρίτη έκδοση παρατίθενται σημαντικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νέου Κ.Φ.Ε. και αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. εκπιπτόμενες δαπάνες, φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών και αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι, διαχειριστές και μέλη Δ.Σ. των εν λόγω επιχειρήσεων κλπ.).
Στο πέμπτο μέρος γίνεται σύντομη αναφορά σε ειδικά θέματα ξενοδοχειακής λογιστικής.
Τέλος,το βιβλίο συνοδεύεται από CD, μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε σχεδόν το σύνολο των απαραίτητων αιτήσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, σχετικούς νόμους και Υπουργικές αποφάσεις, διάφορα πρότυπα και πίνακες τεχνικών προδιαγραφών.


07/07/2015
, σελίδες 1063, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Δηλώσεις νομικών προσώπων 2015
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β.,
Δηλώσεις νομικών προσώπων 2015Στις Δηλώσεις Νομικών Προσώπων παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του νέου ενιαίου εντύπου Ν με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν. Αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα: • Προσδιορισμός ακαθάριστου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων. • Εκπιπτόμενες δαπάνες. Βασικές αρχές. Χειρισμός τόκων δανείων από τρίτους, μη καταβλημένων ασφαλιστικών εισφορών, τεκμαρτού μισθώματος, δαπανών που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο. Δαπάνες και συναλλαγές με οντότητες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. • Η φορολογική αναμόρφωση και η συμπλήρωση του πίνακα Ι του νέου εντύπου Ν. • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Άλλες ειδικές απαλλαγές. • Φορολογικές αποσβέσεις. Αποσβέσεις σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Απόσβεση εξόδων πολυετούς απόσβεσης. Απόσβεση ακινήτων ανεγερθέντων σε οικόπεδο τρίτου. Δυνατότητα αναστολής της φορολογικής απόσβεσης. Τρόπος χειρισμού διαφορών λογιστικών - φορολογικών αποσβέσεων. • Προβλέψεις και διαγραφές για επισφαλείς απαιτήσεις. Ο νέος τρόπος σχηματισμού προβλέψεων. Ο χειρισμός των παλαιών προβλέψεων του Ν 2238/1994. • Φορολογητέο εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών. Τρόπος υπολογισμού. • Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ε.Ε. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες τρίτων χωρών. Ο πίνακας 3Α1 του εντύπου Ν. • Υποκεφαλαιοδότηση και ενδοομιλικές συναλλαγές. • Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. • Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη. Παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων. • Πίστωση φόρου αλλοδαπής. Πίνακας ΙΙΙ εντύπου Ν. • Πίστωση παρακρατημένων φόρων δικαιωμάτων και τόκων. Πίνακες 3Α2 και 3Α3 εντύπου Ν. • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος και δυνατότητα μείωσης της. Πίνακας ΙΙ εντύπου Ν. • Τρόπος φορολόγησης οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι κωδικοί 100 και 111 του εντύπου Ν. • Προσδιορισμός του εισοδήματος και φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Συμπλήρωση του πίνακα 2.

(Τιμή για φυσικά πρόσωπα: 9 Ευρώ)


25/06/2015
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 14,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογική δήλωση 2015. Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 22.06.015
EPSILON 7 / ΠΑΥΛΟΥ Χ. & ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ Ι.,
Φορολογική δήλωση 2015. Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 22.06.015

 

Δείτε/τυπώστε το Συμπλήρωμα 22.06.2015


23/06/2015
, σελίδες 79, τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φόροι 2015
PROSVASIS,
Φόροι 2015

Περιλαμβάνει: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τα δικαιολογητικά τους και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης κωδικό προς κωδικό των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, του νέου Εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς επίσης και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.


16/06/2015
, σελίδες 368, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Δηλώσεις φυσικών προσώπων 2015
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β. / ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λ.,
Δηλώσεις φυσικών προσώπων 2015
Η έκδοση είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές εξελίξεις, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη οι Οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 που εξέδωσε πρόσφατα η ΓΓΔΕ. Παρουσιάζεται ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 με οδηγίες, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και αναφορά σε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει, ανά περίπτωση, να προσκομισθούν.
Ειδικότερα, αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα: • Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.• Η έννοια της φορολογικής κατοικίας. Όροι και διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας. • Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού. • Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό. Η διαδικασία πίστωσης του φόρου. Ποιοι κωδικοί του Ε1 συμπληρώνονται. • Ποια πρόσωπα θεωρούνται εξαρτημένα μέλη. Πίνακες 3 και 8 του Εντύπου Ε1. • Εισόδημα από μισθωτή εργασία. Έννοια εξηρτημένης εργασίας. Πίνακας 4-Α εντύπου Ε1. • Εισόδημα μελών Δ.Σ. και λοιπών στελεχών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων. • Εισόδημα φορολογούμενων που παρέχουν υπηρεσίες με «μπλοκάκι». • Παροχές σε είδος. • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία. • Φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτή εργασία. • Μειώσεις φόρου, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Πίνακας 7 του Ε1. • Εισόδημα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Πίνακας 4-Γ1 και Γ2 του Ε1. • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας. • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση. • Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. • Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Πίνακας 5 του Ε1. • Δυνατότητες κάλυψης διαφοράς τεκμηρίων. • Τρόπος φορολόγησης διαφοράς τεκμηρίων. • Φορολογημένα εισοδήματα με εξάντληση της υποχρέωσης. Πίνακες 4-Δ1 και 6 του Ε1. • Εισόδημα από ακίνητα. Εκπτώσεις δαπανών. Πίνακας 4-Δ2 του Ε1. • Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα.• Εισόδημα υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων. Τρόπος υπολογισμού. Πίνακας 4-Ε του Ε1. • Φορολόγηση εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων. • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Δυνατότητα μείωσης.
(Τιμή για νομικά πρόσωπα: 14 Ευρώ)


11/06/2015
, σελίδες 152, τιμή με Φ.Π.Α. 9,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογική δήλωση 2015. Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ESPILON 7 / Χ.ΠΑΥΛΟΥ & Ι.ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ,
Φορολογική δήλωση 2015. Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το βιβλίο παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων:
Ε1 για τη φορολογία εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων
Ε2 για την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων
Ε3 για το μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Σχέσεων και Επιτηδευματιών

Με το βιβλίο αυτό ο αναγνώστης, μπορεί με ευκολία να βρει αναλυτικές οδηγίες, χρήσιμες συμβουλές και να προσέξει λάθη στα οποία μπορεί να υποπέσει κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, με ευκρινή τρόπο περιγράφονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά με την ανάλογη ανάλυση των κωδικών τους, καθώς και ειδικές σημειώσεις, συσχετιζόμενοι κωδικοί, πρακτικά παραδείγματα
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 22.06.2015


28/05/2015
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 39,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογική δήλωση 2015 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα
ESPILON 7 / Χ.ΠΑΥΛΟΥ & Ι.ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ,
Φορολογική δήλωση 2015 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα

Ενδεικτικά, ανά έντυπο (Ν, Ε2, Ε3) αναλύονται τα παρακάτω:
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - έντυπο Ν
• Υπόχρεοι υποβολής - Χρόνος υποβολής
Πλήρη ανάλυση εντύπου κατα κωδικό. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των κωδικών  με ερμηνεία όλων των σχετικών φορολογικών διατάξεων.
• Ανάλυση φορολογικής νομοθεσίας (Ν. 4172/2013 και σχετικών διατάξεων) για την σωστή συμπλήρωση. Ενδεικτικά: - Αποσβέσεις - Επισφαλείς απαιτήσεις - Εκπιτπτόμενες δαπάνες - Φορολογική αναμόρφωση
Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων –  έντυπο Ε2
Αλλαγές σε σχέση με το έντυπο Ε2 του προηγούμενου έτους
• Περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου
• Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης όλων των πεδίων
• Επισήμανση όλων των αλλαγών που επηρεάζουν την συμπλήρωση του εντύπου
Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών  – έντυπο Ε3
Σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το έντυπο Ε3 του προηγούμενου έτους
Υπόχρεοι υποβολής του εντύπου. Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής μετά τις αλλαγές στην  νομοθεσία.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης όλων των πεδίων
Ανάλυση σχετικής φορολογικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά: - Ερμηνεία διατάξεων σχετικά με την διενέργεια απογραφών - Ερμηνεία διατάξεων σχετικά με την φορολόγηση των αγροτών.


15/05/2015
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 39,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. Ασφάλιση - εισφορές - παροχές - περίθαλψη - συντάξεις (2015)
ΛΑΝΑΡΑΣ Κ., Πτυχ. Νομικής Σχολής Πανεπ/μίου Θεσ/νίκης, τ.Δ/ντής Ι.Κ.Α.
Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. Ασφάλιση - εισφορές - παροχές - περίθαλψη - συντάξεις (2015)• Προϋποθέσεις και διαδικασία ασφάλισης • Εξαιρέσεις ασφάλισης
• Υπολογισμός και τρόπος καταβολής εισφορών • Πίνακες εισφορών
• Οικοδομικές - τεχνικές εργασίες • Ασφάλιση βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα
• Ειδικές εισφορές, εργόσημο, επαρχιακής βιομηχανίας, επαγγελματικού κινδύνου, μαθητών - τεχνιτών κ.λπ.
• Παροχές ασθενείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιδόματα • Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου
• Υπολογισμός συντάξεων, προσαυξήσεις, επιδόματα • Εργατικό ατύχημα
• Βοήθημα τοκετού - επιδόματα μητρότητας
• Περίθαλψη, νοσοκομειακή, σανατορική, στο εξωτερικό
• Πρόσθετες παροχές • Διαδοχική ασφάλιση • Ενστάσεις, προσφυγές
• Προαιρετική, διαδοχική, παράλληλη, τυπική ασφάλιση
• Ε.Τ.Ε.Α., Επικουρική ασφάλιση, εισφορές, συντάξεις κ.λπ.


30/04/2015
, σελίδες 698, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογικά - Φοροτεχνικά - Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος - Φορολογικές δηλώσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ατομικές κ.λπ.) - Παραδείγματα εφαρμογές στην πράξη. 18η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Φορολογικά - Φοροτεχνικά - Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος - Φορολογικές δηλώσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ατομικές κ.λπ.) - Παραδείγματα εφαρμογές στην πράξη. 18η έκδοση 18η έκδοση συμπληρωμένη με τους Ν.4172/13, 4174/13, 4308/14, 4321/21.3.2015 κ.λπ. 
• Κέρδη με βάση Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
• Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.)
• Ατομική δήλωση και προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος
• Διανομή κερδών επιχειρήσεων - Λογιστικές εγγραφές
• Συμπληρωμένα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ν, (για Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.)
• Τεχνικές επιχειρήσεις - Γεωργικές επιχειρήσεις - Αγρότες
• Βιομηχανικές επιχειρήσεις - Παροχές υπηρεσιών - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ε9
• Εφαρμογή της φορολογίας με παραδείγματα στην πράξη 


30/04/2015
, σελίδες 480, τιμή με Φ.Π.Α. 26,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογική agenda 2015
ΚΡΑΤΣΗΣ Α.,
Φορολογική agenda 2015

Παρουσιάζει απλά και κατανοητά τα φορολογικά που ισχύουν για το 2015
• Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014
• Υποβολή φορολογικών καταστάσεων
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
• Φορολογία κεφαλαίου (Φορολογία κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών Ν.2961/2001, Γενικές διατάξεις, Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, Νόμοι σχετκοί με την Φορολογιά Κεφαλαίου)
• Κ.Ε.Δ.Ε. (Ρυθμίσεις οφειλών)
• Διάφορα θέματα: - Κώδικας δεοντολογιίας λογιστών - Μετασχηματισμός επιχειρήσεων - Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων - Χαρτόσημο - Εμβάσματα στο εξωτερικό ετών 2009-2011 - Δεσμεύσεις, κατασχέσεις καταθέσεων στις τράπεζες - Υποχρεώσεις ορισμένων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών στην Γ.Γ. Δ.Ε. Υπ.Οικονομικών
• Επίκαιρα ευτράπελα και σοβαρά


30/04/2015
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 20,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Β. / ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Γ.,
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013• Διαγράμματα • Ερμηνευτικά σχόλια • Υποδείγματα • Παράρτημα νομοθεσίας
Το έργο παρουσιάζει σχηματικά, υπό μορφή διαγραμμάτων μαζί με σχετική ερμηνεία, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N 4172/2013 . Είναι δομημένο θεματικά ανά ενότητες άρθρων των επιμέρους κεφαλαίων του Κώδικα και ειδικότερα στις εξής:
[1] Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί – Υποκείμενα φόρου – Εισόδημα ημεδαπής – Φορολογητέο εισόδημα – Φορολογικό έτος – Πίστωση φόρου αλλοδαπής (άρθρα 1-9)
[2] Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – Εξαρτώμενα μέλη (άρθρα 10-11)
[3] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Παροχές σε είδος – Απαλλαγές – Φορολογικός συντελεστής – Μείωση φόρου – Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη , ιατρικές δαπάνες, δωρεές – Πίστωση φόρου (άρθρα 12-20)
[4] Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29)
[5] Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34)
[6] Εισόδημα από κεφάλαιο και μερίσματα (άρθρα 35-40)
[7] Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43)
[8] Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρα 44-58)
[9] Παρακράτηση φόρου (άρθρα 59-64)
[10] Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (άρθρα 65-66)
[11] Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου(άρθρα 67-71)
[12] Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 72 )
Στην ερμηνευτική προσέγγιση του Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γ.Γ.Δ.Ε.που έχουν εκδοθεί για την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα. Όπου αυτό είναι αναγκαίο και οι σχετικές ρυθμίσεις είναι συναφείς, παρατίθενται νομολογιακές αναφορές στα αντίστοιχα άρθρα του παλαιού ΚΦΕ (Ν 2238/1994). Στη συνέχεια παρατίθενται αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με διαδικασίες του Κώδικα, με συνοπτικές παρατηρήσεις καθώς και παράρτημα νομοθεσίας το οποίο περιλαμβάνει το Ν 4172/2013 ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015). Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο το οποίο βοηθάει τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που κάθε φορά τον απασχολεί.
Η έκδοση αυτή, με την λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη, σύμφωνα με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, προσέγγιση των σχετικών θεμάτων αλλά και με την πρακτική αντιμετώπισή τους, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση του νομικού της πράξης, του λογιστή, του οικονομικού και φορολογικού συμβούλου και εν γένει κάθε επαγγελματία που ασχολείται καθημερινά με το φορολογικό δίκαιο, προσφέροντάς του ένα εύχρηστο, πρακτικό και πλήρες βοήθημα. (τιμή για φυσικά πρόσωπα 38 ευρώ)


30/04/2015
, σελίδες 416, τιμή με Φ.Π.Α. 48,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ερμηνευτική προσέγγιση & Παραδείγματα
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β. / ΒΛΗΣΜΑΣ Ο. / ΝΑΟΥΜ Β.-Χ.,
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ερμηνευτική προσέγγιση & Παραδείγματα

Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όχι μόνο απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με την λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και συναλλαγών μιας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), αλλά ταυτοχρόνως, μεταβάλλεται σε μεγάλο επίπεδο και η φιλοσοφία του σχεδίου λογαριασμών, καθώς και του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Στην παρούσα έκδοση, αναλύονται όλες οι νέες έννοιες και διαδικασίες που εισάγονται με τον Ν 4308/2014 και που αλλάζουν τα λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, παρατίθενται παραδείγματα και εφαρμογές, όπως και ερμηνεύονται κριτικά οι διατάξεις του νόμου. Στο συλλογικό αυτό έργο όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:
• Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες των οντοτήτων βάσει μεγέθους.
• Λογιστικά αρχεία και τα νέα λογιστικά βιβλία.
• Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις.
• Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων - Απαιτήσεων - Υποχρεώσεων.
• Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις.
• Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
• Ορισμοί - Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Σχέδιο λογαριασμών.
• Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η παρούσα έκδοση στοχεύει να αποτελέσει το βασικό εγχειρίδιο όπου κάθε λογιστής, φοροτεχνικός, προϊστάμενος Λογιστηρίου, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος αλλά και νομικός θα μπορεί να ανατρέχει, για να βρει λύση σε μία σειρά αποριών που δημιουργούνται από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε ο νόμος, σχετικά με τις κάθε είδους λογιστικές υποχρεώσεις που αυτός προβλέπει. (τιμή για φυσικά πρόσωπα: 35 ευρώ)


29/04/2015
, σελίδες 336, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Χρηματοοικονομική Λογιστική, Σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ
ΚΟΝΤΟΣ Γ., Επιστημονικός Συνεργάτης Παν/μίου Πειραιώς
Χρηματοοικονομική Λογιστική, Σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ

Το βιβλίο καλύπτει όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της γενικής θεωρίας της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Η ανάπτυξη κάθε θέματος γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-ΔΠΧΑ (International Financial Reporting Standards-IFRS), με παράλληλη εξέταση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) που καθιερώθηκαν με το ν.4308/2014.
Μέσα στις 1036 σελίδες του βιβλίου καλύπτονται αναλυτικά:
• λογιστική εσόδων, εξόδων, αποθεμάτων, παγίων, απαιτήσεων
• λογιστική εταιρειών (σύσταση, αύξηση και μείωση κεφαλαίου, εταιρικοί μετασχηματισμοί, δείκτες EPS, ROE, P/E, και P/BV)
• λογιστική ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας
• συστήματα φορολογίας των μερισμάτων, συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας, τιμολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών κ.ά.
• λογιστική δανείων και ομολόγων με την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου
• αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων
• αναπτύσσεται ένα πλήρες αναλυτικό παράδειγμα σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης συνοδευόμενο από τις εγγραφές τέλους χρήσης και στη συνέχεια αναδεικνύονται οι διαφορές της βιομηχανικής, ξενοδοχειακής, τραπεζικής, ασφαλιστικής και ναυτιλιακής επιχείρησης
• δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και δείκτες κερδοφορίας
• λογιστική συναλλάγματος
• ανάλυση κατάστασης ταμειακών ροών
• διορθώσεις λαθών προηγούμενων χρήσεων και χειρισμός οψιγενών γεγονότων
• λογαριασμοί τάξεως
• 45 επιλεγμένες ασκήσεις με τις απαντήσεις τους, καθώς και πολυάριθμα παραδείγματα λεπτομερώς αναπτυγμένα
• περίληψη όλων των IAS και IFRS που ήταν σε ισχύ την 1.1.2015
• ευρετήριο κατά πρότυπο και αλφαβητικό ευρετήριο όρων
• το σχέδιο λογαριασμών με βάση το ΕΓΛΣ και τα ΕΛΠ
Το βιβλίο καλύπτει την ύλη πέντε βιβλίων: Λογιστική Α’, Λογιστική Β’, Λογιστική εταιρειών, Φορολογική Λογιστική, Κλαδική Λογιστική. Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάστηκαν, επί τρία και πλέον έτη, πέντε ειδικοί στο χώρο τους επιστήμονες της Λογιστικής, με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Κόντο, Επιστημονικό Συνεργάτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σημαντικά κεφάλαια του βιβλίου ελέγχθηκαν από στελέχη μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας. Πρόκειται για ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση, σκληρόδετη σε διχρωμία. Ένα έργο αναφοράς, μια λογιστική εγκυκλοπαίδεια που θα αποτελέσει τον απαραίτητο σύντροφο του λογιστή για πολλά χρόνια.
Συνεργάστηκαν: Σταμάτης Δρίτσας, Αικατερίνη Κιούση, Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, Ευστράτιος Σουφλερός.


27/04/2015
, σελίδες 1036, τιμή με Φ.Π.Α. 95,85€ | Προσθήκη στο καλάθι

Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων
ΜΕΛΑΣ Δ., Οικονομολόγος PhD, MBA
Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

Ερμηνεία – Ανάλυση των διατάξεων – Παραδείγματα – Υποδείγματα – Έντυπα
Όλες οι μορφές ελέγχου και οι τεχνικές που ακολουθούνται στην πράξη!
• Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων - Τι πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση
• Οι μέθοδοι των έμμεσων τεχνικών ελέγχου για φυσικά πρόσωπα
• Παραβάσεις φοροδιαφυγής και ποινολόγιο - Τι ισχύει με το Ν.4174/2013
• Τα εμβάσματα εξωτερικού και ο χειρισμός τους
• Η ενδικοφανής προσφυγή
• Διακίνηση χρήματος μέσω τραπεζών
• Ο έλεγχος της περουσιακής κατάστασης
• Πολλά παραδείγματα ελέγχου στην πράξη

Το βιβλίο έχει ως σκοπό να φέρει πιο κοντά τον αναγνώστη στο θέμα που λέγεται “φορολογικός έλεγχος εισοδήματος”, σε κάθε μορφή και σε κάθε έκφανσή του. Η μελέτη ξεκινάει με τη νέα πλέον στόχευση των φορολογικών ελέγχων (fiscal audit), η οποία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στις νομικές οντότητες αλλά ασχολείται με τα φυσικά πρόσωπα και τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Η αναγκαστική εμπλοκή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων τόσο στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, όσο και σε ελέγχους εισοδήματος προερχόμενους από άλλους λόγους (εισαγγελικές εντολές, εμβάσματα αλλοδαπής, διάφορες λίστες κ.λπ.), κάνει υποχρεωτική την ανάλυση των πρακτικών που εφαρμόζουν αυτά ως προς τον έλεγχο “καθαρότητας” του χρήματος που διακινούν.
Επειδή φυσικά ο έλεγχος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να υφίσταται, εξετάζεται το θέμα διαχρονικά και με βάση το εκάστοτε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ότι η παραγραφή του δικαιώματος του φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη χρονικά, με συνέπεια να υφίσταται διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και εγκύκλιες διαταγές για τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την αναλυτική εξέταση των θεμάτων του φορολογικού πιστοποιητικού, του υφιστάμενου ποινολογίου βάσει του Ν.4174/2013 αλλά και της ταυτόχρονης εφαρμογής του παλαιότερου νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με τον Ν.2523/1997 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και ολοκληρώνεται με τα μέσα που διαθέτει ο φορολογούμενος στο να αμφισβητήσει τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από την φορολογική αρχή, αναπτύσσοντας την ειδική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής


17/04/2015
, σελίδες 384, τιμή με Φ.Π.Α. 49,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κ.Φ.Α.Σ. - Λογιστικά αρχεία - Βιβλία και Στοιχεία με ΦΠΑ & ΕΛΠ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Π., Επικ. Καθηγητής Λογιστικής
Κ.Φ.Α.Σ. - Λογιστικά αρχεία - Βιβλία και Στοιχεία με ΦΠΑ & ΕΛΠ

"Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" (ΕΛΠ) από 01.01.2015:
• Μέγεθος Οντοτήτων και Λογιστικά Αρχεία (Άρθρα 1-7)
• Παραστατικά Πωλήσεων - Τιμολόγια, Αποδείξεις (Άρθρα 8-15)
• Κανόνες Επιμέτρησης και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Άρθρα 16-36)


06/04/2015
, σελίδες 412, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Προσωπικές εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Κοινοπραξίες. 14η έκδοση
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Μ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Οικονομολόγος
Προσωπικές εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Κοινοπραξίες. 14η έκδοση

Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.) - Αφανείς Εταιρείες
Με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 249-292)
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ν. 3190/1955,
με όλες τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 419/86, του Π.Δ. 279/93, του Ν. 2339/1995 και του Ν. 3661/2008 και της Π.Ν.Π. 12/12/2012, άρθρο 6 παρ. 3β • Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε-Ε.Ε. (άρθρο 283 Ν. 4072/2012)
Ιδιότυπες Εταιρικές Μορφές
• Κοινοπραξίες • Αστικές εταιρείες (κερδοσκοπικές και μη) • Κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση • Αστικοί συνεταιρισμοί • Ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) Ν. 383/76 • Μεταφορικές εταιρείες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. άρθρου 3 Ν. 3887/2010 • Δικηγορικές (Ν. 4194/2013) και συμβολαιογραφικές εταιρείες • Εταιρείες Α.Ν. 89/67, Ν. 378/68 και άρθρου 25 Ν. 37/75 • Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) Ν. 3182/2003 • Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) Ν. 3790/2009 • Εξωχώριες (Offshore) εταιρείες • Κυπριακές εταιρείες • Φορολογία μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων (άρθρα 42-43 Ν.4172/2013) • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ν. 3419/2005 και Ν. 3853/2010 • Νέα διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Γ.Ε.ΜΗ. ή Κ.Ε.Π.) Ν. 3853/2010 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινοπραξιών κ.λπ. εταιρειών κατά τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) μέχρι και το Ν. 4254/2014 • Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. - Ε.Ε. (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/20)
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
Με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 43-120) • Υπόδειγμα καταστατικού • Σύσταση και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. • Μετατροπή και συγχώνευση Ι.Κ.Ε.
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρα 1-44 Ν. 4308/2014)


03/04/2015
, σελίδες 780, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Έλεγχος οικοδομοτεχνικών έργων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 3η έκδοση
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Διοικητικός υπάλληλος ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Έλεγχος οικοδομοτεχνικών έργων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 3η έκδοσηΠρόκειται για βιβλίο με θέματα που άπτονται των οικοδομοτεχνικών έργων με νόμους, διατάξεις και εγκυκλιους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, χρήσιμο βοήθημα για Λογιστές, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, Πολιτικούς Μηχανικούς, Δικηγόρους κλπ. ακόμη και σε υπαλλήλους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στο βιβλίο περιέχονται τα πάντα για τα οικοδομοτεχνικά έργα και είναι το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στο ελεύθερο εμπόριο, που πραγματεύεται τον έλεγχο των οικοδομοτεχνικών έργων σε πλήρη κάλυψη. Το έργο αυτό αποτελεί ένα σηματικό βοήθημα και  εργαλείο που συμβάλει σημαντικά στη σωστή ενημέρωση και στην ορθή τήρηση των διατάξεων. Η παρούσα τρίτη έκδοση 2015 είναι πλήρως ανανεωμένη, εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη με όλες τις σχετικές διατάξεις που προέκυψαν από την προηγούμενη έκδοση και μετά.
Εργοδότες • Υποχρεώσεις εργοδοτών • Παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι • Διαδικασία ασφάλισης • Καταγγελία εργαζομένου • Τεχνικές και οικοδομικές εργασίες • Τριετίες • Κωδικοί ειδικότητας • Πακέτα κάλυψης και ποσοστά ασφάλισης οικοδόμων • Ασφαλιστικές κλάσεις • Απογραφή οικοδ/κού έργου • Έλεγχος εισφορών • Αυθαίρετα κτίσματα • Μειώσεις ημερομισθίων • Βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας • Ιδιωτικά τεχνικά έργα • Δημόσια έργα • Προσδιορισμός εργατικής δαπάνης • Βεβαιώσεις δημοσίων έργων • Αναλυτική περιοδική δήλωση • Καταβολή εισφορών • Επιταγές • Πρόσθετα τέλη • Καταλογιστικές πράξεις • Παραγραφή εισφορών • Επιστροφή εισφορών • Ασθένεια • Εργατικό ατύχημα • Ενστάσεις • Ποινική δίωξη • Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης • Θέματα διοικ/κής διαδικασίας • Παραδείγματα & άλλα…
Επίσης, Το βιβλίο συνοδεύεται από CD στο οποίο περιέχονται όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο σε μορφή  Html, Εγκύκλιοι, Υπολογιστικά φύλλα, χρήσιμα βοηθήματα, Νομοθεσία Δημοσίων έργων, Νόμοι, Κώδικες και Κανονισμοί όπως: A.N. 1846/51, Κανονισμός Ασφλάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ), Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας, Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Ποινικός Κώδικας και άλλα…
ΔΕΙΤΕ τον
ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


27/03/2015
, σελίδες 512, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογία 2015
PROSVASIS,
Φορολογία 2015

Κωδικοποίηση έως και τον  Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/21.12.2014):
• Ν.4172/2013 - Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
• Ν.4308/2014 - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
• Ν.4093/2012, άρθρο πρώτο, παρ. Ε, υποπαρ. Ε1 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
• Ν.4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
• Ν.4223/2013 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
• Ν.1809/1988 - Φορολογικοί Μηχανισμοί (Φ.Τ.Μ.)
• Ν.2859/2000 - Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


12/03/2015
, σελίδες 560, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Δημόσιο λογιστικό και προϋπολογισμοί
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Φ., Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Παν/μίου Μακεδονίας και Οικον.Παν/μίου Αθηνών
Δημόσιο λογιστικό και προϋπολογισμοίΕίναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση όλες τις διατάξεις του Νόμου 4270/28-6-2014 που αναφέρονται στο Δημόσιο Λογιστικό και προϋπολογισμούς. Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:
1. Προϋπολογισμός – Οικονομική Διαχείριση. Ρυθμίσεις για το Δημο­σιο­νομικό Συμβούλιο.
2. Γενικές διατάξεις δημοσιονομικού πλαισίου, αρμοδιότητες, κανόνες, μεσοπρόθεσμη στρατηγική: Αρμοδιότητες οργάνων. Δημοσιονομικοί κανόνες – Διαρθρωτικός μηχανισμός. Μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική.
3. Ετήσιοι προϋπολογισμοί – Κατάρτιση και έγκριση: Κρατικός προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
4. Εκτέλεση προϋπολογισμών και Μηχανισμοί παρακολούθησης: Προληπτικός έλεγχος δαπανών και εσόδων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ρυθμίσεις για την κεντρική διοίκηση. Προϋπολο­γισμός δημοσίων επενδύσεων – Ανακατανομές πιστώσεων έργων, ανάληψη υποχρεώσεων, εκτέλεση προϋπολογισμού. Είσπραξη εσόδων. Έλεγχος δαπανών. Έκδοση – εξόφληση τίτλων πληρωμής. Πάγιες προκαταβολές. Διαχείριση και έλεγχος πόρων της Ε.Ε. Διαχείριση χρέους και εγγυήσεων. Συμβάσεις για λογαριασμό του δημοσίου. Ρυθμίσεις για τους λοιπούς φορείς της Κυβέρνησης. Σύσταση Υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, Δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Δημόσιοι υπόλογοι.
5. Λογιστική – Δημοσιονομικές Αναφορές: Γενικές ρυθμίσεις για όλους τους φορείς της Γενικής κυβέρνησης – Ρυθμίσεις για την κεντρική διοίκηση.
6. Εσωτερικός, Λογιστικός και εξωτερικός έλεγχος.
7. Κυρώσεις: Γενικές Ρυθμίσεις για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, και τους λοιπούς φορείς.
8. Καταργούμενες, Μεταβατικές και Λοιπές Διατάξεις: Θέμα και ορισμοί. Λογιστικά συστήματα και Στατιστικές Προγνώσεις. Αριθμητικοί Δημοσιο­νομικοί κανόνες. Μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια.
9. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Σύσταση Υπηρεσιών και πεδίο εφαρμογής ελέγχου. Είδη και διαδικασία ελέγχου.
Τέλος περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων: Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τουρισμού.
Με δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση


24/02/2015
, σελίδες 524, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (με CD)
ASTBOOKS,
Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (με CD)

Το βιβλίο χωρίζεται σε 8 μεγάλες θεματικές κατηγορίες: Το 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 1-2 και ορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου και την κατηγοριοποίηση των υποκείμενων οντοτήτων με βάση το μέγεθός τους, κριτήριο με το οποίο συναρτώνται οι εφαρμοστέοι κανόνες. Το 2ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 3-7 και αναφέρεται σε ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση λογιστικών αρχείων από τις υποκείμενες οντότητες. Το κεφάλαιο αυτό έχει λογιστικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 3, καλύπτει την ύλη που κάλυπτε ο καταργούμενος Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά με την τήρηση των βιβλίων. Το κεφάλαιο 3, το οποίο ενσωματώνει ρυθμίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ που αναφέρονται στην έκδοση τιμολογίου πώλησης, περιλαμβάνει τα άρθρα 8-15 και συμπληρώνει τις ρυθμίσεις των ζητημάτων που κάλυπτε ο καταργούμενος Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) σχετικά με την έκδοση των στοιχείων. Στο κεφάλαιο 4 (άρθρα 16-17) παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ και ορίζονται οι καταστάσεις που συντάσσουν οι υποκείμενες οντότητες με βάση το μέγεθός τους, ακολουθώντας τα κριτήρια του άρθρου 2. Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους βασικούς κανόνες επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα άρθρα 18 έως 23 αναφέρονται στην επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την παραδοχή του ιστορικού κόστους, ενώ με το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, επιμέτρησης στην εύλογη αξία για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Το άρθρο 25 περιγράφει τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων και το άρθρο 26 τα στοιχεία της καθαρής θέσης. Τέλος, το άρθρο 27 αναφέρεται στην ειδική περίπτωση συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο νόμισμα, ενώ το άρθρο 28 αναφέρεται στο χειρισμό μεταβολών λογιστικών πολιτικών και διόρθωσης λαθών. Το κεφάλαιο 6 περιλαμβάνει τα άρθρα 29-30 και αναφέρεται στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η οντότητα μέσω του προσαρτήματος (σημειώσεων), καθώς και στις απαλλαγές και απλοποιήσεις που απολαμβάνουν οι οντότητες ανάλογα με το μέγεθός τους. Το κεφάλαιο 7 (άρθρα 31-36) αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τους κανόνες σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το κεφάλαιο 8 (άρθρα 37-44 και τα παραρτήματα) περιλαμβάνει θέματα πρώτης εφαρμογής του Ν.4308/2014, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις. Τέλος, το παρόν βιβλίο συνοδεύεται από CD.


17/02/2015
, σελίδες 820, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης (με CD) 2η έκδοση
ASTBOOKS,
Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης (με CD) 2η έκδοση

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται  αναλύσεις και  μεθοδολογία των εργασιών τέλους χρήσης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, δήλωσεων φορολογίας εισοδήματος  καθώς  επίσης τον έλεγχο και την υποβολή τους από την Οικονομική μονάδα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Κεφάλαιο 1:   • Αποθέματα-Λογιστική παρακολούθηση Αποθεμάτων  • Τήρηση λογαριασμού 94 • Απογραφή- διαδικασίες Φυσικής Απογραφής • Αποτίμηση Αποθεμάτων • Κοστολόγηση Αποθεμάτων • Έσοδα –Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα • Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης στο κλείσιμο χρήσης  • Εγγραφές τέλους χρήσης στην Αναλυτική Λογιστική • Καταλογισμός κόστους σε ειδικές περιπτώσεις • Αυτοπαραδόσεις – καταστροφές αποθεμάτων Κεφάλαιο 2 • Πάγια  • Αποτίμηση Παγίων • Υποτίμηση ενσωμάτου παγίου περιουσιακού στοιχείου. • Αποσβέσεις παγίων- Φορολογική Νομοθεσία • Αποσβέσεις -Διαδικασίες τέλους χρήσης • Έλεγχος συμφωνία λογαριασμών • Επενδυτικά αγαθά πενταετούς διακανονισμού • Βιβλίο απογραφών • Μητρώο Παγίων • Επιχορηγήσεις παγίων • Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων • Ασώματες Ακινητοποιήσεις - έξοδα πολυετούς απόσβεσης Κεφάλαιο 3 • Έλεγχος –τακτοποίηση λογαριασμών – απομίμηση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού • Συμφωνίες λογαριασμών  • Εγγραφές προσαρμογής  • Προβλέψεις  • Αποτίμηση λογαριασμών • Εμφάνιση των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. στις οικονομικές καταστάσεις • Λοιπές τακτοποιήσεις Κεφάλαιο 4  • Περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων • Κατάρτιση του λογαριασμού «Γενική Εκμετάλλευση» • Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως • Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων • Ειδικά θέματα διάθεσης κερδών – Διατάξεις και Νόμοι • Μη διανομή μερίσματος • Ισολογισμός • Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης • Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Κεφάλαιο 5 • Φορολογία εισοδήματος • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( Ν.2238/1994) • Φορολογητέο εισόδημα  • Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εισοδήματος • Συντελεστής φόρου εισοδήματος • Συμπληρωματικός φόρος Εισοδήματος • Εισφορά υπέρ Ε. Λ .Γ .Α. • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων –πρακτικά παραδείγματα  • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος-Πρακτική εφαρμογή • Φόρος εισοδήματος- Λογιστικές εγγραφές. • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος-Πρακτική εφαρμογή • Έσοδα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος • Φόρος μερισμάτων- προμερισμάτων- αμοιβών Δ.Σ. • Παρακράτηση φόρου Εισοδήματος αμοιβών Δ.Σ. • Αστικοί συνεταιρισμοί του Νόμου 1667/1996-Πρακτική εφαρμογή υπολογισμού Φόρου • Τεχνικές εταιρείες -Προσδιορισμός καθαρών κερδών • Φορολογικές απαλλαγές • Αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2238/1994 (Διανομή-Κεφαλαιοποίηση –κατάργηση τους) Κεφάλαιο 6 • Έλεγχος και υποβολή οικονομικών καταστάσεων • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. • Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. • Δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων • Γενική Συνέλευση των μετόχων. • Συνοπτικός πίνακας εργασιών τέλους χρήσης
Το CD που συνοδεύει το βιβλίο περιλαμβάνει: • Σχέδιο Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8) • Υποδείγματα των Οικονομικών Καταστάσεων • Υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου  (Από εταιρείες που εφαρμόζουν ΕΓΛΣ & σχετικές διατάξεις του  Κ.Ν. 2190)


10/02/2015
, σελίδες 620, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φ.Π.Α. Δηλώσεις στην πράξη. 16η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Φ.Π.Α. Δηλώσεις στην πράξη. 16η έκδοση

Ενημερωμένη έκδοση μέχρι και το Ιανουάριο 2015
• Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
• Απαλλαγές - επιστροφές Φ.Π.Α. - Intrastat - Listing
• Καθεστώτα Φ.Π.Α. - Τροποποιητικές δηλώσεις του Φ.Π.Α.
• Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
• Συντελεστές Φ.Π.Α. - Ακίνητα που υπάγονται στον Φ.Π.Α.
• Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. - Διακανονισμοί παγίων
• Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη


20/01/2015
, σελίδες 570, τιμή με Φ.Π.Α. 26,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εργατικά μισθοδοσίες ασφαλιστικά. Παραδείγματα - δηλώσεις στην πράξη. 18η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Εργατικά μισθοδοσίες ασφαλιστικά. Παραδείγματα - δηλώσεις στην πράξη. 18η έκδοση

Ενημερωμένη έκδοση μέχρι και τον Ιανουάριο 2015
• Προσλήψεις - Απολύσεις - Παρακράτηση Φ.Μ.Υ για μισθωτούς
• Κυριακές - Εξαιρέσιμες γιορτές - Νύκτες - Μισθοί
• Χρονικά όρια υπερωρίας - Υπερεργασίας - Ημερομίσθια
• Δώρα εορτών - Αμοιβές εκτός έδρας - Ποσοστά ΙΚΑ
• Άδειες - Επιδόματα αδειών - Εγκυμοσύνη - Φόρος
• Διαθεσιμότητα - Ασθένεια μισθωτών - Στράτευση
• Πίνακες αποζημιώσεων - Πίνακες αδειών - Επιδομάτων
• Τεχνικός ασφαλείας - Γιατρός εργασίας - Α.Π.Δ.
• Λογιστικές εγγραφές και παραδείγματα στην πράξη


20/01/2015
, σελίδες 448, τιμή με Φ.Π.Α. 24,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εγχειρίδιο του λογιστή 2015
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,
Εγχειρίδιο του λογιστή 2015

Πλήθος χρηστικών φορολογικών & εργατικών θεμάτων
• Πίνακες φορολογίας εισοδήματος
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4306/2014)
• Συντελεστές καθαρού κέρδους, όπως ισχύουν σήμερα
• Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
• Υπ. Απόφαση παρακράτησης φόρου μισθωτών
• Πίνακες παρακράτησης Φ.Μ.Υ. για το 2015


15/01/2015
, σελίδες 448, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Β' έκδοση
ASTBOOKS,
Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Β' έκδοση

Το παρόν βιβλίο συντάχθηκε κυρίως με κίνητρο τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Φ.Π.Α. οι Ν.4281/2014, Ν.4254/2014, Ν.4238/2014 και Ν.4305/2014, καθώς επίσης και τις  σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον τύπο και την μορφή του νέου εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ η οποία θα υποβάλλεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1/1/2015 και μετά. Παρόλο που μέχρι την συγγραφή του παρόντος δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια εγκύκλιος διαταγή από το ΥΠΟΙΚ , η οποία να δίνει οδηγίες σχετικά με το νέο έντυπο της περιοδικής δήλωσης, πραγματοποιήσαμε μια προσπάθεια να επεξηγήσουμε τους κωδικούς που αφορούν στην συμπλήρωσή του. Περαιτέρω αναπτύσσονται κάποια ειδικά ζητήματα τα οποία απασχολούν ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες του χώρου, όπως λόγου χάριν οι Ενδοκοινοτικές, Τριγωνικές συναλλαγές, ο Διακανονισμός Παγίων , ο επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης ( Pro-rata) κ.α .
Το βιβλίο χωρίζεται στα εξής έντεκα μέρη: • Στο πρώτο μέρος παρατίθεται όλος ο νόμος Ν.2859/2000  κωδικοποιημένος. • Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται μεμονωμένα τα μέρη τα οποία έχουν υποστεί μεταβολές καθώς επίσης και η ισχύουσα μορφή τους.Επιπλέον παρατίθενται και τα σχετικά έγραφα - εγκύκλιοι που αφορούν στις μεταβολές αυτών. • Στο τρίτο μέρος αναλύονται θέματα που αφορούν στις  ενδοκοινοτικές  και τριγωνικές συναλλαγές καθώς επίσης και πρακτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. • Στο τέταρτο μέρος αναλύονται με παραδείγματα ζητήματα όπως το δικαίωμα έκπτωσης φόρου, ο διακανονισμός των παγίων και ο επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης (pro-rata). • Στο πέμπτο μέρος αναλύεται  το δικαίωμα επιστροφής φόρου με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4281/2014 στο άρθρο 34. • Στο έκτο μέρος αναλύεται ο ΦΠΑ των αγροτών με τις αλλαγές που έχουν προκύψει με την αντικατάσταση των  άρθρων 41 και 38. • Στο έβδομο μέρος αναλύεται ο ΦΠΑ των τουριστικών επιχειρήσεων. • Στο όγδοο μέρος αναλύονται θέματα που αφορούν κυρίως στο Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4281/2014 και στο Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής το οποίο προστέθηκε με τον ν.4261/2014 κ.α.. • Στο ένατο μέρος περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς επίσης ο τύπος και το περιεχόμενο της. • Στο δέκατο μέρος γίνεται ανάλυση ειδικών ζητημάτων – πραγματικών γεγονότων. • Στο ενδέκατο μέρος περιλαμβάνονται λογιστικές εγγραφές ΦΠΑ διαφόρων περιπτώσεων μεταξύ των οποίων  και του Ειδικού καθεστώτος του άρθρου 39β του Ν.2859/2000.


23/12/2014
, σελίδες 600, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Β' έκδοση
ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Κ., Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Πειραιά
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Β' έκδοση

Θεωρητικό και πρακτικό βοήθημα για την εφαρμογή του ενημερωμένο με τους Ν. 4172/2013 & 4090/2012.
Περιέχει όλες τις γνωματεύσεις ΕΣΥΛ-ΣΛΟΤ ενσωματωμένες στην ανάλυση των λογαριασμών με εφαρμογές
Συνοδεύεται από εγχειρίδιο (τσέπης) Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής


17/12/2014
, σελίδες 688, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23.7.2013)
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ., M.Sc- Ph.D, Φοροτεχνικός Σύμβουλος - Συγγραφέας
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23.7.2013)

Ανάλυση και Ερμηνεία του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει μετά τις αλλαγές με τους  Ν.4174/2013, Ν.4223/2013, Ν.4254/2014, Ν.4283/2014, Ν.4302/2014, Ν.4303/2014 και Ν.4305/2014 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με πολλούς χρηστικούς πίνακες, εξειδικευμένα θέματα και παραδείγματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ


14/11/2014
, σελίδες 800, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) & Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ). 2η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) & Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ). 2η έκδοση

Ενημερωμένος και με το νόμο 4281/2014
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) (Άρθρα 43-120 Ν.4072/2012)
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) (Άρθρα 249-270 Ν.4072/2012)
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) (Άρθρα 271-284 Ν.4072/2012)
• Αφανής Εταιρεία (Άρθρα 285-292 Ν.4072/2012)
• Κοινοπραξία (Άρθρο 293 Ν.4072/2012)
• Κωδικοποίηση του Ν.3419/2005) "Περί του Γενικού Εμπορικού Μητρώου" (Γ.Ε.ΜΗ.)
• Κωδικοποίηση του Ν.3853/2010 "Περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις"
• Υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε.
• Οι λογιστικοί χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε.
• Διευκρινιστικές εγκύκλιοι - Αποφάσεις
• Αλφαβητικό ευρετήριο


12/11/2014
, σελίδες 240, τιμή με Φ.Π.Α. 35,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. Συμπλήρωμα 3ης έκδοσης
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Φ., Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, Υπάλ. Υπ.Οικονομικών
Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. Συμπλήρωμα 3ης έκδοσης

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ:
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ


22/10/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 2η έκδοση
ΜΕΛΑΣ Χ., Συγγραφέας - Φοροτεχνικός
Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 2η έκδοση

Το βιβλίο αναφέρεται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και είναι απόλυτα ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει.
• Περιέχει το κείμενο του νόμου όπως ισχύει μετά από όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το νόμο 4286/2014. • Την αρχική αιτιολογική έκθεση, διορθωμένη με τις αλλαγές που έγιναν. • Όλες τις αιτιολογικές εκθέσεις των επόμενων νόμων που τροποποίησαν τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ. • Τις σχετικές διατάξεις από άλλους νόμους.  • Όλες τις υπουργικές αποφάσεις. • Σε κάθε άρθρο με τη μορφή της ερώτησης και της σύντομης απάντησης ο αναγνώστης μπορεί να πάρει πληροφόρηση και να λύσει όλες του τις απορίες, για τον ΕΝΦΙΑ, είτε έχει κάποιες γνώσεις για το θέμα είτε είναι εντελώς απληροφόρητος. • Συνολικά απαντώνται 272 πρακτικές καθημερινές ερωτήσεις. (Υπάρχουν 52 επιπλέον ερωτήσεις – απαντήσεις σε σχέση με την πρώτη έκδοση). • Έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν αν έχουν γίνει λάθη στο πρώτο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. • Γίνεται αναλυτική αναφορά, για όσους δικαιούνται έκπτωση του ΕΝΦΙΑ 20% ή 50% ή 100% και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να τους δοθεί η έκπτωση. • Περιέχει πρακτικά παραδείγματα για πολλές περιπτώσεις του φόρου των ακινήτων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να προσεγγίσει την κάθε περίπτωση για το δικό του ακίνητο. • Έχει τη νομοθεσία και 30 ερωτήσεις απαντήσεις, για την υποβολή μέσω ίντερνετ των μισθωτηρίων συμβολαίων των ακινήτων. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ακόμη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να είναι νόμιμοι και να μην επιβαρυνθούν με ποινές και πρόστιμα. • Στο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει 1.440 περιπτώσεις και να βρει κάθε ένα θέμα που τον ενδιαφέρει.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα, χωράφια.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡIEXOMENA


17/10/2014
, σελίδες 292, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. 11η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. 11η έκδοση

• Οργάνωση
• Εσωτερικός έλεγχος
• Λογιστική
• Υπολογισμός αμοιβών και κρατήσεων
• Εργατικά
• Ασφαλιστικά
• Φορολογικά θέματα αποδοχών, εξόδων και αποζημιώσεων προσωπικού


15/10/2014
, σελίδες 470, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων. 8η έκδοση (& 4286/2014)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων. 8η έκδοση (& 4286/2014)

Ενημερωμένη και με το Ν. 4286/2014
• Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων (Α.Ν.1521/1950) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4254/2014)
• Φορολογία Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση Ακινήτων ('Αρθρα 33 Ν.2238/1994 & 41 Ν.4172/2013)
• Φορολογιά Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρα 27-50 Ν.3842/2010) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4276/2014)
• Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρο 24 Ν.2130/1993) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4262/2014)
• Ειδικός Φόρος επι των Ακινήτων ('Αρθρα 15-18 Ν.3091/2002) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4262/2014
• Δήλωση Στοιχείων και Περιουσιολόγιο Ακινήτων ('Αρθρα 23, 23Α Ν.3427/2005) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4286/2014)
• Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ('Αρθρα 5-19 Ν.3634/2008)
• 'Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Υποπαρ. Α7 Ν.4152/2013)
• Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ('Αρθρα 1-13 Ν.4223/2013) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4286/2014)
• Αλφαβητικά Ευρετήρια


02/10/2014
, σελίδες 524, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση. 6η έκδοση
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β.,
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση. 6η έκδοσηΣτην νέα 6η ενημερωμένη έκδοση, επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια εύχρηστων πινάκων και κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2014, καθώς επισημαίνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει από 1.1.2014 για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Το νομοθετικό περιβάλλον της φορολογίας εισοδήματος μεταβάλλεται με φρενήρεις ρυθμούς, καθώς ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), έχει ήδη τροποποιηθεί αρκετές φορές από την ψήφισή του. Ο Ν 4172/2013 εφαρμόζεται ήδη από 1/1/2014 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από αυτή την ημερομηνία και μετά, με ταυτόχρονη κατάργηση του Ν 2238/1994, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί και ίσχυσε για τελευταία φορά επί της φορολογίας των εισοδημάτων του έτους 2013.
Προκειμένου, λοιπόν, οι αναγνώστες να ενημερωθούν για τις ουσιαστικές μεταβολές στη φορολογία, οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του βιβλίου ερμηνεύουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά θέματα της ανάλυσής τους αποτελούν οι κατηγορίες εισοδημάτων, η έννοια φορολογικού έτους και φορολογικού εκπροσώπου, η φορολογική κατοικία, η φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού, το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, το ακαθάριστο και το καθαρό -φορολογητέο- εισόδημα, τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα, η φορολόγηση παροχών σε είδος, η μείωση του φόρου, οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και η μεταβίβαση τίτλων, η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην περίπτωση διαφοράς τεκμηρίων, η ανάλωση κεφαλαίου, ο χρόνος καταβολής του φόρου, η φορολογία ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών, Κοινοπραξιών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμών κ.λπ., οι προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα διανεμόμενα κέρδη, οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις παγίου ενεργητικού, οι επισφαλείς απαιτήσεις, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, οι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο τρόπος φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών, η παρακράτηση και η προκαταβολή του φόρου.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχει κωδικοποιημένος ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013), όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε αγκύλη επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4110/2013 έως και τον Ν 4254/2014, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα παρατίθενται σχόλια των συγγραφέων και χρήσιμες εφαρμογές - παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων από τους αναγνώστες, όπως και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από τη φορολογική διοίκηση μετά την ψήφιση του Ν 4172/2013 και επιλύουν δύσκολα ζητήματα ή δίνουν οδηγίες / διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.
Η νέα αυτή έκδοση, αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους Υπ. Οικ., για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης έγκειται στα πρωτότυπα παραδείγματα φορολογικής και λογιστικής απεικόνισης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Ανέκαθεν οι φορολογικές διατάξεις χαρακτηρίζονταν από αλλεπάλληλες μεταβολές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η συνεχής ενημέρωση, η προσεκτική ανάλυση των νέων δεδομένων, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων, αναφορικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, κατά το μάλλον ή ήττον, τόσο επί των εισοδημάτων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα, όσο και επί των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν οι οικονομικές μονάδες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Συνεπώς, η προσπάθεια που επιχειρείται στην έκδοση «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογία & Λογιστική Αντιμετώπιση», θέτει ως στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών, σχετικά με το νέο φορολογικό πλαίσιο που θα ισχύσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος 2014.

(τιμή για φυσικά πρόσωπα 30 ευρώ)


16/09/2014
, σελίδες 384, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και η πρακτική εφαρμογή του. Β' ανανεωμένη έκδοση
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Π., Οικονομολόγος - Ελεγκτής
Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και η πρακτική εφαρμογή του. Β' ανανεωμένη έκδοση

• Ιστορική εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου
• Διεθνή Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου
• Συστήματα εσωτερικού ελέγχου
• Οργάνωση και διοίκηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
• Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος
• Μοντέλο στελέχωσης εσωτερικού ελέγχου 
• Αναλυτική μεθοδολογία ελέγχου
• Βέλτιστες πρακτικές σύνταξης έκθεσης ελέγχου
• Αναλυτικό παράδειγμα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου
• Επανέλεγχος διορθωτικών ενεργειών (Follow-up)
• Ετήσιος απολογισμός εσωτερικού ελέγχου
• Δείκτες απόδοσης εσωτερικού ελέγχου
• 47 αναλυτικά παραδείγματα εσωτερικού ελέγχου

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


01/09/2014
, σελίδες 936, τιμή με Φ.Π.Α. 75,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εργατικό δίκαιο. 22η έκδοση 2014
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Μ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Οικονομολόγος
Εργατικό δίκαιο. 22η έκδοση 2014• Πλήρης ανάλυση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας με όλες τις πρόσφατες τροπολογίες με το Ν. 3846/2010, το Ν. 3850/2010, το Ν. 3863/2010, το Ν. 3899/2010, το Ν. 3996/2011, το Ν. 4018/2011, το Ν. 4019/2011, το Ν. 4024/2011, το Ν. 4046/2012, την Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012, το Ν. 4052/2012, το Ν. 4075/2012, το Ν. 4093/2012, το Ν. 4144/2013, Ν. 4225/2014, Ν. 4254/2014. • Προσλήψεις, απολύσεις (αποζημίωση μετά το Ν. 4093/2012), άδειες μισθωτών (μετά το Ν. 3302/2004, το Ν. 3846/2010 και το Ν. 3863/2010 και το Ν. 4254/2014). • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ν. 1876/90, Ν. 3899/10, Ν. 4024/11 και Ν. 4046/12). • Μείωση κατωτάτων ορίων μισθών ημερομισθίων (Ν. 4046/2012 και Ν. 4093/2012 • Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών (μετά και τις τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, Ν. 4144/13, Ν. 4225/14, Ν. 4254/14). • Εργασία κατά Κυριακές, εορτές, νύκτα και Σάββατο (Ν. 3846/2010) • Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση (Νέος τρόπος υπολογισμού και αμοιβής μετά το Ν. 3863/2010). • Εργασία γυναικών και ανηλίκων (Ν. 3850/2010). • Ίση μεταχείριση ανδρών-γυναικών (Ν. 3896/2010). • Πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών (άρθρο 142 Ν. 3655/2008). • Κανονισμοί Εργασίας. Προστασία συνδικαλιστών. Απεργία. • Αλλοδαποί εργαζόμενοι (Ν. 3386/2005, Ν. 3536/2007, Ν. 4018/2011). • Η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, τριετούς ισχύος (2010-2011-2012). Μείωση μισθών και ημερομισθίων (Ν. 4046/2012, Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012 και Ν. 4093/2012). • Η νέα ε.γ.σ.σ.ε. εργασίας της 26/3/2014. • Όλη η νεότερη νομολογία. - Εργόσημο (Ν. 3863/10, Ν. 3144/2013, Ν. 4225/14). • Μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. (νέοι αναλυτικοί πίνακες) και άλλες τροποποιήσεις με το Ν. 4254/2014. • Κατάργηση Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων με το άρθρο 20 Ν. 4255/2014.


16/07/2014
, σελίδες 690, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ Α., Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. Γεν. Δ/ντής Υπ.Οικονομικών, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου / Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Δ/ντής Υπ. Οικονομικών)
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ανάλυση Ερμηνεία

Περιέχει:
• Το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ν. 4172/2013) με ανάλυση - ερμηνεία
• Όλες τις διατάξεις κωδικοποιημένες μέχρι και το Ν. 4254/2014
• Ανάλυση - Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή ερώτηση - απάντηση
• Βασικές έννοιες, θέματα και επισημάνσεις
• Σχετικές ισχύουσες διατάξεις άλλων νόμων
• Συνδυασμός των διατάξεων του Κ.Φ.Ε με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
• Πίνακας θεματικών περιεχομένων
• Αναλυτικότατο αλφαβητικό ευρετήριο


25/06/2014
, σελίδες 1050, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικοποίηση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Με CD
ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Γ., πρ. Προϊστ. Φορολογίας Εισοδήματος Νομ.Προσώπων Υπ.Οικονομικών
Κωδικοποίηση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Με CD

Είναι πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις σημαντικές αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους πρόσφατους νόμους 4254/4/2014 και 4261/5/2014 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους (ΠΟΛ 1006, 1010, 1011, 1012, 1034, 1105, 1119 και 1122/2014.Όλες οι αλλαγές και οι προσθήκες παρατίθενται στη ροή του κάθε άρθρου για τη διευκόλυνσή σας.
Αναλυτικά περιλαμβάνει: Α. Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων: • Γενικές διατάξεις – Εισόδημα από μισθωτή   εργασία και συντάξεις – Απαλλαγές εισοδήματος – Μειώσεις φόρου – Πρόσθετες σημειώσεις φόρου – Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες δαπάνες – Φορολογικές Αποσβέσεις – Μεταφορά ζημιών – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας – Εισόδημα από κεφάλαιο , από ακίνητη περιουσία και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: • Γενικές διατάξεις – Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου – Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος – Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων – Ενδομίλικες συναλλαγές και απαλλαγή ενδομίλικων μερισμάτων – Φορολογητέο Εισόδημα – Φορολογικός Συντελεστής – Απαλλαγές από το φόρο - Φορολόγηση στην πηγή – Κράτηση φόρου – Συντελεστές παρακράτησης φόρου. • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις επιχειρήσεων – Διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και καταβολή του φόρου. • Επιπλέον για τη διευκόλυνση ελέγχου παρελθουσών χρήσεων συμπεριελήφθησαν οι διατάξεις του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/94. Οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων – Οι συντελεστές αποσβέσεων και οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους. • Τέλος οι ευεργετικές διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων μέχρι και το νόμο 4261/5/2014 για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μεγάλες μονάδες. Γ. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: • Γενικές διατάξεις – Φορολογικό Μητρώο – Αποδεικτικό Ενημερότητας – Τήρηση βιβλίων και στοιχείων – Ενδομίλικες συναλλαγές – Προσδιορισμός και Είσπραξη του φόρου – Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση – Τόκοι και πρόστιμα – Διαδικασίες προσφυγής.
Συνοδεύται με CD-ROM που περιέχει όλη την ύλη του βιβλίου.


03/06/2014
, σελίδες 1010, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. 3η έκδοση.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Φ., Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, Υπάλ. Υπ.Οικονομικών
Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. 3η έκδοση.

Η 3η αυτή έκδοση από τον φοροτεχνικό - συγγραφέα Φώτη Τσιατούρα, εκτός της ενημερωμένης κωδικοποίησης με το ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014), της επικαιροποιημένης ερμηνείας και ανάλυσης με περισσότερα ειδικά θέματα σε κάθε άρθρο, της παράθεσης πληθώρας παραδειγμάτων και αποσπασμάτων Δικαστικών Αποφάσεων του ΣτΕ και του ΔΕΚ, της παράθεσης του ν.2523/1997 (ποινολογίου – που παρά την κατάργηση από 1.1.2014 πολλών διοικητικών κυρώσεων και διαδικαστικών διατάξεων, παραμένουν σε ισχύ οι ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων), περιέχει και δύο ακόμη πλεονεκτήματα:
α) οι διατάξεις του ΦΠΑ (κυρίως οι διαδικαστικές διατάξεις των άρθρων 48 - 61) αναλύονται με το πρίσμα του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών), ο οποίος από 1.1.2014 έχει εφαρμογή και στο ΦΠΑ, με παράθεση των σχετικών διατάξεων ή αποφάσεων όπου είναι αναγκαίο και
β) το νέο αλφαβητικό ευρετήριο είναι εμπλουτισμένο με όλα τα ειδικά θέματα που αναλύονται στην παρούσα έκδοση και έτσι ο αναγνώστης ανευρίσκει το κάθε θέμα ευκολότερα και ταχύτερα, αφού παραπέμπεται αλφαβητικά στο αντίστοιχο άρθρο και στη συνέχεια σε παράγραφο η στην ένδειξη θ*.
Παρά την τεράστια ύλη, έγινε προσπάθεια ο αναγνώστης ή ο μελετητής να έχει σε ένα πρακτικό και χρηστικό τόμο (1.700 σελίδων) ολοκληρωμένη γνώση και εφαρμογή του πλέγματος των διατάξεων του ΦΠΑ της τελευταίας δεκαπενταετίας (2000-2014).
Ειδικότερα η έκδοση αυτή περιέχει:
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.2859/2000 όπως διαμορφώθηκε μέχρι και τον ν.4254/2014.
• Ερμηνεία και ανάλυση ειδικών θεμάτων σε κάθε άρθρο.
• Παράθεση πληθώρας παραδειγμάτων και αποσπάσματα Δικαστικών Αποφάσεων ΣτΕ και ΔΕΚ.
• Τις προϊσχύουσες διατάξεις της τελευταίας 15ετίας με τη μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο.
• Τις συναφείς με τη φορολογία ΦΠΑ διατάξεις σε κάθε άρθρο.
• Τις σχετκές Αποφάσεις (Υπουργικές ή του Γεν.Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) και τις Εγκύκλιες Διαταγές σε κάθε άρθρο.
• Τις διατάξεις του ποινολογίου (ν.2523/1997) όπως διαμορφώθηκε μέχρι και τον ν.4254/2014 και τις συναφείς διατάξεις σε κάθε άρθρο.
• Τις προϊσχύουσες διατάξεις της τελευταίας 15ετίας  του ποινολογίου (ν.2523/1997) με μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο.
• Αναλυτικό ανά άρθρο ευρετήριο των σχετικών Αποφάσεων (Υπουργικών ή του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων)  και Εγκυκλίων Διαταγών.
• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερες από 5.000 περιπτώσεις που παραπέμπουν σε αντίστοιχα άρθρα και παραγράφους ή ειδικά θέματα.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ


22/04/2014
, σελίδες 1700, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη. 3η βελτιωμένη έκδοση
ΓΡΑΒΙΑΣ Κ., Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά, Λογιστής - Φοροτεχνικός
Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη. 3η βελτιωμένη έκδοσηΠρόκειται για την τρίτη βελτιωμένη έκδοση του τόμου που έτυχε θερμής υποδοχής από τους αναγνώστες. Να θυμίσουμε ότι οι προηγούμενες δυο εκδόσεις του συγγράμματος καθώς και η ανατύπωσή του είχαν εξαντληθεί. Η νέα έκδοση ακολούθησε τη δομή των δύο προηγούμενων και αποτελείται από  869 σελίδες μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων που αφορούν στην ανάλωση κεφαλαίου, σε συνδυασμό με όσα ίσχυαν διαχρονικά για τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης. Μέσα από την ανάλυση βασικών διατάξεων, αλλά και την παράθεση χρηστικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο συγγραφέας προσπαθεί να καλύψει το ευρύτερο φάσμα του ζητήματος της ανάλωσης κεφαλαίου και να ρίξει φως στα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Η τρίτη έκδοση του παρόντος τόμου είναι βελτιωμένη και επαυξημένη, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αλλαγών που επήλθαν στο διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκδόσεις. Προστέθηκαν οι πίνακες του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2013 –με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους–, εμπλουτίστηκαν τα παραδείγματα, προστέθηκε νέο υλικό και δόθηκαν διευκρινίσεις σε θέματα που προβληματίζουν ακόμη τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς. Στην ύλη του βιβλίου προστέθηκαν ακόμη και οι σημαντικές διατάξεις που αφορούν στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται στους ελέγχους φυσικών προσώπων. Επίσης, η ειδική εφαρμογή που συνοδεύει το παρόν επικαιροποιήθηκε και προστέθηκαν νέες σημαντικές δυνατότητες που την καθιστούν απαραίτητη σε κάθε συνάδελφο που ασχολείται με το θέμα της ανάλωσης κεφαλαίου. Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τα έντυπα ακόμη και οι μέθοδοι υπολογισμού για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνκών ελέγχων για τα φυσικά πρόσωπα, αφού πλέον όλοι οι έλεγχοι φυσικών πρόσωπων θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
Για την πληρέστερη κάλυψη του θέματος παρατίθενται και οι πίνακες του εντύπου Ε1 που αναφέρονται στις διατάξεις των τεκμηρίων κ.λπ., καθώς και οι πίνακες με τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ., από το οικ. έτος 1981 και μετά. Επίσης, υπάρχουν στο βοήθημα αυτό και οι οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων (βιβλιαράκια οδηγιών) που αναφέρονται στα τεκμήρια και στη μείωση της ετήσιας δαπάνης,  προκειμένου οι αναγνώστες να ανατρέχουν στα οικ. έτη που επιθυμούν και να μελετούν τις διατάξεις που ίσχυαν.
Μέσα από την ύλη του παρόντος τόμου που έχει τη μορφή ενός χρηστικού οδηγού, ο αναγνώστης θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει στις διατάξεις που ίσχυαν από 1.1.1980 έως 31.12.2012 και να προσδιορίσει επακριβώς τα χρηματικά κεφάλαια που απομένουν προς ανάλωση, χωρίς να χρονοτριβεί αναζητώντας τα φυλλάδια οδηγιών του εκάστοτε έτους που, ειρήσθω εν παρόδω, είναι δυσεύρετα (ιδιαιτέρως πριν το έτος 1990).   
Οι πίνακες του εντύπου Ε1 που παρατίθενται είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επίσης, οι οδηγίες συμπλήρωσης του ανωτέρω εντύπου –όλων των ετών- έχουν μεταφερθεί αυτούσιες από τα αντίστοιχα βιβλιαράκια οδηγιών.
Το βιβλίο όπως αναφέραμε συνοδεύεται από την ειδική εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου την οποία μπορούν να κατεβάσουν στον Η/Υ τους όσοι το προμηθευτούν. Μέσω της χρηστικής αυτής εφαρμογής ο αναγνώστης μπορεί να προβεί με ευκολία στην ανάλωση κεφαλαίου από το οικ. έτος 1981, κάνοντας χρήση όλων των βοηθητικών εργαλείων που παρέχονται μέσα από αυτή που την καθιστούν μοναδική στο χώρο. 


28/03/2014
, σελίδες 869, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση
ΚΡΙΑΡΑΣ Ε., Οικονομολόγος - Κοστολόγος
Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση

• Διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού
• Βιομηχανία - εμπορία - παροχής υπηρεσιών
• Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων (εναρμονισμένο με τις αλλαγές  των Ν.4172/ & 4223/2013 
• Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί
• Τεχνικές - Οικοδομικές - Κοινοπραξίες
• Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
• Διανομή κερδών
• Φορολογική αναμόρφωση δαπανών
• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
• Φ.Π.Α. εργασιών τέλους χρήσης
• Αφορολόγητα αποθεματικά
• Αμοιβές Δ.Σ. - Προμερίσματα
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
• Κ.Φ.Α.Σ. - Ν. 2190/1920 - Ν. 3190/1955
• Αυτοέλεγχος επιχειρήσεων
• Αξιολόγηση επιχειρήσεων (Balanced scoreland)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


18/03/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες (με CD)
ASTBOOKS,
Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες (με CD)

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  ΟΜΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  Σύσταση εταιρείας  • Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις • Εταιρική επωνυμία • Δημοσιότητα • Σχέσεις προς τα εσέ • Η εταιρική σύμβαση • Λήψη αποφάσεων • Διαχείριση • Κέρδη και ζημίες • Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής • Εξουσία   εκπροσώπησης • Ευθύνη των εταίρων • Λύση της εταιρείας - έξοδος εταίρου  • Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου • Εκούσια έξοδος εταίρου • Έξοδος εταίρου  προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή • Αποκλεισμός εταίρου • Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου και αποκλειομένου εταίρου • Κληρονόμοι θανόντος  εταίρου • Συνέχιση της εταιρείας • Μονοπρόσωπη εταιρεία • Εκκαθάριση – Παραγραφή  • Στάδιο εκκαθάρισης • Παραγραφή • Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: • Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις • Εταιρική επωνυμία • Δημοσιότητα • Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου  • Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων • Δικαίωμα ελέγχου • Πράξεις Ανταγωνισμού • Κέρδη και ζημίες • Εξουσία εκπροσώπησης • Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου • Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου πριν την καταχώρηση της εταιρείας • Λύση της εταιρείας  • Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία • Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία • Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: • Έννοια αφανούς εταιρείας • Εισφορά αφανούς εταίρου • Σχέσεις  με τρίτους • Διαχείριση της αφανούς εταιρείας • Κέρδη και ζημίες  • Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο • Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας • Πτώχευση του εμφανούς εταίρου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: • Εφαρμοζόμενες διατάξεις • Μεταβατικές διατάξεις
2. ΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ :  • Μέλη αστικών συνεταιρισμών • Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών • Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών • Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών • Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών • Διοίκηση αστικών συνεταιρισμών • Εποπτικό συμβούλιο (αστικοί συνεταιρισμοί) • Βιβλία αστικών συνεταιρισμών • Διάλυση αστικών συνεταιρισμών • Πτώχευση-έκτακτη εισφορά (αστικοί συνεταιρισμοί) • Ενώσεις αστικών συνεταιρισμών • Κρατική εποπτεία αστικών συνεταιρισμών • Μητρώο αστικών συνεταιρισμών • Ποινικές κυρώσεις (αστικοί συνεταιρισμοί) • Μετατροπή εταιρίας σε αστικό συνεταιρισμό • Οικοδομικοί συνεταιρισμοί • Φόροι-ατέλειες-κέρδη-διαχειριστική χρήση (αστικοί συνεταιρισμοί) • Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
3. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)
4. Πρακτικός οδηγός σύστασης και δημοσίευσης προσωπικών εταιρειών, αφανών εταιρειών, κοινοπραξιών και αστικών συνεταιρισμών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CD: • Πράξη σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας  ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας • Πράξη σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας • Μετατροπή ομορρύθμου εταιρείας σε ετερόρρυθμη ιδιωτικό συμφωνητικό • Σύσταση αφανούς εταιρείας • Καταστατικό αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα • Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας • Τροποποίηση καταστατικού Ο.Ε. • Λύση Ο.Ε. - Ε.Ε. • Λύση  αφανούς εταιρείας • Υπόδειγμα καταστατικού αστικού συνεταιρισμού • Συμφωνητικό σύστασης ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού


17/02/2014
, σελίδες 430, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση

• Κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-14 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του Ν.4093/2012 ενημερωμένη και με το Ν. 4223/2013
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί) με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ενημερωμένη και με το Ν. 3943/2011
• Κανονιστικές αποφάσεις και Διοικητικές λύσεις μέχρι 31.1.2014
• Πίνακες αντιστοιχίας των άρθων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με τα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αντιστρόφως.
• Αλφαβητικό Ευρετήριο του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.


12/02/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι


Ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές
με πιστωτική κάρτα, PayPal, αντικαταβολή ή τραπεζικό έμβασμα. Παράδοση με courier.

Στο καλάθι σας έχετε ήδη:

Αδειο καλάθι
Συγγραφείς
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εκτός λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές
άνω των 60 ευρώ


 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:30-15:30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:30-20:30

 
 

2003-2015 Αποδελτίωση, σύνδεση, σύνταξη και παρουσίαση ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΥ