Αρχική σελίδα - Νέες εκδόσεις  |  e-mail

- Το πληρέστερο βιβλιοπωλείο για τον λογιστή / φοροτέχνη - 

 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ
 Κάνιγγος 27 , ΤΚ 10682 Αθήνα - Τηλ.: 210 3300592 & 210 3835921

ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |     ΔΩΡΕΑΝ παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής     |    Εκτός Λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές άνω των 70 ευρώ.     |    

   » Αρχική Σελίδα   31/01/2015  
Κατηγορίες Βιβλίων

Εργατικά ασφαλιστικά (16)

Φορολ. δηλώσεις (7)

Φορολ. εισοδήματος (22)

Φορολογικοί οδηγοί (13)

Φορ.Έλεγχος-Δαπάνες (7)

ΚΦΑΣ ΚΒΣ Ποινολόγιο (16)

Ακίνητα - Τεχνικές (17)

Φ.Π.Α. - Χαρτόσημο (15)

Ε.Γ.Λ.Σ. (9)

Κοστολόγηση (19)

ΑΕ ΕΠΕ Προσωπικές (29)

Ι.Κ.Ε. (4)

Μετατροπές εταιρειών (7)

Διάθεση κερδών (2)

Ελεγκτική-Εσ.έλεγχος (8)

Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π. (21)

Οικον. καταστάσεις (15)

Οικονομοτεχνικές μελέ (2)

Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. (17)

Λογιστική (16)

Επιταγές (1)

Ναυτιλιακά (5)

Ξενοδοχειακά (4)

Οικονομικά λεξικά (3)

Ιδιωτική Ασφάλιση (3)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εξωχώριες Εταιρείες 2014 - Offshore
Εξωχώριες Εταιρείες 2014 - Offshore
68,00€
61,20€

Προσθήκη στο καλάθι
Επικοινωνία
Πως θα μας βρείτε (googlemaps)


Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer pricing) μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων
ΕΥΘΥΝΟΙ / ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Ν., Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρώην Εταίρος Ernst & Young, Δ/νων Εταίρος της Εύθυνοι Ορκ. Ελεγκτές
Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer pricing) μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων

• Έννοιες      
• Παραδείγματα Κατανόησης
• Κύρια Σημεία Οδηγιών ΟΟΣΑ
• Ετοιμασία Φακέλου Τεκμηρίωσης
• Έλεγχος Ενδoομιλικών Συναλλαγών
• Υφιστάμενη Κατάσταση
• Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ελλάδα και Διεθνώς
Παραρτήματα με πλήρη κείμενα:
• Ελληνικής Νομοθεσίας
• Κώδικα Δεοντολογίας Ε.Ε
• Οδηγιών του ΟΟΣΑ (στα Ελληνικά) 


30/01/2015
, σελίδες 650, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα. 2η έκδοση
ASTBOOKS,
Πρακτικό βοήθημα για εργατικά θέματα. 2η έκδοσηΗ δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες αλλαγές στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και είναι ενημερωμένο με την Απόφαση 49327/22.12.2014 του Υπ. Εργασίας και τον Ν.4310/22.12.2014. Πιο αναλυτικά το βιβλίο περιλαμβάνει 12 κεφάλαια με νομοθεσία , νομολογία ,πολλά παραδείγματα και χρηστικούς πίνακες : • 1 : Η έννοια του εργοδότη, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για την έναρξη επαγγέλματος και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ, η υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο εργοδοτών του ΙΚΑ και η υποβολή της ΑΠΔ. • 2 : Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσληψη μισθωτών, τα απαραίτητα έντυπα και οι υποχρεώσεις του εργοδότη για ηλεκτρονική υποβολή, η πρόσληψη άλλων κατηγοριών εργαζομένων, οι προσλήψεις αλλοδαπών, η απασχόληση των ανηλίκων και η προϋπηρεσία του εργαζόμενου. • 3 : Εξετάζονται οι συμβάσεις εργασίας, τα είδη και οι διακρίσεις τους, οι συλλογικές συμβάσεις και οι πρόσφατες αλλαγές στην ισχύ τους και στο θεσμό της διαιτησίας και η νέα ΕΓΣΣΕ. • 4 : Τα ζητήματα σχετικά με τον μισθό, το ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο, τα επιδόματα και τις αποδοχές των εργαζομένων, τις κρατήσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές.• 5 : Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το ωράριο, τα συστήματα εργασίας, η υπερεργασία και η υπερωρία, η εργασία Κυριακή, αργία, νύχτα και ο υπολογισμός των προσαυξήσεων, καθώς και η λειτουργία των καταστημάτων. • 6 : Εξετάζονται τα επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και ο τρόπος υπολογισμού τους σε κάθε μορφή απασχόλησης. • 7 : Οι άδειες των εργαζόμενων, τα είδη και οι κατηγορίες αδειών, το επίδομα αδείας, οι αποδοχές αδείας και  το πως υπολογίζονται. • 8 : Τα ανυπαίτια κωλύματα εργασίας. Η ασθένεια του εργαζόμενου, η προστασία της μητρότητας και το εργατικό ατύχημα. • 9 : Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η απόλυση και η οικειοθελής αποχώρηση σε διαφορετικές περιπτώσεις εργασίας. • 10 : Η αποζημίωση των εργαζομένων, κατηγορίες και υπολογισμός της. • 11 : Η έννοια των ομαδικών απολύσεων, οι υποχρεώσεις του εργοδότη και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. • 12: Οι κυρώσεις για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Διοικητικές, ποινικές, πρόστιμα.
Επίσης στο βιβλίο περιλαμβάνονται πέντε παραρτήματα. Τα τέσσερα αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών με πίνακες και παραδείγματα και στο πέμπτο παραθέτουμε εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας. Παράρτημα Α: Ξενοδοχοϋπάλληλοι Παράρτημα Β: Σερβιτόροι Παράρτημα Γ: Εμπορικοί Αντιπρόσωποι Παράρτημα Δ: Εργόσημο Παράρτημα Ε: Εγκύκλιος 26352/839/28.11.2102, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.4093/2012 και επεξηγεί αναλυτικά τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία μετά το μνημόνιο. Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από cd, που περιέχει υποδείγματα εντύπων και συμβάσεων, πρόσφατες ΣΣΕ, πίνακες αποδοχών κλπ., καθώς και το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προσφάτως στη Βουλή και αφορά αλλαγές στο θεσμό της μεσολάβησης και της διαιτησίας


29/01/2015
, σελίδες 576, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φ.Π.Α. Δηλώσεις στην πράξη. 16η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Φ.Π.Α. Δηλώσεις στην πράξη. 16η έκδοση

Ενημερωμένη έκδοση μέχρι και το Ιανουάριο 2015
• Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
• Απαλλαγές - επιστροφές Φ.Π.Α. - Intrastat - Listing
• Καθεστώτα Φ.Π.Α. - Τροποποιητικές δηλώσεις του Φ.Π.Α.
• Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
• Συντελεστές Φ.Π.Α. - Ακίνητα που υπάγονται στον Φ.Π.Α.
• Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. - Διακανονισμοί παγίων
• Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη


20/01/2015
, σελίδες 570, τιμή με Φ.Π.Α. 26,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εργατικά μισθοδοσίες ασφαλιστικά. Παραδείγματα - δηλώσεις στην πράξη. 18η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Εργατικά μισθοδοσίες ασφαλιστικά. Παραδείγματα - δηλώσεις στην πράξη. 18η έκδοση

Ενημερωμένη έκδοση μέχρι και τον Ιανουάριο 2015
• Προσλήψεις - Απολύσεις - Παρακράτηση Φ.Μ.Υ για μισθωτούς
• Κυριακές - Εξαιρέσιμες γιορτές - Νύκτες - Μισθοί
• Χρονικά όρια υπερωρίας - Υπερεργασίας - Ημερομίσθια
• Δώρα εορτών - Αμοιβές εκτός έδρας - Ποσοστά ΙΚΑ
• Άδειες - Επιδόματα αδειών - Εγκυμοσύνη - Φόρος
• Διαθεσιμότητα - Ασθένεια μισθωτών - Στράτευση
• Πίνακες αποζημιώσεων - Πίνακες αδειών - Επιδομάτων
• Τεχνικός ασφαλείας - Γιατρός εργασίας - Α.Π.Δ.
• Λογιστικές εγγραφές και παραδείγματα στην πράξη


20/01/2015
, σελίδες 448, τιμή με Φ.Π.Α. 24,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Δ.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α. όπως έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ Α., Οικονομολόγος, Λογιστής, Πτυχιούχος Οικ.Παν/μίου Πειραιώς
Δ.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α. όπως έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Είναι ένας τόμος 1.200 σελίδων με CD-ROM (με συνδέσμους –links στα περιεχόμενα)  και εμπεριέχει όλη τη νομοθεσία που διέπει τα Δ.Λ.Π., τα Δ.Π.Χ.Α., τα Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. και τα Μ.Ε.Δ. με ανάλυση και ερμηνεία.
Αναλυτικά περιλαμβάνει: Α) Δ.Λ.Π.: 1) Οικονομικές καταστάσεις – Δομή και περιεχόμενο 2) Αποθέματα – Πεδίο εφαρμογής – Επιμέτρηση αποθεμάτων. 3) Κατάσταση των ταμιακών ροών – Ωφέλειες από τις πληροφορίες για τις ταμιακές ροές – Ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα, κ.ά. 4) Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη. 5) Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς. 6) Συμβάσεις κατασκευής – Ομαδοποιημένες και διασπασμένες συμβάσεις. 7) Φόροι εισοδήματος. 8) Ενσώματα πάγια – Αρχικό και μεταγενέστερο κόστος – Στοιχεία κόστους. 9) Μισθώσεις. 10) Έξοδα. 11) Παροχές σε εργαζόμενους. 12) Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση αυτών. 13) Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος. 14) Κόστος δανεισμού. 15) Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών. 16) Ατομικές οικονομικές καταστάσεις – Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά. 17) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 18) Γεωργία – Κρατικές επιχορηγήσεις. Β) Δ.Π.Χ.Α.: 1) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. 2) Συνενώσεις επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικά μέσα – Γνωστοποιήσεις. 3) Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πλούτων – Λειτουργικοί τομείς. 4) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις – Εταιρείες επενδύσεων. 5) Σχήματα υπό κοινό έλεγχο – Τύποι σχημάτων και οικονομικές καταστάσεις. 6) Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες. 7) Επιμέτρηση εύλογης αξίας. Γ) Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.: 1) Μετοχές μελών σε Συνεταιριστικές Οικονομικές οντότητες και παρεμφερή μέσα. 2) Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγωγών. 3) Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση. 4) Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας περιουσίας. 5) Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών – Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων. 6) Μεταβιβάσεις Περιουσιακών στοιχείων από πελάτες – Η Εξόφληση χρηματ/κών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους. Δ) Διερμηνεία Μ.Ε.Δ.: 1) Εισαγωγή του Ευρώ. 2) Κρατική υποστήριξη – Καμμία ειδική σχέση με επιχ/κές δραστηριότητες. 3) Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα. 4) Φόροι εισοδήματος – Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικον/κής οντότητας ή των μετόχων της – Άυλα περιουσιακά στοιχεία – Κόστος δικτυακού τόπου.


19/01/2015
, σελίδες 1200, τιμή με Φ.Π.Α. 75,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα (με CD)
ASTBOOKS,
Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα (με CD)Το βιβλίο περιλαμβάνει 5 μέρη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται οι μορφές και διακρίσεις των ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, όπως είναι: το Σωματείο - η Αστική Εταιρεία - το Ίδρυμα - η Ένωση Προσώπων - η Επιτροπή Εράνων - η Κοινωνία του δικαιώματος - η ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) - τα Μουσεία - η Εκκλησία - Ιεροί Ναοί  και οι Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμοί βασικών εννοιών για την κατανόηση των ανωτέρω περιπτώσεων, όπως είναι η έννοια της σχολάζουσας κληρονομιάς, της περιουσίας, της διαθήκης, της κηδεμονίας, θέματα ποινικών κυρώσεων και πειθαρχικών παραβάσεων κ.ά.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι διαδικασίες έναρξης των νομικών προσώπων που πραγματευόμαστε καθώς και οι βασικές έννοιες χρηματοδότησης αυτών, όπου παρουσιάζονται εκτενώς οι έννοιες της χορηγίας, των βραβείων και των επιχορηγήσεων.
Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και Διοικητικές λύσεις για ειδικά ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Κώδικα. Τονίζουμε ότι ο Κ.Φ.Α.Σ. και οι σχετικές εγκύκλιοι έχουν ισχύ μέχρι τις 31.12.2014. Επομένως, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στον οποίο έχουν ενσωματωθεί νέες διατάξεις για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και εφαρμόζονται από 1.1.2015. σύμφωνα με τον οποίο καταργείται ο Κ.Φ.Α.Σ. από 1.1.2015. Για την πληρέστερη κατανόηση των διατάξεων του νέου νόμου έχουν δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες με τις ΠΟΛ.1002 & 1003 που εκδόθηκαν στις 31.12.2014, τις οποίες και παρουσιάζουμε.
Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται θέματα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.2859/2000, καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα όπως έχουν προκύψει από τη νομοθεσία και τη νομολογία.
Στο πέμπτο μέρος αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος. Γίνεται διάκριση των υποκείμενων και μη εσόδων στη φορολογία εισοδήματος. Παρουσιάζονται οι γενικές φορολογικές διατάξεις του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), που αντικατέστησε από 1.1.2014 το Ν.2238/1994. και οι οποίες εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις, οι οποίες υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Περαιτέρω, εξαιτίας των ελαχίστων εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι τη συγγραφή του βιβλίου για το νέο Κ.Φ.Ε., παρατίθενται έγγραφα του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. με τα οποία έχουν δοθεί λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και τα οποία θεωρούμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν, καθώς εμπίπτουν στις διατάξεις και στο πνεύμα του νέου Κ.Φ.Ε.Επίσης, παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις για το τέλος επιτηδεύματος και τους δύο φόρους ακινήτων, Εν.Φ.Ι.Α και Ε.Φ.Α Στο παράρτημα του κεφαλαίου μεταξύ άλλων γίνεται παρουσίαση του σχεδίου για την εξυγίανση των νομικών προσώπων ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως διευκρινίστηκε με την Κ.ΥΑ Δ28/34026/2522/26.11.2014.
Tέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από CD, με υποδείγματα καταστατικών, δηλώσεων ΦΠΑ, συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις από τη ΓΓΠΣ για τη δήλωση εισοδήματος και σημαντικές εγκυκλίους για την κατανόηση ειδικών θεμάτων όπως οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ο Εν.Φ.Ι.Α και ολόκληρες τις εγκυκλίους 1002 & 1003 της 31/12/2014.


18/01/2015
, σελίδες 680, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εγχειρίδιο του λογιστή 2015
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,
Εγχειρίδιο του λογιστή 2015

Πλήθος χρηστικών φορολογικών & εργατικών θεμάτων
• Πίνακες φορολογίας εισοδήματος
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4306/2014)
• Συντελεστές καθαρού κέρδους, όπως ισχύουν σήμερα
• Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
• Υπ. Απόφαση παρακράτησης φόρου μισθωτών
• Πίνακες παρακράτησης Φ.Μ.Υ. για το 2015


15/01/2015
, σελίδες 448, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 20η έκδοση. Ενημερωμένη και με το N.4314/2014
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 20η έκδοση. Ενημερωμένη και με το N.4314/2014

• Κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" μέχρι και το Ν. 4308/2014
• Κωδικοποίηση Ν. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" μέχρι και το Ν. 4308/2014.
• Κωδικοποίηση Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) μέχρι και το Ν. 4314/2014
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
• Συγχώνευση Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ν. 2515/1997)
• Ομολογιακά Δάνεια - Τιτλοποίηση Απαιτήσεων (Ν. 3156/2003)
• Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ν. 3853/2010)
• Εγκύκλιοι για τη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
• Διασυνοριάκες συγχωνεύσεις κεφαλαιούχων εταιρειών (Ν. 3777/2009)
• Πίνακες Περιεχομένων
• Αλφαβητικά ευρετήρια Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955


08/01/2015
, σελίδες 580, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις 2η έκδοση (με CD)
ASTBOOKS,
Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις 2η έκδοση (με CD)

Μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης και ύστερα και από την ψήφιση του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», κρίθηκε αναγκαία η επανέκδοση του βιβλίου. Mε το νεοψηφισθέντα νόμο από 1/1/2015 ουσιαστικά  καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών καθώς επίσης και το ΠΔ 1123/1980 επί του οποίου στηρίχθηκαν καίρια σημεία της ανάλυσης του βιβλίου. Ο κορμός της ανάπτυξης των θεμάτων συνεχίζει να είναι ίδιος, πάντα με αναφορές σε εγκυκλίους και θέσεις που έχει πάρει η Διοίκηση στο παρελθόν που απεικονίζουν τον τρόπο σκέψης του Υπουργείου. Αυτά ακριβώς τα καίριας σημασίας ζητήματα σε σχέση με τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς έρχεται να διαφωτίσει η νέα έκδοση του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός για τις Αγροτικές Επιχειρήσεις», το οποίο είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ. 1251/5.12.2014 και χωρίζεται στα εξής 4 μέρη:  Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται γενικότερα ζητήματα που άπτονται του επαγγέλματος του αγρότη και διαδικασίες στις οποίες αυτός πρέπει να προβεί, όπως η εγγραφή στο μητρώο αγροτών, το καθεστώς σχετικά με την ασφάλιση και τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαδικασία αδειοδότησης του παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, όλο το θεσμικό πλαίσιο των σχετικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την ασφάλιση των αγροτών κλπ. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι υποχρεώσεις των αγροτών σε σχέση με τον ΚΦΑΣ, όπως αυτές έχουν προκύψει από 1/1/2014, κωδικοποιημένες έως σήμερα. Επιπλέον εμπεριέχονται και οι αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από 1/1/2015 μετά την ψήφιση του ν.4308/2014 και αφορούν στον τρόπο έκδοσης και τήρησης των βιβλίων και στοιχείων. Ακόμα παρατίθενται ειδικά ζητήματα σχετικά με την ένταξη των αγροτών σε τήρηση βιβλίων, τα στοιχεία που εκδίδουν για τις συναλλαγές τους, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις κλπ. Στο τρίτο μέρος θα μας απασχολήσουν θέματα σχετικά με το Φ.Π.Α. και ειδικότερα οι σημαντικές αλλαγές που έχουν προκύψει στην ένταξη στο κανονικό καθεστώς, στην κατάργηση των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και λοιπών ζητημάτων που προήλθαν από μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως μετά την ψήφιση των νόμων Ν.4254/2014 και 4281/2014. Στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και οι λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται στους αγρότες. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι η χρήση 2014 (ή φορολογικό έτος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις) είναι η πρώτη για την οποία θα εφαρμοστεί ο Ν.4172/2013, ο οποίος αντικατέστησε το Ν.2238/1994. Από φέτος λοιπόν υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος του αγρότη, καθώς πλέον το φορολογητέο εισόδημα θα υπολογίζεται υποχρεωτικά με λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα) και όχι με τεκμαρτό. Το ζήτημα της φορολόγησης των αγροτών δεν έχει διαφωτιστεί σχεδόν καθόλου από το Υπουργείο και στο επόμενο διάστημα περιμένουμε οπωσδήποτε διευκρινίσεις. Ωστόσο, στο παρόν βιβλίο έγινε σοβαρή προσπάθεια να επεξηγηθούν βασικές πλευρές της φορολογίας εισοδήματος των αγροτών, με μόνα όπλα τα λιγοστά έγγραφα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νέου ΚΦΕ, καθώς και εγκυκλίους-έγγραφα-λύσεις που είχαν εκδοθεί παλιότερα, τα οποία όμως συμβαδίζουν με το πνεύμα και τις διατάξεις του Ν.4172/2013.
Tο σύγγραμμα αυτό συνοδεύεται από CD.


29/12/2014
, σελίδες 660, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Β' έκδοση
ASTBOOKS,
Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. Β' έκδοση

Το παρόν βιβλίο συντάχθηκε κυρίως με κίνητρο τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Φ.Π.Α. οι Ν.4281/2014, Ν.4254/2014, Ν.4238/2014 και Ν.4305/2014, καθώς επίσης και τις  σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον τύπο και την μορφή του νέου εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ η οποία θα υποβάλλεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1/1/2015 και μετά. Παρόλο που μέχρι την συγγραφή του παρόντος δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια εγκύκλιος διαταγή από το ΥΠΟΙΚ , η οποία να δίνει οδηγίες σχετικά με το νέο έντυπο της περιοδικής δήλωσης, πραγματοποιήσαμε μια προσπάθεια να επεξηγήσουμε τους κωδικούς που αφορούν στην συμπλήρωσή του. Περαιτέρω αναπτύσσονται κάποια ειδικά ζητήματα τα οποία απασχολούν ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες του χώρου, όπως λόγου χάριν οι Ενδοκοινοτικές, Τριγωνικές συναλλαγές, ο Διακανονισμός Παγίων , ο επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης ( Pro-rata) κ.α .
Το βιβλίο χωρίζεται στα εξής έντεκα μέρη: • Στο πρώτο μέρος παρατίθεται όλος ο νόμος Ν.2859/2000  κωδικοποιημένος. • Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται μεμονωμένα τα μέρη τα οποία έχουν υποστεί μεταβολές καθώς επίσης και η ισχύουσα μορφή τους.Επιπλέον παρατίθενται και τα σχετικά έγραφα - εγκύκλιοι που αφορούν στις μεταβολές αυτών. • Στο τρίτο μέρος αναλύονται θέματα που αφορούν στις  ενδοκοινοτικές  και τριγωνικές συναλλαγές καθώς επίσης και πρακτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. • Στο τέταρτο μέρος αναλύονται με παραδείγματα ζητήματα όπως το δικαίωμα έκπτωσης φόρου, ο διακανονισμός των παγίων και ο επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης (pro-rata). • Στο πέμπτο μέρος αναλύεται  το δικαίωμα επιστροφής φόρου με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4281/2014 στο άρθρο 34. • Στο έκτο μέρος αναλύεται ο ΦΠΑ των αγροτών με τις αλλαγές που έχουν προκύψει με την αντικατάσταση των  άρθρων 41 και 38. • Στο έβδομο μέρος αναλύεται ο ΦΠΑ των τουριστικών επιχειρήσεων. • Στο όγδοο μέρος αναλύονται θέματα που αφορούν κυρίως στο Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4281/2014 και στο Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής το οποίο προστέθηκε με τον ν.4261/2014 κ.α.. • Στο ένατο μέρος περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς επίσης ο τύπος και το περιεχόμενο της. • Στο δέκατο μέρος γίνεται ανάλυση ειδικών ζητημάτων – πραγματικών γεγονότων. • Στο ενδέκατο μέρος περιλαμβάνονται λογιστικές εγγραφές ΦΠΑ διαφόρων περιπτώσεων μεταξύ των οποίων  και του Ειδικού καθεστώτος του άρθρου 39β του Ν.2859/2000.


23/12/2014
, σελίδες 600, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εργατική Νομοθεσία & Μισθοδοσία - Πρακτικό Γραφείο
EPSILON 7 / ΠΡΑΣΣΑΣ Β.,
Εργατική Νομοθεσία & Μισθοδοσία - Πρακτικό ΓραφείοΤο συγκεκριμένο «Πρακτικό Γραφείο» επιδιώκει μία άκρως πρακτική προσέγγιση και ερμηνεία της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας χωρίς να κουράζει με αναλύσεις νόμων, εγκυκλίων, διατάξεων που εμφανίζονται διάσπαρτες σε βάθος χρόνων και αποτελούν γόρδιο δεσμό.
Ο στόχος είναι ένας, η ορθή διαχείριση και υπολογισμός της Μισθοδοσίας και όλων των παρελκόμενων υποχρεώσεων όπως: νομιμότητα εργοδότη, τήρηση απαιτούμενων διαδικασιών προς τους Δημόσιους Φορείς, αγαστή επικοινωνία με τους εργαζομένους κ.λπ..
Στο βιβλίο δίνονται εξαιρετικά χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές σε επίκαιρα θέματα όπως:
• Πως διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας 2ετίας;
• Τι είναι οι Οικειοθελείς Παροχές και πως μπορούν να ανακληθούν;
• Ποιο είναι το νόμιμο πλαίσιο μείωσης μισθών;
• Ποιος είναι ο ορθός τρόπος για σύννομο υπολογισμό μισθοδοσίας;
• Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση;
• Ποια είναι τα «θολά» σημεία στην επικοινωνία με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ;
• Τι ισχύει τελικά με τις αλλαγές και μεταβολές του ωραρίου εργασίας;
• Πως θα αποφευχθούν οι «τυπικές» παραβάσεις που γίνονται από άγνοια;
• Που ελλοχεύουν οι κίνδυνοι προστίμων από Ι.Κ.Α. &  Σ.ΕΠ.Ε.;
• Πως αντιμετωπίζονται ορθά ειδικές ασφαλιστικές κατηγορίες όπως:  εργόσημο, τεκμαρτή ασφάλιση, ξενοδοχοϋπάλληλοι, μουσικοί κ.ά.;
• Ποιο είναι το σύνολο των υποχρεώσεων ενός υπαλλήλου μισθοδοσίας;
Ενώ τέλος παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αναγνώστες να «τεστάρουν» τις γνώσεις τους γύρω από τη νομοθεσία και τη μισθοδοσία σε ένα θεωρητικό και πρακτικό quiz γνώσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


19/12/2014
, σελίδες 328, τιμή με Φ.Π.Α. 25,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών
PROSVASIS,
Κώδικας Ανωνύμων ΕταιρειώνΠεριλαμβάνει:
• Κωδικοποίηση του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μέχρι και τον Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α'/24.11.2014), με τις προϊσχύουσες διατάξεις του
• Τον Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" μαζί με τα Παραρτήματά του


19/12/2014
, σελίδες 428, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Β' έκδοση
ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Κ., Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Πειραιά
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Β' έκδοση

Θεωρητικό και πρακτικό βοήθημα για την εφαρμογή του ενημερωμένο με τους Ν. 4172/2013 & 4090/2012.
Περιέχει όλες τις γνωματεύσεις ΕΣΥΛ-ΣΛΟΤ ενσωματωμένες στην ανάλυση των λογαριασμών με εφαρμογές
Συνοδεύεται από εγχειρίδιο (τσέπης) Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής


17/12/2014
, σελίδες 688, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κωδικοποίηση
ASTBOOKS,
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ΚωδικοποίησηΟ Νόμος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήματα και ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο ενότητες:
Την πρώτη ενότητα, η οποία περιέχει τα κεφάλαια 1 έως 3 (άρθρα 1-15) και αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των οντοτήτων με βάση το μέγεθός τους, στην απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. και στον τρόπος έκδοσης και τήρησης του τιμολογίου πώλησης.
Την δεύτερη ενότητα, η  οποία περιέχει τα κεφάλαια 4 και 5 (άρθρα 16-28) και αναφέρεται στους λογιστικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους  συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, και στους βασικούς κανόνες επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Όσον αφορά στα κεφάλαια 6 έως 8, αυτά αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στους κανόνες σύνταξης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις με την ισχύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Τέλος, κάποια από τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι η ευθυγράμμιση του εθνικού λογιστικού πλαισίου με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές, το γεγονός ότι εισάγεται ένα Λογιστικό σύστημα το οποίο είναι κατανοητό από την διεθνή αγορά και η Βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Στο βιβλίο θα βρείτε αναλυτικά όλες τις καταργούμενες διατάξεις και όλες τις απαλλαγές και απλοποιήσεις που έχουν γίνει με την ισχύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και αναλυτικό ευρετήριο για κάθε άρθρο ξεχωριστά για την διευκόλυνση της αναζήτησης θεμάτων που σας αφορούν.


02/12/2014
, σελίδες 450, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

ΕΝΦΙΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β., Λογιστές - φοροτεχνικοί
ΕΝΦΙΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) επί των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Ο ΕΝΦΙΑ είναι φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων επί των ακινήτων, στοχεύοντας όχι στο πρόσωπο που κατέχει την περιουσία, αλλά στο ίδιο το ακίνητο ή το δικαίωμα. Φορολογεί δηλαδή την ακίνητη περιουσία και όχι το εισόδημα που ενδέχεται να προκύπτει από αυτήν.
Ο νέος φόρος καθιερώνεται με τον Ν 4223/2013, σε αντικατάσταση του καταργηθέντος ΦΑΠ (Ν 3842/2010, άρθρα 27 έως 50, από τα οποία άρθρα παραμένει σε ισχύ μόνο το άρθρο 32 «Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων»). Το ποσό του φόρου, προκύπτει ως άθροισμα δύο επιμέρους φορολογικών προσδιορισμών, ήτοι: του κύριου φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί κάθε ακινήτου, με την ευρεία έννοια, δηλαδή οικοπέδου, κτίσματος, αγροτεμαχίου, ειδικού κτιρίου κ.λπ., διακεκριμένα και του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή επί του συνόλου της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον όμως η αξία αυτή, υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκκαθάριση του φόρου γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με σύνθεση της περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα δεδομένα της δήλωσης ακινήτων (Ε9), τα οποία υπάρχουν την 1/1 κάθε φορολογικού έτους.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιμο να αναλυθεί, τόσο ο τρόπος υπολογισμού του φόρου, όσο και η ορθή απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας και των εμπράγματων δικαιωμάτων επί αυτής στη δήλωση Ε9, ώστε να προκύψουν ορθά αποτελέσματα φορολογικής επιβάρυνσης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την παρούσα έκδοση «ΕΝΦΙΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Υπολογισμός και επιβολή του φόρου», μέσω της ερμηνείας των οικείων διατάξεων και της παράθεσης εφαρμογών, όπως παρουσιάζονται στην πρώτη ενότητα. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο έργο αφορούν μεταφορά πραγματικών εκκαθαρίσεων του φόρου, από επιλεγμένες περιπτώσεις.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) από 1.1.2014. Στην τελευταία ενότητα του βιβλίου παρουσιάζεται κωδικοποιημένη η σχετική νομοθεσία (Ν 4223/2014 και άρθρο 32 του Ν 3842/2010, έως τον Ν 4308/24.11.2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και Ν 4276/2014, αντίστοιχα) και παρατίθενται οι εγκύκλιοι της φορολογικής διοίκησης που έχουν εκδοθεί για ρυθμιστικά θέματα του ΕΝΦΙΑ.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα: 25 ευρώ) 


28/11/2014
, σελίδες 192, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Οι δαπάνες των Επιχειρήσεων. Γ' έκδοση
ASTBOOKS,
Οι δαπάνες των Επιχειρήσεων. Γ' έκδοση

Στην τρίτη έκδοση του βιβλίου έγινε μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες των επιχειρήσεων ομαδοποιημένες ανά θεματική κατηγορία, με πλήρη ανάλυση για τις χρήσεις που έχει εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013). Επισημαίνεται  πως η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ και ειδικότερα σε ότι αφορά τις δαπάνες των επιχειρήσεων, δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Επομένως, το όλο εγχείρημα κατέστη ιδιαίτερα επίπονο, εφόσον για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση υπήρξε καταφυγή στη δαιδαλώδη νομοθεσία όπως ίσχυε για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου ΚΦΕ (ν.2238/1994). Στο βιβλίο παρατίθεται ένας οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση που περιλαμβάνει τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης εφόσον ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί το νέο έντυπο νέο έντυπο υποβολής για τη φορολογική αναμόρφωση και δεν έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες.
Κάθε κεφάλαιο αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών όπου η παρουσίαση του καθενός, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει: • Αναλυτική παρουσίαση των εκπιπτόμενων και μη δαπανών σύμφωνα με το νέο Κ.Φ.Ε. • Λογιστικό χειρισμό • Σχετική νομοθεσία Περαιτέρω, στις σελίδες του βιβλίου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στο τέλος παρατίθεται Παράρτημα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και με παραδείγματα, οι τεχνικές ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.
Οι κατηγορίες δαπανών που αναλύονται, είναι οι εξής: 1. Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών 2. Αμοιβές – Παροχές στο προσωπικό επιχειρήσεων 3. Αμοιβές μελών Δ.Σ. - Εταίρων κτλ 4. Ασφαλιστικές εισφορές 5. Ασφάλιστρα 6. Αμοιβές – Αποζημιώσεις τρίτων 7. Λοιπές Παροχές Τρίτων 8. Δαπάνες ταξιδιών 9. Έξοδα φιλοξενίας 10. Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κτλ 11. Δαπάνες διαφήμισης 12. Δωρεές – Χορηγίες 13. Δαπάνες τόκων 14. Φόροι – Τέλη 15. Ποινικές ρήτρες – Πρόστιμα – Πρόσθετοι φόροι – Προσαυξήσεις 16. Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα 17. Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου 18. Κόστος Πωλήσεων – Κόστος μενόντων προϊόντων 19. Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη 20. Royalties 21. Δαπάνες μελετών, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 22. Ενδοομιλικές συναλλαγές 23. Μισθώματα ακινήτων 24. Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων κτλ 25. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 26. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων 27. Λοιπές δαπάνες 28. Ειδικές περιπτώσεις δαπανών που προβλέπονται από μη φορολογικούς νόμους 29. Φορολογική αναμόρφωση


26/11/2014
, σελίδες 640, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Πρακτική εφαρμογή. Β' έκδοση εμπλουτισμένη και ενημερωμένη
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β., Λογιστές - φοροτεχνικοί
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Πρακτική εφαρμογή. Β' έκδοση εμπλουτισμένη και ενημερωμένη

Η 2η έκδοση του παρόντος έργου, εμπλουτισμένη και ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4305/2014, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο θεωρητικής ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής του έμμεσου αυτού φόρου που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή αγαθών και χρήστη υπηρεσιών.
Οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ερμηνεύουν και σχολιάζουν, χρησιμοποιώντας πολυάριθμα παραδείγματα και εφαρμογές, τις πολύπλοκες διατάξεις του ΦΠΑ, όπως ισχύουν ιδίως μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα με τους Ν 4261/2014, Ν 4281/2014 και Ν 4305/2014. Ενδεικτικά ερμηνεύονται και συστηματικά παρουσιάζονται τα εξής θέματα: πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (υποκείμενες και απαλλασσόμενες), φορολογητέα αξία, λήπτες αγαθών και υπηρεσιών υποκείμενοι στο φόρο, χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (pro-Rata), διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών, λογιστική του ΦΠΑ, απαλλαγές από τον φόρο, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη, κανόνες του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με το εξωτερικό, ΦΠΑ ακινήτων, αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, νέα ειδικά καθεστώτα καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντικαταβολής και μικρών επιχειρήσεων, επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, συντελεστές ΦΠΑ, ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεων κ.ά.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή» παρατίθεται η κωδικοποίηση του Ν 2859/2000. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται διακριτά (σε αγκύλη) έως και τον Ν 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014) και έχουν ενσωματωθεί κατ' άρθρο με τη μορφή σημειώσεων κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες. Στο τέλος των άρθρων, ο αναγνώστης θα βρει τις πρόσφατα εκδοθείσες σχετικές εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης, σε ανεπτυγμένη μορφή, που διευκρινίζουν τα επιμέρους ζητήματα, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου του Κ. ΦΠΑ παρουσιάζονται σχετικά σχόλια, εφαρμογές και περαιτέρω παραδείγματα από τους συγγραφείς, για την αποσαφήνιση κυρίως των ουσιαστικών διατάξεων. Επιπλέον, υπάρχει παράρτημα με τις σημαντικότερες αποφάσεις δικαστηρίων, κυρίως της τελευταίας πενταετίας, που αφορούν τον ΦΠΑ, ταξινομημένες ανά θεματική ενότητα. Τέλος, την έκδοση συμπληρώνει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.
(Τιμή για φυσικά πρόσωπα: 39 ευρώ)


24/11/2014
, σελίδες 544, τιμή με Φ.Π.Α. 49,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23.7.2013)
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ., M.Sc- Ph.D, Φοροτεχνικός Σύμβουλος - Συγγραφέας
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23.7.2013)

-Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε-
Ανάλυση και Ερμηνεία του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει μετά τις αλλαγές με τους  Ν.4174/2013, Ν.4223/2013, Ν.4254/2014, Ν.4283/2014, Ν.4302/2014, Ν.4303/2014 και Ν.4305/2014 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με πολλούς χρηστικούς πίνακες, εξειδικευμένα θέματα και παραδείγματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ


14/11/2014
, σελίδες 800, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) & Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ). 2η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) & Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ). 2η έκδοση

Ενημερωμένος και με το νόμο 4281/2014
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) (Άρθρα 43-120 Ν.4072/2012)
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) (Άρθρα 249-270 Ν.4072/2012)
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) (Άρθρα 271-284 Ν.4072/2012)
• Αφανής Εταιρεία (Άρθρα 285-292 Ν.4072/2012)
• Κοινοπραξία (Άρθρο 293 Ν.4072/2012)
• Κωδικοποίηση του Ν.3419/2005) "Περί του Γενικού Εμπορικού Μητρώου" (Γ.Ε.ΜΗ.)
• Κωδικοποίηση του Ν.3853/2010 "Περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις"
• Υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε.
• Οι λογιστικοί χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε.
• Διευκρινιστικές εγκύκλιοι - Αποφάσεις
• Αλφαβητικό ευρετήριο


12/11/2014
, σελίδες 240, τιμή με Φ.Π.Α. 35,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών & τους Ελεύθερους Επαγγελματίες
ASTBOOKS,
Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών & τους Ελεύθερους ΕπαγγελματίεςΤο βιβλίο περιλαμβάνει τις κυριότερες μεταβολές που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, τον ΚΦΑΣ, τον ΦΠΑ και λοιπές φορολογίες ανά κατηγορία υπηρεσιών και επαγγελμάτων. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ειδικά θέματα ελεύθερων επαγγελματιών όπως γιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες, ζωγράφοι, καθώς και θέματα που αφορούν στις μεταφορές , την εκπαίδευση , τις τηλεπικοινωνίες , το ηλεκτρονικό εμπόριο, την διαφήμιση, τα χρηματοοικονομικά , τις τεχνικές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται και αναλύονται, όπου κρίνεται χρήσιμο, οι διατάξεις που αφορούν την φορολογία εισοδήματος καθώς και οι λοιποί φόροι- τέλη ανά κατηγορία επαγγέλματος και υπηρεσίας. Εφιστούμε την προσοχή σας πως η χρήση 2014 (ή φορολογικό έτος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ) είναι η πρώτη για την οποία θα εφαρμοστεί ο νόμος 4172/2014, ο οποίος αντικατέστησε τον 2238/1994. Στο παρόν σύγγραμμα, όπως θα διαπιστώσετε, οι αναλύσεις βασίζονται στις πιο πρόσφατες εγκυκλίους καθώς και σε έγραφα –λύσεις που είχαν εκδοθεί παλαιότερα , τα οποία όμως θεωρούμε ότι συμβαδίζουν με το πνεύμα και τις διατάξεις του Ν.4172/2014. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε σχέση με τον ΚΦΑΣ, όπως αυτές έχουν προκύψει από 1/1/2014, κωδικοποιημένες έως σήμερα. Το τρίτο μέρος απασχολούν θέματα σχετικά με το φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με αναλυτικά παραδείγματα και σχόλια, στο άρθρο 14 (του ν.2859/2000) «Τόπος Παροχής Υπηρεσιών», το οποίο αποτελεί ίσως και το πιο δύσκολο μέρος του νόμου αυτού. Ακόμα εμπεριέχονται οι σημαντικότατες αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4281/2014 και αφορούν μεταξύ άλλων τα ειδικά καθεστώτα μικρών επιχειρήσεων και δη το Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών ,την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του φόρου, τον διακανονισμό των εκπτώσεων και πολλά άλλα. Στο τέταρτο μέρος γίνεται αναφορά στα Δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του φορολογούμενου και Φορολογικής Διοίκησης σε περίπτωση ελέγχου. Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από CD με χρήσιμα έγγραφα.


11/11/2014
, σελίδες 1060, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Π. / ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Ν.,
Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή (Λογιστικά) Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Το βιβλίο βασίζεται στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των λογιστικών διαδικασιών, κανόνων και κατευθυντηρίων οδηγιών, που έχουν αποσαφηνίσει τα όρια των σχετικών εννοιών, αλλά και στην καθιέρωση εθνικών/κλαδικών λογιστικών σχεδίων, με την παράλληλη σταδιακή εξάπλωση των Διεθνών (Λογιστικών) Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που ενισχύουν την εφαρμογή-ανάπτυξη των Αρχών της Λογιστικής στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Έτσι, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον παρουσιάζονται περισσότερο σχετικές, κατανοητές, επαληθεύσιμες, ουδέτερες, επαρκείς, συγκρίσιμες, πλήρεις και σημαντικές. | Η εξέταση των αριθμοδεικτών δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η οποία πρέπει να επεκτείνεται στη διερεύνηση δεδομένων που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον της επιχείρησης, όπους είναι οι αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό της μικρο-μακροοικονομικό περιβάλλον, οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και η τάση του κλάδου στον οποίο ανήκει. | Αναμφισβήτητα, η λογιστική πληροφόρηση, μέσω της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό αγαθό, από την ποιότητα του οποίου εξαρτάται η διοίκηση επιχειρήσεων, η λήψη αποφάσεων, η κατανομή πόρων, η διαφάνεια των αγορών και η λειτουργία της οικονομίας. Γι' αυτό η Λογιστική ως επιστήμη προϋποθέτει συστηματικές σπουδές, ώς τεχνική απαιτεί συνεχή ενημέρωση-εφαρμογή και ως βασικός κλάδος της πληροφορικής πλέον θεωρεί απαραίτητο οι ασχολούμενοι βιοποριστικά μαζί της να διαθέτουν, εκτός από τα τυπικά προσόντα, το αναγκαίο υπόβαθρο ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης των λογιστικών στοιχείων.


27/10/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 42,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. Συμπλήρωμα 3ης έκδοσης
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Φ., Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, Υπάλ. Υπ.Οικονομικών
Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. Συμπλήρωμα 3ης έκδοσης

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ:
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ


22/10/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 2η έκδοση
ΜΕΛΑΣ Χ., Συγγραφέας - Φοροτεχνικός
Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 2η έκδοση

Το βιβλίο αναφέρεται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και είναι απόλυτα ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει.
• Περιέχει το κείμενο του νόμου όπως ισχύει μετά από όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το νόμο 4286/2014. • Την αρχική αιτιολογική έκθεση, διορθωμένη με τις αλλαγές που έγιναν. • Όλες τις αιτιολογικές εκθέσεις των επόμενων νόμων που τροποποίησαν τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ. • Τις σχετικές διατάξεις από άλλους νόμους.  • Όλες τις υπουργικές αποφάσεις. • Σε κάθε άρθρο με τη μορφή της ερώτησης και της σύντομης απάντησης ο αναγνώστης μπορεί να πάρει πληροφόρηση και να λύσει όλες του τις απορίες, για τον ΕΝΦΙΑ, είτε έχει κάποιες γνώσεις για το θέμα είτε είναι εντελώς απληροφόρητος. • Συνολικά απαντώνται 272 πρακτικές καθημερινές ερωτήσεις. (Υπάρχουν 52 επιπλέον ερωτήσεις – απαντήσεις σε σχέση με την πρώτη έκδοση). • Έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν αν έχουν γίνει λάθη στο πρώτο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. • Γίνεται αναλυτική αναφορά, για όσους δικαιούνται έκπτωση του ΕΝΦΙΑ 20% ή 50% ή 100% και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να τους δοθεί η έκπτωση. • Περιέχει πρακτικά παραδείγματα για πολλές περιπτώσεις του φόρου των ακινήτων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να προσεγγίσει την κάθε περίπτωση για το δικό του ακίνητο. • Έχει τη νομοθεσία και 30 ερωτήσεις απαντήσεις, για την υποβολή μέσω ίντερνετ των μισθωτηρίων συμβολαίων των ακινήτων. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ακόμη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να είναι νόμιμοι και να μην επιβαρυνθούν με ποινές και πρόστιμα. • Στο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει 1.440 περιπτώσεις και να βρει κάθε ένα θέμα που τον ενδιαφέρει.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα, χωράφια.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡIEXOMENA


17/10/2014
, σελίδες 292, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ασκήσεις λογιστικής για στελέχη επιχειρήσεων 4η έκδοση βελτιωμένη με τον Ν.4172/2013
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Ασκήσεις λογιστικής για στελέχη επιχειρήσεων 4η έκδοση βελτιωμένη με τον Ν.4172/2013• Οικονομικές καταστάσεις και έλεγχος
• Ταμειακές ροές
• Αποτίμηση παγίων, συμμετοχών, αποθεμάτων, απαιτήσεων
• Επάρκεια ιδίων κεφαλαίων
• Μεταβίβαση μετοχών
• Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων
• Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
• Διάθεση κερδών
• Φορολογία επιχειρήσεων
• Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων
• Έκθεση διοικητικού συμβουλίου (ή διαχειριστή)


15/10/2014
, σελίδες 420, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. 11η έκδοση
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. 11η έκδοση

• Οργάνωση
• Εσωτερικός έλεγχος
• Λογιστική
• Υπολογισμός αμοιβών και κρατήσεων
• Εργατικά
• Ασφαλιστικά
• Φορολογικά θέματα αποδοχών, εξόδων και αποζημιώσεων προσωπικού


15/10/2014
, σελίδες 470, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως. 12η έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως. 12η έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη• Απογραφή επαγγελματικής περιουσίας (διαδικασίες σύνταξης απογραφής, απογραφή αποθεμάτων)
• Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (αποτίμηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, κτιρίων ή τεχνικών έργων ανεγερθέντων επί γηπέδων ή ακινήτων τρίτων, ασωμάτων ακινητοποιήσεων, εξόδων πολυετούς απόσβεσης, αποθεμάτων, συμμετοχών και χρεογράφων, ιδίων μετοχών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
• Σχηματισμός προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα) Φορολογία και η διάθεση των κερδών της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε..
• Πρακτική εφαρμογή (προετοιμασία και πραγματοποίηση απογραφής - εγγραφές τέλους χρήσεως - σύνταξη απογραφής και οικονομικών καταστάσεων)


15/10/2014
, σελίδες 565, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Η Ελλάδα και οι Συμβαλλόμενες χώρες
EPSILON 7 / ΜΕΛΑΣ Δ., Οικονομολόγος PhD, MBA
Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Η Ελλάδα και οι Συμβαλλόμενες χώρες-ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- Στο βιβλίο ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών, καθώς κάθε κράτος επιβάλει φορολογία σύμφωνα με την αρχή της   κατοικίας, αλλά και σύμφωνα με την αρχή του τόπου κτήσεως του εισοδήματος.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η δομή των Σ.Α.Δ.Φ., αναπτύσσονται φορολογικά πεδία στα οποία αυτές εφαρμόζονται και ειδικά τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα και γίνεται αναλυτική αναφορά σε έννοιες που εισαγάγουν οι Σ.Α.Δ.Φ. και γενικά η φορολογική νομοθεσία, όπως της μόνιμης εγκατάστασης, τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις, τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, του καμποτάζ.
Γίνεται αναφορά στα μοντέλα που στηρίζονται οι σχεδόν 3.000 διακρατικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα και ειδικά το μοντέλο του Ο.Ο.Σ.Α. και το μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, με την επισήμανση ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος οι Σ.Α.Δ.Φ. υπερισχύουν της Εθνικής νομοθεσίας. Επί πλέον αναπτύσσονται οι δύο μέθοδοι που εφαρμόζονται στις Σ.Α.Δ.Φ., δηλαδή της «εξαίρεσης» και της «πίστωσης». 
Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρονται ομαδοποιημένα σε πίνακες ανά χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ. τα φορολογικά και λοιπά οικονομικά χαρακτηριστικά της και παρατίθενται βασικά άρθρα της εκάστοτε σύμβασης, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει άμεση, γρήγορη και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη γνώση της οικονομικής ταυτότητας κάθε συμβατικής χώρας και των όρων της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας με την Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η δυνατότητα σύγκρισης των πινάκων και της ανάδειξης σημαντικών φορολογικών πρακτικών των συμβαλλομένων κρατών που βασίζονται είτε στην φορολογική του κουλτούρα (Σκανδιναβικές χώρες), είτε στην θρησκευτική και κοινωνική τους κουλτούρα (Ισλαμικές χώρες του κόλπου).
Το βιβλίο είναι το τρίτο του συγγραφέα που εξειδικεύεται σε θέματα Διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού και Διεθνούς Φορολογικής Πρακτικής και αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα που απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές επιχειρήσεων με διακρατικές συναλλαγές, Οικονομικούς Επιστήμονες και φοιτητές που ασχολούνται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο με τις πολύπλοκες διεθνείς φορολογικές πρακτικές.


13/10/2014
, σελίδες 480, τιμή με Φ.Π.Α. 59,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εξωχώριες Εταιρείες 2014 - Offshore
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Δικηγόρος LL.M.
Εξωχώριες Εταιρείες 2014 - Offshore• Ανάλυση – Ερμηνεία Νομοθεσίας Εξωχώριων εταιριεών –Offshore έως και τον πρόσφατο Νόμο 4251/2014.
• Πλήρης κωδικοποίηση Νομοθεσίας έως και σήμερα.
• Όλες τις Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές Εγκυκλίους, Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και νομολογία έως και σήμερα.
• Σύσταση – Λειτουργία / Ποινικές ευθύνες & Δημόσιες συμβάσεις.
• Χαρακτηριστικά των υπεράκτιων εταιρειών, της διαδικασίας ίδρυσής τους, καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που απορρέουν από τη λειτουργία τους.
• Την φορολογική αντιμετώπιση των offshore εταιρειών από το ελληνικό δίκαιο βάση κώδικα φορολογίας εισοδήματος 2014.
• Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια 2014.
• Την εγκατάσταση των offshore εταιρειών στην Ελλάδα, αναγκαστικός νόμος 89/1967 «περί εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών».
• Την είσοδο και παραμονή των μελών και του προσωπικού τους (Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ένταξης»).
• Τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων από υπεράκτιες εταιρείες (Ν.3669/2008 «Κώδικας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
• Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
• Την ποινική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παρανόμως κτηθέντων εσόδων (Ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»).
• Τις συναλλαγές εξωχώριων εταιρειών με τα Πιστωτικά Ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.


10/10/2014
, σελίδες 740, τιμή με Φ.Π.Α. (68,00€61,20€  | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων. 8η έκδοση (& 4286/2014)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων. 8η έκδοση (& 4286/2014)

Ενημερωμένη και με το Ν. 4286/2014
• Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων (Α.Ν.1521/1950) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4254/2014)
• Φορολογία Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση Ακινήτων ('Αρθρα 33 Ν.2238/1994 & 41 Ν.4172/2013)
• Φορολογιά Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρα 27-50 Ν.3842/2010) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4276/2014)
• Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρο 24 Ν.2130/1993) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4262/2014)
• Ειδικός Φόρος επι των Ακινήτων ('Αρθρα 15-18 Ν.3091/2002) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4262/2014
• Δήλωση Στοιχείων και Περιουσιολόγιο Ακινήτων ('Αρθρα 23, 23Α Ν.3427/2005) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4286/2014)
• Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ('Αρθρα 5-19 Ν.3634/2008)
• 'Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Υποπαρ. Α7 Ν.4152/2013)
• Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ('Αρθρα 1-13 Ν.4223/2013) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4286/2014)
• Αλφαβητικά Ευρετήρια


02/10/2014
, σελίδες 524, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση-Ερμηνεία. 3η έκδοση
ASTBOOKS,
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση-Ερμηνεία. 3η έκδοσηΗ Γ’ έκδοση του βιβλίου  παρουσιάζει αναλυτικά όλους τους κανόνες που διέπουν την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, όπως περιγράφονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014, η οποία ορίζει τη φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής και του κλιμακόμενιυ ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ, από τους συμβεμβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4172/2013. Δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν σχεδόν καθημερινά μεταβολές σχετικά με την εφαρμογή του ΚΦΑΣ, το παρόν βιβλίο εστιάζει στις τεράστιες αλλαγές που επήλθαν από 1.1.2014, καθώε και στην αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων που δημιουργούνται κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην αρχή του βιβλίου παρατίθεται αναλυτικός πίνακας, στον οποίο αντιστοιχούνται τα άρθρα του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. με αυτά του Κ.Φ.Α.Σ.. Έπειτα, ακολουθεί η ανάλυση του Κ.Φ.Α.Σ., η οποία γίνεται κατά άρθρο. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται οι διατάξεις κάθε άρθρου όπως ισχύουν σήμερα και στη συνέχεια οι ανάλογες επεξηγήσεις. Στις επεξηγήσεις αυτές – οι οποίες αριθμούνται με Α – παρατίθεται πλήρης ανάλυση των διατάξεων του κάθε άρθρου σε σχέση με τα γενικά ζητήματα που αυτές καλύπτουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πολλά ειδικά ζητήματααριθμούνται με Β – που έχουν κατά καιρούς διευκρινιστεί με εγκυκλίους ή με  έγγραφα της Διοίκησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει στην ανάλυσή μας εγκυκλίους και έγγραφα που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κ.Β.Σ. και δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., άρα συνεχίζουν να ισχύουν (όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 14). Εκτός των παραπάνω, στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες σχετικοί με διάφορα ζητήματα, όπως ο τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων κτλ.Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι στην ανάλυση του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά με αναλυτικούς πίνακες και οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, τόσο για τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών που αφορούν τη χρήση 2013, όσο και για την υποχρέωση υποβολής των μηνιαίων/τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, που προβλέπεται για το 2014 και εφεξής. Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι διατάξεις που έχουν καταργηθεί από 1/1/2014 (άρθρο 5, 8 κλπ) αναλύονται κανονικά στα άρθρα που αυτές ανήκαν. Στα εν λόγω άρθρα παρουσιάζεται και η αντιμετώπιση μετά τις αλλαγές αυτές. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: • Πίνακας ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, Πίνακας ΚΦΑΣ-ΚΒΣ • Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών • Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών • Εξαιρέσεις – Απαλλαγές • Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων • Δελτίο Αποστολής • Τιμολόγηση Συναλλαγών • Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών • Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών • Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων • Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών • Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής - Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών • Συγκεντρωτικές καταστάσεις 2013 και 2014 • Αποδείξεις δαπανών • Φορτωτικές αυτοπαραδόσεις • Φορολογικοί μηχανισμοί


29/09/2014
, σελίδες 1053, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση. 6η έκδοση
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β.,
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση. 6η έκδοσηΣτην νέα 6η ενημερωμένη έκδοση, επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια εύχρηστων πινάκων και κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2014, καθώς επισημαίνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει από 1.1.2014 για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Το νομοθετικό περιβάλλον της φορολογίας εισοδήματος μεταβάλλεται με φρενήρεις ρυθμούς, καθώς ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), έχει ήδη τροποποιηθεί αρκετές φορές από την ψήφισή του. Ο Ν 4172/2013 εφαρμόζεται ήδη από 1/1/2014 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από αυτή την ημερομηνία και μετά, με ταυτόχρονη κατάργηση του Ν 2238/1994, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί και ίσχυσε για τελευταία φορά επί της φορολογίας των εισοδημάτων του έτους 2013.
Προκειμένου, λοιπόν, οι αναγνώστες να ενημερωθούν για τις ουσιαστικές μεταβολές στη φορολογία, οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του βιβλίου ερμηνεύουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά θέματα της ανάλυσής τους αποτελούν οι κατηγορίες εισοδημάτων, η έννοια φορολογικού έτους και φορολογικού εκπροσώπου, η φορολογική κατοικία, η φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού, το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, το ακαθάριστο και το καθαρό -φορολογητέο- εισόδημα, τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα, η φορολόγηση παροχών σε είδος, η μείωση του φόρου, οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και η μεταβίβαση τίτλων, η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην περίπτωση διαφοράς τεκμηρίων, η ανάλωση κεφαλαίου, ο χρόνος καταβολής του φόρου, η φορολογία ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών, Κοινοπραξιών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμών κ.λπ., οι προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα διανεμόμενα κέρδη, οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις παγίου ενεργητικού, οι επισφαλείς απαιτήσεις, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, οι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο τρόπος φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών, η παρακράτηση και η προκαταβολή του φόρου.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχει κωδικοποιημένος ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013), όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε αγκύλη επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4110/2013 έως και τον Ν 4254/2014, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα παρατίθενται σχόλια των συγγραφέων και χρήσιμες εφαρμογές - παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων από τους αναγνώστες, όπως και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από τη φορολογική διοίκηση μετά την ψήφιση του Ν 4172/2013 και επιλύουν δύσκολα ζητήματα ή δίνουν οδηγίες / διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.
Η νέα αυτή έκδοση, αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους Υπ. Οικ., για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης έγκειται στα πρωτότυπα παραδείγματα φορολογικής και λογιστικής απεικόνισης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Ανέκαθεν οι φορολογικές διατάξεις χαρακτηρίζονταν από αλλεπάλληλες μεταβολές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η συνεχής ενημέρωση, η προσεκτική ανάλυση των νέων δεδομένων, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων, αναφορικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, κατά το μάλλον ή ήττον, τόσο επί των εισοδημάτων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα, όσο και επί των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν οι οικονομικές μονάδες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Συνεπώς, η προσπάθεια που επιχειρείται στην έκδοση «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογία & Λογιστική Αντιμετώπιση», θέτει ως στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών, σχετικά με το νέο φορολογικό πλαίσιο που θα ισχύσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος 2014.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 30 ευρώ)


16/09/2014
, σελίδες 384, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικός οδηγός λογιστικής. Ανάλυση - ερμηνεία - εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ.. 3η έκδοση
EPSILON 7 / ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν., Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Πρακτικός οδηγός λογιστικής. Ανάλυση - ερμηνεία - εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ.. 3η έκδοση

Το βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής» μετά από δύο επιτυχημένες εκδόσεις ανανεώνεται για τρίτη φορά, με περισσότερα παραδείγματα, εμπλουτισμό θεμάτων και επικαιροποίηση των φορολογικών θεμάτων που παρατίθενται. Στην προσπάθεια να αποτελέσει πράγματι ένα πρακτικό βοήθημα – εργαλείο για κάθε λογιστή, νέο ή έμπειρο, η λογιστική ανάλυση συλλειτουργεί με αναφορές στα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αναλύοντας ιδιαιτερότητες, θέματα που χρήζουν προσοχής, επισημαίνοντας κινδύνους.  |  Στην Γ’ έκδοση ανανεώθηκαν βάσει των νέων φορολογικών διατάξεων (Κ.Φ.Α.Σ. – Ν.4093/2012, Κ.Φ.Ε. – Ν.4172/2013 και μεταβολών σε άλλα φορολογικά αντικείμενα) τα θέματα: • τήρησης βιβλίων, • αποσβέσεων παγίων, αλλαγών στη μέθοδο αποτιμήσεων αποθεμάτων, προβλέψεων, •  προϋποθέσεων για την αναγνώριση εξόδων και δεκάδες άλλες αναφορές.  |  Η παράθεση ολοκληρωμένης άσκησης από τις λογιστικές εγγραφές της καθημερινότητας μέχρι τις εγγραφές κλεισίματος λειτουργεί και σαν αυτόνομο «εγχειρίδιο» εκμάθησης και εξάσκησης για κάθε νέο λογιστή. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση των λογιστικών εγγραφών κλεισίματος.  |  Οι αναγνώστες των παλαιότερων εκδόσεων γνωρίζουν ήδη πως το βιβλίο στην προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πρακτική του λογιστή δεν παραθέτει απλά λογαριασμούς, ενσωματώνει λογαριασμούς ΦΠΑ, παρακρατήσεων φόρου και ότι άλλο αντιμετωπίζεται στην πράξη με τις ανάλογες υποδείξεις και παρατηρήσεις, αποφεύγοντας γενικεύσεις και απλουστεύσεις.  |  Αναδιατυπώθηκαν και εμπλουτίστηκαν θέματα των παλαιότερων εκδόσεων όπως ο λογιστικός χειρισμός Φ.Π.Α., τα θέματα διανομής κερδών κ.λπ.  |  Τέλος, στο Παράρτημα υπάρχει: • ολοκληρωμένο Λογιστικό Σχέδιο, • υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων • και η σημαντική γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 243/1995.  |  Με τη βοήθεια ειδικής διαγράμμισης, Γενικών Περιεχομένων, περιεχομένων ειδικά για τα παραδείγματα και του αλφαβητικού ευρετηρίου η ανεύρεση θεμάτων του βιβλίου γίνεται με ιδιαίτερα εύκολο τρόπο.


15/09/2014
, σελίδες 536, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας 7η έκδοση. & Ν. 4281/2014
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας 7η έκδοση. & Ν. 4281/2014• Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας. Κωδικοποίηση Ν. 2717/1999 ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4281/2014
• Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Κωδικοποίηση Ν. 2690/1999
• Κωδικοποίηση Διατάξεων νόμων περί ΣτΕ (Π.Δ. 18/1989). Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4274/2014
• Υπέρβαση εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτησης επιτάχυνσης (Ν. 4055/2012, άρθρα 53-58)
• Αιτιολογική έκθεση επί των άρθρων 53-60 Ν. 4055/2012
• Βιβλία Γραμματείας (Π.Δ. 402/1983)
• Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Κ.Δ.Δ. και Κ.Φ.Δ.
• Αλφαβητικά Ευρετήρια


12/09/2014
, σελίδες 630, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Διαγράμματα του Εταιρικού Δικαίου
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Α.,
Διαγράμματα του Εταιρικού Δικαίου

Το έργο «Διαγράμματα του Εταιρικού Δικαίου», αποτελείται από 171 διαγράμματα, απεικονίζει τη δομή όλων των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αφανής εταιρία, κοινοπραξία και αστική εταιρία) και αποτελεί παράλληλα ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομης απεικόνισης των διαδικαστικών πρακτικών και ενεργειών για τη σύσταση /ίδρυσή τους και λειτουργίας τους.
Για να αποδοθούν οι διατάξεις που διέπουν την κάθε εταιρική μορφή, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και γραφήματα. Η μορφή αυτή της διαγραμματικής απεικόνισης έχει στόχο να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να εστιάζει με σαφήνεια, να ανακαλεί, αλλά και να αποτυπώνει εύκολα στη μνήμη του με ταχύτητα το ζήτημα που ερευνά.
Η ενημέρωση των διαγραμμάτων του εταιρικού δικαίου έχει γίνει σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, που τροποποίησε τόσο διατάξεις της ΑΕ, όσο της ΙΚΕ και ΕΠΕ (Ν 4156/2013).
Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 58 ευρώ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


02/09/2014
, σελίδες 416, τιμή με Φ.Π.Α. 68,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και η πρακτική εφαρμογή του. Β' ανανεωμένη έκδοση
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Π., Οικονομολόγος - Ελεγκτής
Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και η πρακτική εφαρμογή του. Β' ανανεωμένη έκδοση

• Ιστορική εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου • Διεθνή Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου • Συστήματα εσωτερικού ελέγχου • Οργάνωση και διοίκηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου • Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος • Μοντέλο στελέχωσης εσωτερικού ελέγχου • Αναλυτική μεθοδολογία ελέγχου • Βέλτιστες πρακτικές σύνταξης έκθεσης ελέγχου • Αναλυτικό παράδειγμα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου • Επανέλεγχος διορθωτικών ενεργειών (Follow-up) • Ετήσιος απολογισμός εσωτερικού ελέγχου • Δείκτες απόδοσης εσωτερικού ελέγχου • 47 αναλυτικά παραδείγματα εσωτερικού ελέγχου

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


01/09/2014
, σελίδες 936, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εργατικό δίκαιο. 22η έκδοση 2014
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Μ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Οικονομολόγος
Εργατικό δίκαιο. 22η έκδοση 2014• Πλήρης ανάλυση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας με όλες τις πρόσφατες τροπολογίες με το Ν. 3846/2010, το Ν. 3850/2010, το Ν. 3863/2010, το Ν. 3899/2010, το Ν. 3996/2011, το Ν. 4018/2011, το Ν. 4019/2011, το Ν. 4024/2011, το Ν. 4046/2012, την Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012, το Ν. 4052/2012, το Ν. 4075/2012, το Ν. 4093/2012, το Ν. 4144/2013, Ν. 4225/2014, Ν. 4254/2014. • Προσλήψεις, απολύσεις (αποζημίωση μετά το Ν. 4093/2012), άδειες μισθωτών (μετά το Ν. 3302/2004, το Ν. 3846/2010 και το Ν. 3863/2010 και το Ν. 4254/2014). • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ν. 1876/90, Ν. 3899/10, Ν. 4024/11 και Ν. 4046/12). • Μείωση κατωτάτων ορίων μισθών ημερομισθίων (Ν. 4046/2012 και Ν. 4093/2012 • Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών (μετά και τις τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, Ν. 4144/13, Ν. 4225/14, Ν. 4254/14). • Εργασία κατά Κυριακές, εορτές, νύκτα και Σάββατο (Ν. 3846/2010) • Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση (Νέος τρόπος υπολογισμού και αμοιβής μετά το Ν. 3863/2010). • Εργασία γυναικών και ανηλίκων (Ν. 3850/2010). • Ίση μεταχείριση ανδρών-γυναικών (Ν. 3896/2010). • Πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών (άρθρο 142 Ν. 3655/2008). • Κανονισμοί Εργασίας. Προστασία συνδικαλιστών. Απεργία. • Αλλοδαποί εργαζόμενοι (Ν. 3386/2005, Ν. 3536/2007, Ν. 4018/2011). • Η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, τριετούς ισχύος (2010-2011-2012). Μείωση μισθών και ημερομισθίων (Ν. 4046/2012, Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012 και Ν. 4093/2012). • Η νέα ε.γ.σ.σ.ε. εργασίας της 26/3/2014. • Όλη η νεότερη νομολογία. - Εργόσημο (Ν. 3863/10, Ν. 3144/2013, Ν. 4225/14). • Μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. (νέοι αναλυτικοί πίνακες) και άλλες τροποποιήσεις με το Ν. 4254/2014. • Κατάργηση Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων με το άρθρο 20 Ν. 4255/2014.


16/07/2014
, σελίδες 690, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 2η έκδοση. Με CD
ASTBOOKS,
Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 2η έκδοση. Με CD

Ίδρυση - άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων • ΚΦΑΣ ΦΠΑ Φορολογία εισοδήματος και λοιποί φόροι - τέλη Θέματα ξενοδοχειακής λογιστικής
Ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1161/30.5.2014. Πιο αναλυτικά, το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με: · Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις · Ενοικιαζόμενα δωμάτια και λοιπά τουριστικά καταλύματα · Επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες κλπ.) · Πρακτορεία ταξιδίων · Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων · Τουριστικά λεωφορεία - Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών · Εκμεταλλευτές ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων · Εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης σκαφών · Ναυτιλιακές επιχειρήσεις πλοίων αναψυχής – Επαγγελματικά πλοία αναψυχής · Αεροπορικές εταιρίες · Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα · Κέντρα Θαλασσοθεραπείας · Τουριστικά καταστήματα · Επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ · Χιονοδρομικά κέντρα · Καζίνο · Ξεναγούς, διερμηνείς κλπ.. Κάθε μέρος του βιβλίου αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο κάθε μέρους αναλύεται η γενική αντιμετώπιση των εκάστοτε ζητημάτων (ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, ΚΦΕ κλπ.), ενώ το δεύτερο εστιάζει σε ειδικά τουριστικά θέματα σε σχέση με αυτά. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, από τη σύσταση και την έναρξη, έως και τη λήψη άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται. Επίσης, περιλαμβάνονται πίνακες με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας κατά περίπτωση, καθώς και η σχετική με το θέμα αυτό, νομοθεσία. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, με την επιφύλαξη των επί μέρους διαφοροποιήσεων που μπορεί να παρουσιάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ παραθέτουμε όλα τα βήματα για τη λήψη άδειας λειτουργίας από το δήμο προκειμένου για καταστήματα υπηρεσιών εστίασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο αναγνωρίζουμε ότι ενδέχεται από την εκάστοτε δημοτική υπηρεσία να ζητηθεί και κάποιο επιπλέον έγγραφο, το οποίο πιθανόν να μην απαιτείται σε κάποιον άλλο δήμο της χώρας. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για άλλες περιπτώσεις (π.χ. άδεια λειτουργίας επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ.). Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και Διοικητικές λύσεις για ειδικά ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Κώδικα. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μπορείτε να βρείτε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου μας γίνεται αναφορά σε ειδικά ζητήματα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και σε κάποιες βασικές φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από νόμους πλην του ΚΦΕ. Στο πρώτο υποκεφάλαιο του μέρους αυτού παρατίθενται οι γενικές διατάξεις του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ο οποίος από 1/1/2014 αντικατέστησε το Ν.2238/1994. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, αφενός παρατίθενται έγγραφα του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. με τα οποία έχουν δοθεί λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις και τα οποία θεωρούμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν και με το νέο Κ.Φ.Ε., καθώς εμπίπτουν στις διατάξεις και στο πνεύμα του. Αφετέρου, αναλύονται διάφορες ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις τουριστικές επιχειρήσεις από το κράτος, τους δήμους κλπ.. Στο πέμπτο μέρος γίνεται σύντομη αναφορά σε ειδικά θέματα ξενοδοχειακής λογιστικής. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το βιβλίο συνοδεύεται από CD, μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε σχεδόν το σύνολο των απαραίτητων αιτήσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, σχετικούς νόμους και Υπουργικές αποφάσεις, διάφορα πρότυπα και πίνακες τεχνικών προδιαγραφών.
 


14/07/2014
, σελίδες 856, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 16η έκδοση (& Ν. 4261/2014)
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 16η έκδοση (& Ν. 4261/2014)

• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.) μέχρι και το Ν. 4261/2014
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2523/1997 (Ποινολόγιο) μέχρι και το Ν. 4254/2014
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) μέχρι και το Ν. 4261/2014
• Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων του Ν. 1642/1986 προς τα άρθρα του Ν. 2859/2000
• Αλφαβητικό ευρετήριο και των τριών Κωδίκων


20/06/2014
, σελίδες 490, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών και Ενδοομιλικές Συναλλαγές (με CD)
ASTBOOKS,
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών και Ενδοομιλικές Συναλλαγές (με CD)

Το βιβλίο αναλύει εις βάθος το Ν.4174/2013 και συγκεκριμένα τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό να πλαισιώσει το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013). Θεωρούμε ότι το παρόν βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για το λογιστή-φοροτέχνη, καθώς ο ΚΦΔ καθορίζει το φοροελεγκτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου, τα πρόστιμα και γενικά τους κανόνες που θα διέπουν διάφορα στάδια της φορολογικής διαδικασίας, αφενός ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις των υποκειμένων των αναφερομένων στον Κώδικα φορολογιών και αφετέρου ως προς τη διαδικασία της είσπραξης των προερχόμενων από φόρους και τέλη δημοσίων εσόδων. Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά εμπλέκονται στο ίδιο νομοθέτημα διατάξεις που αφορούν παράλληλα φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α., Βιβλία και Στοιχεία, είσπραξη (Κ.Ε.Δ.Ε), έλεγχο, καθώς και θέματα οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο ΚΦΔ ενσωματώνει και κωδικοποιεί διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων. Περιλαμβάνει διατάξεις για την καθολική απόδοση ΑΦΜ, τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, τις περιπτώσεις άρσης και διατήρησης του απορρήτου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης, περιγράφει τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου και αναφέρεται σε γενικές και ειδικότερες διατάξεις κατά της φοροδιαφυγής. Επίσης, ορίζει τη διαδικασία είσπραξης των φόρων και τη δυνατότητα του φορολογούμενου να εντάσσεται σε προγράμματα ρύθμισης υπό προϋποθέσεις, εγκαθιστά μέτρα διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων, καθώς και για τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, προβλέπει τόκους και πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων και εκπρόθεσμης καταβολής φόρων ή και δηλώσεων. Τέλος, εντάσσεται πλέον στον ΚΦΔ το πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.Η ανάλυση του ΚΦΔ γίνεται κατά άρθρο και η δομή του παρόντος βιβλίου είναι η εξής: • Κατ’ αρχάς παρουσιάζονται οι διατάξεις των άρθρων του ΚΦΔ. • Έπειτα, ακολουθούν οι αναλύσεις – επεξηγήσεις του εκάστοτε άρθρου. • Τέλος, παρουσιάζονται τυχόν ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διατάξεις του εξεταζόμενου άρθρου.


06/06/2014
, σελίδες 1100, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κωδικοποίηση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Με CD
ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Γ., πρ. Προϊστ. Φορολογίας Εισοδήματος Νομ.Προσώπων Υπ.Οικονομικών
Κωδικοποίηση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Με CD

Είναι πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις σημαντικές αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους πρόσφατους νόμους 4254/4/2014 και 4261/5/2014 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους (ΠΟΛ 1006, 1010, 1011, 1012, 1034, 1105, 1119 και 1122/2014.Όλες οι αλλαγές και οι προσθήκες παρατίθενται στη ροή του κάθε άρθρου για τη διευκόλυνσή σας.
Αναλυτικά περιλαμβάνει: Α. Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων: • Γενικές διατάξεις – Εισόδημα από μισθωτή   εργασία και συντάξεις – Απαλλαγές εισοδήματος – Μειώσεις φόρου – Πρόσθετες σημειώσεις φόρου – Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες δαπάνες – Φορολογικές Αποσβέσεις – Μεταφορά ζημιών – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας – Εισόδημα από κεφάλαιο , από ακίνητη περιουσία και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: • Γενικές διατάξεις – Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου – Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος – Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων – Ενδομίλικες συναλλαγές και απαλλαγή ενδομίλικων μερισμάτων – Φορολογητέο Εισόδημα – Φορολογικός Συντελεστής – Απαλλαγές από το φόρο - Φορολόγηση στην πηγή – Κράτηση φόρου – Συντελεστές παρακράτησης φόρου. • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις επιχειρήσεων – Διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και καταβολή του φόρου. • Επιπλέον για τη διευκόλυνση ελέγχου παρελθουσών χρήσεων συμπεριελήφθησαν οι διατάξεις του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/94. Οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων – Οι συντελεστές αποσβέσεων και οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους. • Τέλος οι ευεργετικές διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων μέχρι και το νόμο 4261/5/2014 για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μεγάλες μονάδες. Γ. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: • Γενικές διατάξεις – Φορολογικό Μητρώο – Αποδεικτικό Ενημερότητας – Τήρηση βιβλίων και στοιχείων – Ενδομίλικες συναλλαγές – Προσδιορισμός και Είσπραξη του φόρου – Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση – Τόκοι και πρόστιμα – Διαδικασίες προσφυγής.
Συνοδεύται με CD-ROM που περιέχει όλη την ύλη του βιβλίου.


03/06/2014
, σελίδες 1010, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογική agenda 2014
ΚΡΑΤΣΗΣ Α.,
Φορολογική agenda 2014

Παρουσιάζει απλά και κατανοητά τα φορολογικά που ισχύουν για το 2014
• Φορολογία εισοδήματος Ν.4172/2014
• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
• Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ν.4223/2013 & δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
• Φορολογία κεφαλαίου
• Κ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση χρεών Ν.4152/2013
• Φορολογία Αυτοκινήτων (Φορολογία κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών Ν.2961/2001, Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων Ν.1521/1950, Απαλλαγή πρώτης κατοικίας, Ειδικά θέματα κεφαλαίου)
• Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
• Τροποποιήσεις με το Ν.4254/7.4.2014 (θέματα χαρτοσήμου, ειδικό φόρο ακινήτων, μετατροπές - συγχωνεύσεις επιχειρήσεων Ν.Δ.1297/72, Φόρο πολυτελείας ορισμένων ειδών)
• Δ.Ο.Υ. Ελλάδος (Διεύθυνση - τηλέφωνα)
• Ημερολόγιο έτους 2014 • Εύθυμα και σοβαρά


02/06/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 20,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φόροι 2014
PROSVASIS / Χ. ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ / Α. ΑΛΙΩΝΙΑΤΗΣ,
Φόροι 2014

Περιλαμβάνει γενικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις ημερομηνίες κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για όλες τις περιπτώσεις, αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης κωδικό προς κωδικό των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 (και του εντύπου φορολογικής αναμόρφωσης), Ε5, Ε9 και Φ-01.012 (νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθώς επίσης και τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Εισοδήματος (Μ.Σ.Κ.Κ.).


29/04/2014
, σελίδες 472, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. 3η έκδοση.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Φ., Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, Υπάλ. Υπ.Οικονομικών
Φ.Π.Α. Κωδικοποίηση ερμηνεία και εφαρμογή. 3η έκδοση.

Η 3η αυτή έκδοση από τον φοροτεχνικό - συγγραφέα Φώτη Τσιατούρα, εκτός της ενημερωμένης κωδικοποίησης με το ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014), της επικαιροποιημένης ερμηνείας και ανάλυσης με περισσότερα ειδικά θέματα σε κάθε άρθρο, της παράθεσης πληθώρας παραδειγμάτων και αποσπασμάτων Δικαστικών Αποφάσεων του ΣτΕ και του ΔΕΚ, της παράθεσης του ν.2523/1997 (ποινολογίου – που παρά την κατάργηση από 1.1.2014 πολλών διοικητικών κυρώσεων και διαδικαστικών διατάξεων, παραμένουν σε ισχύ οι ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων), περιέχει και δύο ακόμη πλεονεκτήματα:
α) οι διατάξεις του ΦΠΑ (κυρίως οι διαδικαστικές διατάξεις των άρθρων 48 - 61) αναλύονται με το πρίσμα του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών), ο οποίος από 1.1.2014 έχει εφαρμογή και στο ΦΠΑ, με παράθεση των σχετικών διατάξεων ή αποφάσεων όπου είναι αναγκαίο και
β) το νέο αλφαβητικό ευρετήριο είναι εμπλουτισμένο με όλα τα ειδικά θέματα που αναλύονται στην παρούσα έκδοση και έτσι ο αναγνώστης ανευρίσκει το κάθε θέμα ευκολότερα και ταχύτερα, αφού παραπέμπεται αλφαβητικά στο αντίστοιχο άρθρο και στη συνέχεια σε παράγραφο η στην ένδειξη θ*.
Παρά την τεράστια ύλη, έγινε προσπάθεια ο αναγνώστης ή ο μελετητής να έχει σε ένα πρακτικό και χρηστικό τόμο (1.700 σελίδων) ολοκληρωμένη γνώση και εφαρμογή του πλέγματος των διατάξεων του ΦΠΑ της τελευταίας δεκαπενταετίας (2000-2014).
Ειδικότερα η έκδοση αυτή περιέχει:
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.2859/2000 όπως διαμορφώθηκε μέχρι και τον ν.4254/2014.
• Ερμηνεία και ανάλυση ειδικών θεμάτων σε κάθε άρθρο.
• Παράθεση πληθώρας παραδειγμάτων και αποσπάσματα Δικαστικών Αποφάσεων ΣτΕ και ΔΕΚ.
• Τις προϊσχύουσες διατάξεις της τελευταίας 15ετίας με τη μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο.
• Τις συναφείς με τη φορολογία ΦΠΑ διατάξεις σε κάθε άρθρο.
• Τις σχετκές Αποφάσεις (Υπουργικές ή του Γεν.Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) και τις Εγκύκλιες Διαταγές σε κάθε άρθρο.
• Τις διατάξεις του ποινολογίου (ν.2523/1997) όπως διαμορφώθηκε μέχρι και τον ν.4254/2014 και τις συναφείς διατάξεις σε κάθε άρθρο.
• Τις προϊσχύουσες διατάξεις της τελευταίας 15ετίας  του ποινολογίου (ν.2523/1997) με μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο.
• Αναλυτικό ανά άρθρο ευρετήριο των σχετικών Αποφάσεων (Υπουργικών ή του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων)  και Εγκυκλίων Διαταγών.
• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερες από 5.000 περιπτώσεις που παραπέμπουν σε αντίστοιχα άρθρα και παραγράφους ή ειδικά θέματα.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ


22/04/2014
, σελίδες 1700, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας. 45η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας. 45η έκδοση

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι εξής τρεις (3) Κώδικες:
• Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 2238/1994
• Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013
• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013
όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4254/2014
• Αποφάσεις Υπ. Οικ/κών εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων των νόμων 4172/2013 και 4174/2013
• Πίνακες αντιστοιχίας άρθρων Ν. 2238/1994 με τα άρθα του Ν. 4172/2013 και αντιστρόφως
• Αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια και των τριών Κωδίκων


19/04/2014
, σελίδες 940, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Δηλώσεις νομικών προσώπων 2014 (5η έκδοση)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν. / ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Β.,
Δηλώσεις νομικών προσώπων 2014 (5η έκδοση)

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, αντιμετωπίζουν όλα τα θέματα και τις απορίες που προκύπτουν από τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του οικ. έτους 2014 (χρήση 2013), παραθέτοντας επεξηγηματικές οδηγίες, κωδικό προς κωδικό, ερμηνευτικά σχόλια, συγκρίσεις με την προηγούμενη χρήση, χρήσιμες εφαρμογές, κατανοητά παραδείγματα και συμπληρωμένα έντυπα. Πρέπει να επισημανθεί ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013, θα έχουν εφαρμογή, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, οι «προσαρμοσμένες», βάσει κυρίως του Ν 4110/2013, διατάξεις του «παλαιού» ΚΦΕ (Ν 2238/1994), ως μεταβατικού σταδίου, για την ομαλή προσέγγιση στο νέο φορολογικό καθεστώς. Έτσι, οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, για την διαχειριστική χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014), θα συνταχθούν και θα υποβληθούν βάσει των διατάξεων του «παλαιού» ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά τις αλλαγές των νόμων: 4110/2013, 4141/2013, 4146/2013 και 4152/2013.
Στην έκδοση δίνονται χρήσιμες οδηγίες ερμηνείας συμπλήρωσης και των εντύπων φορολογίας των Νομικών Προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (έντυπο Φ-01010, για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), καθώς και των προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (έντυπο Ε5, για ΟΕ, ΕΕ, Αστικές κ.λπ. εταιρείες), μαζί με το συνυποβαλλόμενο Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) και παρατίθενται ολοκληρωμένες ασκήσεις συμπλήρωσης όλων των παραπάνω εντύπων. Σημειώνεται ότι με τις αλλαγές που έγιναν στη φορολόγηση των προσωπικών εταιρειών, βάσει των διατάξεων του Ν 4110/2013, καταργείται η διαδικασία διάσπασης των κερδών και ο επιμερισμός τους σε «επιχειρηματικές αμοιβές». Ωστόσο, χαρακτηρίζεται σημαντική η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση, στην περίπτωση που τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ (άρθρο 10 του Ν 2238/1994).
Παράλληλα, παρουσιάζεται συγκεντρωμένη όλη τη σχετική φορολογική νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με τον τρόπο και χρόνο υποβολής των δηλώσεων, ενώ η ανάλυση συνοδεύεται από παραδείγματα που επεξηγούν επιμέρους σημαντικά θέματα, όπως: • τη φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων • τον αυτοέλεγχο • τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές αμοιβές • τη διανομή κερδών στους εταίρους • τη φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών • τα εισοδήματα από άλλες πηγές που αποκτούν οι εταιρείες κ.λπ. • μεταφορά ζημιών • τις αποσβέσεις παγίου ενεργητικού, • την έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών κ.ά.
Τέλος, στην ύλη εντάσσεται και το φορολογικό καθεστώς των δικηγορικών εταιρειών βάσει του ΠΔ 81/2005, με συμπληρωμένη την φορολογική δήλωση δικηγορικής εταιρείας.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 10 ευρώ)


11/04/2014
, σελίδες 185, τιμή με Φ.Π.Α. 15,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Δηλώστε έξυπνα 2014. 17η έκδοση
ΜΕΛΑΣ Χ., Συγγραφέας - Φοροτεχνικός
Δηλώστε έξυπνα 2014. 17η έκδοση

Αφιερώματα:
• Ηλεκτρονικές δηλώσεις
• Tα τεκμήρια
Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
• Ο νέος φόρος ακινήτων


09/04/2014
, σελίδες 160, τιμή με Φ.Π.Α. 7,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογικές σημειώσεις 2014
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ., M.Sc- Ph.D, Φοροτεχνικός Σύμβουλος - Συγγραφέας
Φορολογικές σημειώσεις 2014

Το βιβλίο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014 κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) και διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους  λογιστές - φοροτεχνικούς. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ
• Οι κύριες αλλαγές στο Ν.2238/1994 με τους Ν.4110/2030, 4141/2013, 4152/2013, 4170/2013 και 4223/2013. Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους.
• Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Μειώσεις φόρου, αποδείξεις δαπανών, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων.
• Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2014. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων.
• Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων. Παραδείγματα.
• Οι Αλλαγές στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994. Φορολογική αναμόρφωση.
• Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ανάλυση και ερμηνεία των αλλαγών. Αναλυτικά παραδείγματα. Θέματα απογραφής και προβλέψεων για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.


28/03/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 0,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με ΦΠΑ & ΕΓΛΣ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Π., Επικ. Καθηγητής Λογιστικής
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με ΦΠΑ & ΕΓΛΣ

• Πολ. 1023/2014 Εφαρμογή τροποποιημένων διατάξεων του ΚΦΑΣ
Κωδ. ΦΕΝΠ (Ν.4110/2013), Έκπτωση εξόδων, Νέοι συντελεστές απόσβεσης (Ν. 4172/13)
• Εξωλογιστικός και λογιστικός προσδιορισμός μερίδων αποθήκης (Κωδ. 94)
• Αποδείξεις λιανικής με ή χωρίς χρήση φορολογικου μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)
• Διεθνή (Λογιστικά) Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
• Πιλοτική φάση δοκιμών στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις


28/03/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη. 3η βελτιωμένη έκδοση
ΓΡΑΒΙΑΣ Κ., Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά, Λογιστής - Φοροτεχνικός
Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη. 3η βελτιωμένη έκδοσηΠρόκειται για την τρίτη βελτιωμένη έκδοση του τόμου που έτυχε θερμής υποδοχής από τους αναγνώστες. Να θυμίσουμε ότι οι προηγούμενες δυο εκδόσεις του συγγράμματος καθώς και η ανατύπωσή του είχαν εξαντληθεί. Η νέα έκδοση ακολούθησε τη δομή των δύο προηγούμενων και αποτελείται από  869 σελίδες μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων που αφορούν στην ανάλωση κεφαλαίου, σε συνδυασμό με όσα ίσχυαν διαχρονικά για τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης. Μέσα από την ανάλυση βασικών διατάξεων, αλλά και την παράθεση χρηστικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο συγγραφέας προσπαθεί να καλύψει το ευρύτερο φάσμα του ζητήματος της ανάλωσης κεφαλαίου και να ρίξει φως στα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Η τρίτη έκδοση του παρόντος τόμου είναι βελτιωμένη και επαυξημένη, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αλλαγών που επήλθαν στο διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκδόσεις. Προστέθηκαν οι πίνακες του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2013 –με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους–, εμπλουτίστηκαν τα παραδείγματα, προστέθηκε νέο υλικό και δόθηκαν διευκρινίσεις σε θέματα που προβληματίζουν ακόμη τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς. Στην ύλη του βιβλίου προστέθηκαν ακόμη και οι σημαντικές διατάξεις που αφορούν στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται στους ελέγχους φυσικών προσώπων. Επίσης, η ειδική εφαρμογή που συνοδεύει το παρόν επικαιροποιήθηκε και προστέθηκαν νέες σημαντικές δυνατότητες που την καθιστούν απαραίτητη σε κάθε συνάδελφο που ασχολείται με το θέμα της ανάλωσης κεφαλαίου. Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τα έντυπα ακόμη και οι μέθοδοι υπολογισμού για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνκών ελέγχων για τα φυσικά πρόσωπα, αφού πλέον όλοι οι έλεγχοι φυσικών πρόσωπων θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
Για την πληρέστερη κάλυψη του θέματος παρατίθενται και οι πίνακες του εντύπου Ε1 που αναφέρονται στις διατάξεις των τεκμηρίων κ.λπ., καθώς και οι πίνακες με τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ., από το οικ. έτος 1981 και μετά. Επίσης, υπάρχουν στο βοήθημα αυτό και οι οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων (βιβλιαράκια οδηγιών) που αναφέρονται στα τεκμήρια και στη μείωση της ετήσιας δαπάνης,  προκειμένου οι αναγνώστες να ανατρέχουν στα οικ. έτη που επιθυμούν και να μελετούν τις διατάξεις που ίσχυαν.
Μέσα από την ύλη του παρόντος τόμου που έχει τη μορφή ενός χρηστικού οδηγού, ο αναγνώστης θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει στις διατάξεις που ίσχυαν από 1.1.1980 έως 31.12.2012 και να προσδιορίσει επακριβώς τα χρηματικά κεφάλαια που απομένουν προς ανάλωση, χωρίς να χρονοτριβεί αναζητώντας τα φυλλάδια οδηγιών του εκάστοτε έτους που, ειρήσθω εν παρόδω, είναι δυσεύρετα (ιδιαιτέρως πριν το έτος 1990).   
Οι πίνακες του εντύπου Ε1 που παρατίθενται είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επίσης, οι οδηγίες συμπλήρωσης του ανωτέρω εντύπου –όλων των ετών- έχουν μεταφερθεί αυτούσιες από τα αντίστοιχα βιβλιαράκια οδηγιών.
Το βιβλίο όπως αναφέραμε συνοδεύεται από την ειδική εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου την οποία μπορούν να κατεβάσουν στον Η/Υ τους όσοι το προμηθευτούν. Μέσω της χρηστικής αυτής εφαρμογής ο αναγνώστης μπορεί να προβεί με ευκολία στην ανάλωση κεφαλαίου από το οικ. έτος 1981, κάνοντας χρήση όλων των βοηθητικών εργαλείων που παρέχονται μέσα από αυτή που την καθιστούν μοναδική στο χώρο. 


28/03/2014
, σελίδες 869, τιμή με Φ.Π.Α. 45,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιρειών της χρήσης 2013
ΣΑΚΕΛΛΗΣ Ε., Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής
Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιρειών της χρήσης 2013

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 ενημερωμένος πλήρως μέχρι και το νέο Ν.4223/2013
Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2014 ενημερωμένος πληρως μέχρι και το νέο Ν.4223/2013
Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιρειών της χρήσης 2013
• Από άποψη: Φορολογική, Εμπορικού δικαίου, Λογιστικής.
• Πρακτικά παραδείγματα διανομής και κεφαλοποίησης αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72§12 του Ν.4172/2013
Με αφορμή τις ριζοσπαστικές αλλαγές που υπέστη το φορολογικό σύστημα με της διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) εκδόθηκε το παρόν βιβλίο στο οποίο αναλύονται και ερμηνεύονται οι νέες αυτές φορολογικές διατάξεις σε συνδυασμό με το Δίκαιο των Εταιρειών, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επιπρόσθετα της ανάλυσης των νέων διατάξεων συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο των υφιστάμενων μέχρι 31.12.2013 διατάξεων του απερχόμενου ΚΦΕ (Ν.2238/1994) που αναφέρεται στην φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων για την χρήση 2013.


19/03/2014
, σελίδες 1184, τιμή με Φ.Π.Α. 80,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση
ΚΡΙΑΡΑΣ Ε., Οικονομολόγος - Κοστολόγος
Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση

• Διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού
• Βιομηχανία - εμπορία - παροχής υπηρεσιών
• Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων (εναρμονισμένο με τις αλλαγές  των Ν.4172/ & 4223/2013 
• Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί
• Τεχνικές - Οικοδομικές - Κοινοπραξίες
• Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
• Διανομή κερδών
• Φορολογική αναμόρφωση δαπανών
• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
• Φ.Π.Α. εργασιών τέλους χρήσης
• Αφορολόγητα αποθεματικά
• Αμοιβές Δ.Σ. - Προμερίσματα
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
• Κ.Φ.Α.Σ. - Ν. 2190/1920 - Ν. 3190/1955
• Αυτοέλεγχος επιχειρήσεων
• Αξιολόγηση επιχειρήσεων (Balanced scoreland)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


18/03/2014
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες (με CD)
ASTBOOKS,
Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες (με CD)

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  ΟΜΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:  Σύσταση εταιρείας  • Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις • Εταιρική επωνυμία • Δημοσιότητα • Σχέσεις προς τα εσέ • Η εταιρική σύμβαση • Λήψη αποφάσεων • Διαχείριση • Κέρδη και ζημίες • Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής • Εξουσία   εκπροσώπησης • Ευθύνη των εταίρων • Λύση της εταιρείας - έξοδος εταίρου  • Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου • Εκούσια έξοδος εταίρου • Έξοδος εταίρου  προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή • Αποκλεισμός εταίρου • Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου και αποκλειομένου εταίρου • Κληρονόμοι θανόντος  εταίρου • Συνέχιση της εταιρείας • Μονοπρόσωπη εταιρεία • Εκκαθάριση – Παραγραφή  • Στάδιο εκκαθάρισης • Παραγραφή • Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: • Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις • Εταιρική επωνυμία • Δημοσιότητα • Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου  • Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων • Δικαίωμα ελέγχου • Πράξεις Ανταγωνισμού • Κέρδη και ζημίες • Εξουσία εκπροσώπησης • Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου • Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου πριν την καταχώρηση της εταιρείας • Λύση της εταιρείας  • Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία • Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία • Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: • Έννοια αφανούς εταιρείας • Εισφορά αφανούς εταίρου • Σχέσεις  με τρίτους • Διαχείριση της αφανούς εταιρείας • Κέρδη και ζημίες  • Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο • Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας • Πτώχευση του εμφανούς εταίρου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: • Εφαρμοζόμενες διατάξεις • Μεταβατικές διατάξεις
2. ΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ :  • Μέλη αστικών συνεταιρισμών • Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών • Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών • Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών • Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών • Διοίκηση αστικών συνεταιρισμών • Εποπτικό συμβούλιο (αστικοί συνεταιρισμοί) • Βιβλία αστικών συνεταιρισμών • Διάλυση αστικών συνεταιρισμών • Πτώχευση-έκτακτη εισφορά (αστικοί συνεταιρισμοί) • Ενώσεις αστικών συνεταιρισμών • Κρατική εποπτεία αστικών συνεταιρισμών • Μητρώο αστικών συνεταιρισμών • Ποινικές κυρώσεις (αστικοί συνεταιρισμοί) • Μετατροπή εταιρίας σε αστικό συνεταιρισμό • Οικοδομικοί συνεταιρισμοί • Φόροι-ατέλειες-κέρδη-διαχειριστική χρήση (αστικοί συνεταιρισμοί) • Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
3. Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)
4. Πρακτικός οδηγός σύστασης και δημοσίευσης προσωπικών εταιρειών, αφανών εταιρειών, κοινοπραξιών και αστικών συνεταιρισμών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CD: • Πράξη σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας  ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας • Πράξη σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας • Μετατροπή ομορρύθμου εταιρείας σε ετερόρρυθμη ιδιωτικό συμφωνητικό • Σύσταση αφανούς εταιρείας • Καταστατικό αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα • Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας • Τροποποίηση καταστατικού Ο.Ε. • Λύση Ο.Ε. - Ε.Ε. • Λύση  αφανούς εταιρείας • Υπόδειγμα καταστατικού αστικού συνεταιρισμού • Συμφωνητικό σύστασης ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού


17/02/2014
, σελίδες 430, τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση
ΤΟΤΣΗΣ Χ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Δικηγόρος, Διπλ.Οικονομικών & εμπορικών επιστημών
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 2η έκδοση

• Κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-14 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του Ν.4093/2012 ενημερωμένη και με το Ν. 4223/2013
• Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί) με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ενημερωμένη και με το Ν. 3943/2011
• Κανονιστικές αποφάσεις και Διοικητικές λύσεις μέχρι 31.1.2014
• Πίνακες αντιστοιχίας των άρθων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με τα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αντιστρόφως.
• Αλφαβητικό Ευρετήριο του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.


12/02/2014
, σελίδες 400, τιμή με Φ.Π.Α. 40,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογία 2014
PROSVASIS,
Φορολογία 2014

Περιλαμβάνει κωδικοποιημένους τους παρακάτω νόμους, όπως ισχύουν σήμερα, μέχρι και τους τελευταίους φορολογικούς νόμους Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013) και Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α’/31.12.2013), δηλαδή:
• Ν.2238/1994 - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος στην τελική του μορφή (πριν την κατάργησή του), ο οποίος ισχύει για τις δηλώσεις που αφορούν το οικονομικό έτος 2014.
• Ν.4172/2013 - Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
• Ν.4093/2012, άρθρο πρώτο, παρ. Ε, υποπαρ. Ε1 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
• Ν.1809/1988 - Φορολογικοί Μηχανισμοί (Φ.Τ.Μ.)
• Ν.4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
• Ν.2859/2000 - Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
• Ν.4223/2013 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων


11/02/2014
, σελίδες 560, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης (με CD)
ASTBOOKS,
Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης (με CD)

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται  αναλύσεις και  μεθοδολογία των εργασιών τέλους χρήσης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, δήλωσεων φορολογίας εισοδήματος  καθώς  επίσης τον έλεγχο και την υποβολή τους από την Οικονομική μονάδα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Κεφάλαιο 1:   • Αποθέματα-Λογιστική παρακολούθηση Αποθεμάτων  • Τήρηση λογαριασμού 94 • Απογραφή- διαδικασίες Φυσικής Απογραφής • Αποτίμηση Αποθεμάτων • Κοστολόγηση Αποθεμάτων • Έσοδα –Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα • Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης στο κλείσιμο χρήσης  • Εγγραφές τέλους χρήσης στην Αναλυτική Λογιστική • Καταλογισμός κόστους σε ειδικές περιπτώσεις • Αυτοπαραδόσεις – καταστροφές αποθεμάτων Κεφάλαιο 2 • Πάγια  • Αποτίμηση Παγίων • Υποτίμηση ενσωμάτου παγίου περιουσιακού στοιχείου. • Αποσβέσεις παγίων- Φορολογική Νομοθεσία • Αποσβέσεις -Διαδικασίες τέλους χρήσης • Έλεγχος συμφωνία λογαριασμών • Επενδυτικά αγαθά πενταετούς διακανονισμού • Βιβλίο απογραφών • Μητρώο Παγίων • Επιχορηγήσεις παγίων • Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων • Ασώματες Ακινητοποιήσεις - έξοδα πολυετούς απόσβεσης Κεφάλαιο 3 • Έλεγχος –τακτοποίηση λογαριασμών – απομίμηση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού • Συμφωνίες λογαριασμών  • Εγγραφές προσαρμογής  • Προβλέψεις  • Αποτίμηση λογαριασμών • Εμφάνιση των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. στις οικονομικές καταστάσεις • Λοιπές τακτοποιήσεις Κεφάλαιο 4  • Περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων • Κατάρτιση του λογαριασμού «Γενική Εκμετάλλευση» • Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως • Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων • Ειδικά θέματα διάθεσης κερδών – Διατάξεις και Νόμοι • Μη διανομή μερίσματος • Ισολογισμός • Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης • Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Κεφάλαιο 5 • Φορολογία εισοδήματος • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( Ν.2238/1994) • Φορολογητέο εισόδημα  • Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εισοδήματος • Συντελεστής φόρου εισοδήματος • Συμπληρωματικός φόρος Εισοδήματος • Εισφορά υπέρ Ε. Λ .Γ .Α. • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων –πρακτικά παραδείγματα  • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος-Πρακτική εφαρμογή • Φόρος εισοδήματος- Λογιστικές εγγραφές. • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος-Πρακτική εφαρμογή • Έσοδα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος • Φόρος μερισμάτων- προμερισμάτων- αμοιβών Δ.Σ. • Παρακράτηση φόρου Εισοδήματος αμοιβών Δ.Σ. • Αστικοί συνεταιρισμοί του Νόμου 1667/1996-Πρακτική εφαρμογή υπολογισμού Φόρου • Τεχνικές εταιρείες -Προσδιορισμός καθαρών κερδών • Φορολογικές απαλλαγές • Αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2238/1994 (Διανομή-Κεφαλαιοποίηση –κατάργηση τους) Κεφάλαιο 6 • Έλεγχος και υποβολή οικονομικών καταστάσεων • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. • Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. • Δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων • Γενική Συνέλευση των μετόχων. • Συνοπτικός πίνακας εργασιών τέλους χρήσης
Το CD που συνοδεύει το βιβλίο περιλαμβάνει: • Σχέδιο Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8) • Υποδείγματα των Οικονομικών Καταστάσεων • Υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου  (Από εταιρείες που εφαρμόζουν ΕΓΛΣ & σχετικές διατάξεις του  Κ.Ν. 2190)


10/02/2014
, σελίδες 710, τιμή με Φ.Π.Α. 55,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική. Εφαρμογή, νομολογία, ερμηνεία.
ΛΑΝΑΡΑΣ Κ., Πτυχ. Νομικής Σχολής Πανεπ/μίου Θεσ/νίκης, τ.Δ/ντής Ι.Κ.Α.
Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική. Εφαρμογή, νομολογία, ερμηνεία.Ερμηνεία, νομολογιακή ανάλυση και πρακτική εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ένα έργο με το οποίο παρέχεται ουσιαστική και εύληπτη καθοδήγηση για όλα τα θέματα που απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες, υποδείγματα εγγράφων, πίνακες και παραδείγματα, ώστε να παρέχεται η πλήρης εικόνα της νομοθεσίας που διέπει τις σχέσεις εργοδοτών - εργαζομένων.
Ειδικότερα αναλύονται: Σύμβαση εργασίας, έννοια - κατάρτιση, εργοδότες, μισθωτοί, κανονισμοί εργασίας, διαδικασία πρόσληψης, απόλυσης μισθωτών, πίνακες αποζημιώσεων απόλυσης, ανεργία, στράτευση, οικογ. επιδόματα, άδειες εργαζομένων, επίδομα άδειας, πίνακες άδειας, Κυριακή - ανάπαυση μισθωτών, χρονικά όρια εργασίας, ημερήσια απασχ/ση, υπερεργασία, υπερωρίες, πενθήμερο εργασίας, ημέρες αργίας, αμοιβή Κυριακής εργασίας, εξαιρέσιμες εορτές, νυκτερινή εργασία, προστασία ασθένειας - μητρότητας - τοκετού, αποδοχές, επιδόματα, εργατικό ατύχημα, διαθεσιμότητα, απασχόληση αλλοδαπών, εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, οδοιπορικά έξοδα, έννοια μισθού, καθορισμός - πληρωμή, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργία μισθωτών, δώρα εορτών, προστασία συνδικαλιστών, υγιεινή - ασφάλεια εργασίας, κατώτατα όρια αποδοχών, κ.λπ.
Η νέα, πλήρως ενημερωμένη, έκδοση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας παρουσιάζει ανάγλυφα το ισχύον νομοθετικό καθεστώς των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.


07/01/2014
, σελίδες 750, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανάλυση - Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής). 16η έκδοση
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Θ., Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου ΣΟΕ, Επι 20ετία Αντιπρόεδρος ΕΣΥΛ, Τεχνικός σύμβουλος ΣΟΛ αε, τ.Ορκωτός λογιστής Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Νομικής
Ανάλυση - Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής). 16η έκδοση

Σε συνδυασμό με: • Τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ και του ΣΛΟΤ • Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) • Τη νομοθεσία περί εταιρειών (κωδ. Ν. 2190/20 & 3190/55) • Τη φορολογική νομοθεσία (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α.).
Πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη. Με ειδική επεξεργασία των λογιστικών χειρισμών εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και εκτενή ανάπτυξη των θεμάτων της Αναλυτικής Λογιστικής για τον υπολογισμό του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.

Η παρούσα 16η έκδοση διαφέρει ριζικά από τις προηγούμενες γιατί, από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης επιδεινώθηκε σοβαρά και η οικονομική ύφεση και δημιουργήθηκε πλήθος νέων προβλημάτων, για την αντιμετώπιση των οποίων επηνέχθηκαν πολλές και σοβαρές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία (μετά το φορολογικό νόμο 3943/2011 ψηφίστηκαν 23 νέοι νόμοι με πολλές φορολογικές διατάξεις, με το Ν. 4093/2012 αντικαταστάθηκε ο ΚΒΣ του Π.Δ. 186/1992 με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και με τα άρθρα 1 έως 72 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται από 1-1-2014 ο ΚΦΕ του Ν. 2238/1994) και έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στο δίκαιο των εταιρειών με Οδηγίες της ΕΕ, καθώς και από μνημονιακή υποχρέωση. Οι τροποποιήσεις αυτές ανέτρεψαν όλους τους αντίστοιχους λογιστικούς χειρισμούς του παρόντος. Επιπροσθέτως, η ΕΕ με νέους Κανονισμούς της υιοθέτησε διάφορες τροποποιήσεις για πλείστα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και Διερμηνείες τους. Όλα αυτά επέβαλλαν στον συγγραφέα να προβεί σε εξυπαρχής επεξεργασία του συνόλου της ύλης του παρόντος έργου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


12/12/2013
, σελίδες 1550, τιμή με Φ.Π.Α. 110,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Σ.,
Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]

Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις «παρασυρόμενες» από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση.
Σκοπός του έργου όμως δεν είναι να καταγράψει απλά τις θέσεις της νομολογίας και τις απόψεις της θεωρίας αλλά να εισφέρει στον μεταξύ τους διάλογο και κυρίως να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Οι συνεργάτες των δύο ανά χείρας τόμων, καθώς διακρίνονται για το επιστημονικό τους ύψος, συχνά εκφράζουν καινοτόμες απόψεις, που καθοδηγούν τόσο τους νομικούς της πράξης όσο και εκείνους της θεωρίας. Οι απόψεις τους αυτές έχουν συνήθως ως γνώμονα την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρία, την προστασία της μειοψηφίας και την ενίσχυση της ευελιξίας, λειτουργικότητας και σταθερότητας της οντότητας αυτής.
Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί την κλασική δομή ενός υπομνηματιστικού έργου: προτάσσεται το κείμενο του νόμου και ακολουθούν η βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο της οικείας συμβολής και έπεται το κείμενο της ερμηνείας.
Στον πρώτο τόμο του έργου ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως και 17β (Κεφάλαιο πρώτο, Γενικές διατάξεις) του κ.ν. 2190/1920, ενώ, σε εκτενή αυτοτελή κεφάλαια, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΕ για τις εταιρίες. Ο δεύτερος τόμος περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 18 έως και 24 για το Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 25 έως και 35γ για τις Γενικές Συνελεύσεις, 36 έως και 40α για τους Ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας και 42ε § 5 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις


03/12/2013
, σελίδες 1064, τιμή με Φ.Π.Α. 90,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. / ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Σ.,
Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]

Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις «παρασυρόμενες» από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση.
Σκοπός του έργου όμως δεν είναι να καταγράψει απλά τις θέσεις της νομολογίας και τις απόψεις της θεωρίας αλλά να εισφέρει στον μεταξύ τους διάλογο και κυρίως να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Οι συνεργάτες των δύο ανά χείρας τόμων, καθώς διακρίνονται για το επιστημονικό τους ύψος, συχνά εκφράζουν καινοτόμες απόψεις, που καθοδηγούν τόσο τους νομικούς της πράξης όσο και εκείνους της θεωρίας. Οι απόψεις τους αυτές έχουν συνήθως ως γνώμονα την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρία, την προστασία της μειοψηφίας και την ενίσχυση της ευελιξίας, λειτουργικότητας και σταθερότητας της οντότητας αυτής.
Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί την κλασική δομή ενός υπομνηματιστικού έργου: προτάσσεται το κείμενο του νόμου και ακολουθούν η βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο της οικείας συμβολής και έπεται το κείμενο της ερμηνείας.
Στον πρώτο τόμο του έργου ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως και 17β (Κεφάλαιο πρώτο, Γενικές διατάξεις) του κ.ν. 2190/1920, ενώ, σε εκτενή αυτοτελή κεφάλαια, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΕ για τις εταιρίες. Ο δεύτερος τόμος περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 18 έως και 24 για το Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 25 έως και 35γ για τις Γενικές Συνελεύσεις, 36 έως και 40α για τους Ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας και 42ε § 5 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις


03/12/2013
, σελίδες 1222, τιμή με Φ.Π.Α. 90,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παραδείγματα - εφαρμογές Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. στην πράξη. 4η έκδοση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & Ι. & ΑΙΚ., Καθηγητής λογιστικής - κοστολόγησης / Κοστολόγος - Φοροτέχνης / Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παραδείγματα - εφαρμογές Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. στην πράξη. 4η έκδοση

Προσαρμοσμένο πλήρως με το Γ.Λ.Σ. τον Κ.Φ.Α.Σ. τη φορολογία εισοδήματος και τους άλλους νόμους
• Νομικό πλαίσιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Αναβαλλόμενοι φόροι ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις
• Οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται
• Ανάλυση των Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. με παραδείγματα στην πράξη
• Φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με τα Δ.Λ.Π.
• Όλα όσα εφαρμόζονται στην πράξη με παραδείγματα


22/11/2013
, σελίδες 393, τιμή με Φ.Π.Α. 24,50€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. (με CD) Β' έκδοση
ASTBOOKS,
Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. (με CD) Β' έκδοση

Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, ώστε ο λογιστής να είναι σε θέση να διαχειριστεί όλα τα σημαντικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει σχετικά με τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο εμπλουτίζεται με τις διατάξεις των Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013, καθώς και με τις τελευταίες εγκυκλίους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις των Ν.2238/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4110/2013), Ν.4172/2013 και 4174/2013 
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: • Στο πρώτο μέρος παρατίθεται ο Ν.3190/1955 (που αφορά στις ΕΠΕ), ο οποίος παρουσιάζεται κατά άρθρο με πλήρη ανάλυση, σχόλια, επεξηγήσεις, σχετική νομοθεσία και νομολογία, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές. • Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται ο Ν.4072/2012 (που αφορά στις ΙΚΕ), ο οποίος επίσης παρουσιάζεται κατά άρθρο με σχόλια, επεξηγήσεις, συγκριτικές αναλύσεις των δύο εταιρικών μορφών, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές. • Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναλύονται ειδικά φορολογικά θέματα σχετικά με τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ και παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών τέλους χρήσης ΕΠΕ. Εκτός των ανωτέρω, στην παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνονται όλες σχεδόν οι μετατροπές από μια εταιρική μορφή σε μια άλλη, καθώς και οι διαδικασίες σύστασης, διάλυσης και συγχώνευσης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.
Για περισσότερη ευκολία του αναγνώστη παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες μεταξύ ΕΠΕ και ΙΚΕ. Εξάλλου, όπως πάντα, το διπλό ευρετήριο στο τέλος: α) κατά θεματική ενότητα και β) κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, καθιστά το βιβλίο μας εξαιρετικά εύχρηστο.
Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από cd, το οποίο περιέχει υποδείγματα καταστατικών, υποδείγματα για δημοσιότητα, υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων, έντυπα για ίδρυση, έντυπα ΔΟΥ και υποδείγματα τήρησης πρακτικών συνέλευσης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Στο παρόν βιβλίο αναλύονται όλα τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και οι δικηγόροι σχετικά με τις ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες). Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΕΠΕ αναλύονται τα εξής: • Έννοια και ευθύνη εταίρων • Εταιρικό κεφάλαιο και εισφορά του σε χρήμα ή σε είδος • Σύσταση, καταστατικό, ακυρότητα και δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων της ΕΠΕ • Συνέλευση, διαχείριση και  εκπροσώπησή της • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , τήρηση βιβλίων, ευθύνη  διαχειριστών • Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων • Δάνεια, καταθέσεις και αναλήψεις εταίρων • Διανομή κερδών • Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης, μεταβολή αντικειμένου, έξοδος εταίρου, αύξηση-μείωση εταιρικού κεφαλαίου, μονοπρόσωπη ΕΠΕ •  Διάλυση και εκκαθάριση, απώλεια κεφαλαίου • Μετατροπή εταιρειών άλλων νομικών μορφών σε ΕΠΕ • Συγχώνευση • Φορολογικές διατάξεις που αφορούν ΕΠΕ • Αλλοδαπές ΕΠΕ • Ποινικές διατάξεις • Πίνακας αντιστοίχισης ΕΠΕ και ΙΚΕ με βάση τους Ν.3190/1955 και Ν.4072/2012. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, σχετικά με την ΙΚΕ αναλύονται τα εξής: • Βασικά χαρακτηριστικά, ίδρυση-σύσταση, ευθύνη, εταιρικό κεφάλαιο • Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, δημοσιότητα, ακυρότητά της • Διαχείριση και εκπροσώπησή της • Διορισμός και η ανάκληση διαχειριστή • Εξουσίες, αμοιβές και ευθύνη διαχειριστή, τήρηση βιβλίων • Συνέλευση των εταίρων • Εταιρικά μερίδια • Κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, η λογιστική αντιμετώπισή τους • Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, η είσοδος, έξοδος και αποκλεισμός εταίρου, αύξηση και μείωση κεφαλαίου • Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών • Λύση και εκκαθάριση, μετατροπές και συγχωνεύσεις • Πίνακας αντιστοίχισης ΙΚΕ και ΕΠΕ με βάση τους Ν.4072/2012 και Ν.3190/1955. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, σχετικά με τη φορολογία των ΕΠΕ αναλύονται τα εξής: • Δήλωση φόρου εισοδήματος, διαχειριστική περίοδος, συντελεστής φορολογίας, προκαταβολή φόρου • Αφορολόγητα αποθεματικά (κεφαλαιοποίηση, διανομή κλπ.) • Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων • Αυτοέλεγχος • Ειδικά φορολογικά ζητήματα, τέλος επιτηδεύματος, πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα με προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και εγγραφές τέλους χρήσης.


12/11/2013
, σελίδες 878, τιμή με Φ.Π.Α. 65,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Θεωρία και ασκήσεις γενικής λογιστικής - Εταιρείες
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ Α., Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Θεωρία και ασκήσεις γενικής λογιστικής - Εταιρείες

Ορισμός, σκοπός και διάκριση λογιστικής • Περί λογαριασμών κα ισολογισμού • Λογιστικά βιβλία • Βασικοί κανόνες της λογιστικής • Περί γραμματίων εισπρακτέων και πληρωτέων •  Πάγια περιουσιακά • Φ.Π.Α. • Προβλέψεις • Ξένο νόμισμα • Λογιστικά σφάλματα • Τα χαρακτηριστικά του ισοζυγίου •  Αποθέματα • Αριθμοδείκτες ρευστότητας • Αριθμοδείκτες δραστηριότητας • Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας • Αριθμοδείκτες επενδύσεων • Ομόρρυθμη εταιρεία • Ετερόρρυθες εταιρείες • Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης • Ανώνυμες εταρείες.
Κατάλληλο για ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες, φοιτητές, σπουδαστές, πτυχιούχους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς, ανοιχτό πανεπιστήμιο


31/10/2013
, σελίδες 682, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Πλήρης Οδηγός Συνταξιοδοτικών θεμάτων – Όλες οι απαντήσεις και οι προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης από κάθε ασφαλιστικό Ταμείo
EPSILON 7 / ΣΩΠΑΣΗΣ Ι., τ. Διευθυντής Ι.Κ.Α.
Πλήρης Οδηγός Συνταξιοδοτικών θεμάτων – Όλες οι απαντήσεις και οι προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης από κάθε ασφαλιστικό Ταμείo

Το παρών βιβλίο αποτελεί ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Απευθύνεται σε φοροτεχνικούς, νομικούς, αλλά λόγω της εύκολης γλώσσας, των συγκροτημένων οδηγιών και των πολλών παραδειγμάτων απευθύνεται και σε ασφαλισμένους μη επαγγελματίες του χώρου των λογιστών και των νομικών.
Ο αναγνώστης θα βρει μια σειρά από θέματα που χρήζουν διευκρίνισης και έχουν μεταβληθεί διαχρονικά με δεδομένο ότι οι σχετικές διατάξεις υπάρχουν διάσπαρτες στη νομοθεσία.
Η δομή βασίζεται στην ανάλυση των διατάξεων για κάθε ασφαλιστικό ταμείο ξεχωριστά, ενώ το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για την ευκολότερη ανεύρεση των σχετικών θεμάτων.
Ενδεικτικά, στο βιβλίο αναλύεται θεματολογία όπως: • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης • Είδη συνταξιοδότησης • Διαδοχική ασφάλιση • Πλασματικά έτη • Ειδικές κατηγορίες
Επίσης, στο βιβλίο περικλείεται παράρτημα στο οποίο παρατίθενται διατάξεις σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων, τις άγαμες θυγατέρες, τα Βαρέα & Ανθυγιεινά επαγγέλματα, την Ασφάλιση Συγγενών, αποζημιώσεις απόλυσης κ.ά.


30/10/2013
, σελίδες 464, τιμή με Φ.Π.Α. 44,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ε.Γ.Λ.Σ. Πρακτικός οδηγός (με CD)
ASTBOOKS,
Ε.Γ.Λ.Σ. Πρακτικός οδηγός (με CD)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τη σωστή εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς παρατίθεται πλήρης ανάλυση και συνδεσμολογία όλων των λογαριασμών του. Το  έργο ακολουθεί τη μορφή του Π.Δ.1123/1980. Κατ' αρχάς, παρατίθενται οι βασικές αρχές διάρθρωσης των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.. Κατόπιν, σε κάθε ομάδα αναλύονται οι διάφοροι λογαριασμοί. Η ανάλυση ανά λογαριασμό περιλαμβάνει: • παράθεση του αντίστοιχου αποσπάσματος από το Π.Δ.1123/1980, • ερμηνεία του λογαριασμού, • αναλυτικά παραδείγματα με εγγραφές, • παρουσίαση των γνωμοδοτήσεων του Ε.ΣΥ.Λ. και του Σ.ΛΟ.Τ. • παρουσίαση των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, Κ.Φ.Α.Σ. και γενικά της νομοθεσίας σχετικής με το λογαριασμό
Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι λόγω της αντικατάστασης του Ν.2238/1994 από το Ν.4172/2013, παρουσιάζονται οι διατάξεις και των δύο νόμων για τον εκάστοτε λογαριασμό. Βεβαίως, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2014 και μετά (για τα οποία ισχύει ο Ν.4172/2013), αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις από τη Διοίκηση, οι οποίες, όμως, δεν έχουν ανακοινωθεί έως το χρόνο έκδοσης του παρόντος βιβλίου.
Κύριο πλεονέκτημα του βιβλίου είναι η πλήρης συνδεσμολογία και τα αναλυτικά παραδείγματα με εγγραφές ανά λογαριασμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές σχετικά με πράξεις παγίων (αγορά, εκποίηση, κατεδάφιση, αντιπαροχή κλπ.), αποτίμηση αποθεμάτων, πράξεις κεφαλαίου (κάλυψη, αύξηση, μείωση κλπ.), προβλέψεις, φόρους (ΦΠΑ, χαρτόσημο κλπ.) και λοιπές υποχρεώσεις, πάσης φύσης έσοδα και έξοδα, καθώς και αποτιμήσεις κάθε είδους απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
Στο τέλος, δε, της Ομάδας 8 παρουσιάζεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα σχετικά με τις εγγραφές κλεισίματος χρήσης. Στο τέλος της Ομάδας 9 παρουσιάζεται αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης (κοστολόγηση, κλείσιμο χρήσης κλπ.).Πλήρης συνδεσμολογία λογαριασμών ομάδας 9 (σχεδιαγράμματα)Παραδείγματα με εγγραφές όλων των πράξεων με συνάλλαγμα (αγορά-πώληση, δάνεια, τόκοι, συναλλαγματικές διαφορές, γραμμάτια, αποτίμηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων). Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.
Το βιβλίο ξεκινά με τις βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και με τον τρόπο διάρθρωσης των Ομάδων και των Λογαριασμών. Οι ενότητες αυτές αποτελούν μια εισαγωγή στο Λογιστικό Σχέδιο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας και το σκεπτικό του Ε.Γ.Λ.Σ. Στη συνέχεια αναλύονται οι ομάδες 1 έως 9 και τέλος, τα δύο τελευταία κεφάλαια αφορούν στην ανάλυση των λογαριασμών τάξεως και στην ανάλυση της έννοιας και του περιεχομένου όλων των αριθμοδεικτών.
Το CD περιλαμβάνει: 1) Φάκελο με κωδικοποίηση όλων των λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου 2)  Φάκελο με αναλυτικά υποδείγματα όλων των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής μονάδας, δηλαδή: α) Ισολογισμός β) Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης γ) Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης δ) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων ε) Προσάρτημα 3) Φάκελο με το αναλυτικό πρακτικό παράδειγμα εγγραφών τέλους χρήσεως, το οποίο παρατίθεται και στο τέλος της Ομάδας 8 του βιβλίου. Στο φάκελο του παραδείγματος αυτού υπάρχει αρχείο excel με όλους τους αναλυτικούς υπολογισμούς, τα διαγράμματα με τις κινήσεις των λογαριασμών και τις οικονομικές καταστάσεις του παραδείγματος. 


23/10/2013
, σελίδες 1280, τιμή με Φ.Π.Α. 70,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου
ASTBOOKS,
Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου

Αναλύσεις - ερμηνείες - παραδείγματα, Λογιστές εγγραφές, αναλυτικοί πίνακες
Το παρών σύγγραμα για το χαρτόσημο έχει σκοπό να βοηθήσει το λογιστή – φοροτέχνη που αναζητά μια πλήρη και έγκυρη ενημέρωση. Βεβαίως, καλύπτει και άλλους επιστημονικούς κλάδους, καθώς η γνώση της χρήσης του χαρτοσήμου είναι απαραίτητη σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ. Το βιβλίο μας είναι πλήρως ενημερωμένο με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία που σχετίζεται με το χαρτόσημο, μέχρι και το Ν. 4155/2013 και την ΠΟΛ. 1180/2013.
Το πρώτο από τα δύο μέρη του βιβλίου παρουσιάζει αναλυτικά τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Η παρουσίαση γίνεται κατά άρθρο με παράλληλη και διακριτή παράθεση των διατάξεων που έχουν καταργηθεί. Σε κάθε άρθρο παρατίθενται η σχετική νομοθεσία και νομολογία που το αφορούν, δηλαδή οι νόμοι και τα διατάγματα με τα οποία καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν διατάξεις αυτού, καθώς και οι σχετικοί νόμοι που αφορούν στη χρήση του χαρτοσήμου όπως περιγράφεται στο εκάστοτε άρθρο. Παράλληλα, με διάφορες σημειώσεις από την επιστημονική ομάδα της AST BOOKS, επεξηγείται το ακριβές περιεχόμενο εννοιών και διατάξεων.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχει συγκεντρωμένες τις κυριότερες περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει και τις κυριότερες για τις οποίες έχει καταργηθεί το τέλος χαρτοσήμου. Έπειτα, παρατίθενται κάποιοι περισσότερο ή λιγότερο σημαντικοί νόμοι (τους οποίους κρίναμε ότι έπρεπε να συμπεριλάβουμε στο βιβλίο προς κάλυψη πολλών και διαφορετικών περιπτώσεων), καθώς και αναλυτικοί πίνακες και καταστάσεις που περιλαμβάνουν αστικά και εμπορικά έγγραφα ή περιπτώσεις, που υπόκεινται ή όχι σε τέλος χαρτοσήμου. Πολύτιμες, επίσης, είναι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, δηλαδή τους υπόχρεους, το χρόνο, τη διαδικασία και τις εξαιρέσεις, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κώδικά Τελών Χαρτοσήμου και την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται κάποια σημαντικά ζητήματα, όπως η απόδοση ΦΜΥ, οι καταθέσεις-αναλήψεις μετόχων ή εταίρων, καθώς και η λογιστική αντιμετώπιση των κυριότερων περιπτώσεων που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου.
Το ευρετήριο του βιβλίου είναι κατά άρθρο και αλφαβητικό.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


23/09/2013
, σελίδες , τιμή με Φ.Π.Α. 50,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Σύγχρονη λογιστική. 2 τόμοι. 3η βελτιωμένη έκδοση
ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ Ε. / ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Κ.,
Σύγχρονη λογιστική. 2 τόμοι. 3η βελτιωμένη έκδοση

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Ανανεωμένη και ενημερωμένη με το Ν. 4093/ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012, το Ν.4110/ΦΕΚ 17/Α΄/23-1-2013 και το Ν. 4172/ΦΕΚ167/Α΄/23-7-2013, η 3η έκδοση του δίτομου έργου 'Σύγχρονη Λογιστική' απευθύνεται σε όλους εκείνους (σπουδαστές και επαγγελματίες) που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη γνώση τους σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικής, φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας. Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδεσμολογίας κάθε λογαριασμού χωριστά.


20/09/2013
, σελίδες 1760, τιμή με Φ.Π.Α. 125,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Ελεγκτική. Ο έλεγχος των οικονομικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών)
PROSVASIS / ΦΑΚΟΣ Δ., Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής
Ελεγκτική. Ο έλεγχος των οικονομικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών)

Το βιβλίο αποσκοπεί στο να εισάγει κάθε ενδιαφερόμενο στην ελεγκτική επιστήμη, με εστίαση κυρίως στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Απευθύνεται πρωτίστως στους νεότερους συναδέλφους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές των επιχειρήσεων, αλλά αφορά επίσης άμεσα ή έμμεσα τους λογιστές και όλα τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων, τους διευθυντές τους, αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Στα κεφάλαιά του γίνεται προσπάθεια να οριοθετηθεί ο εσωτερικός έλεγχος ως ιδιαίτερος κλάδος της ελεγκτικής επιστήμης και να αποσαφηνιστούν οι γενικές αρχές του και οι επιδιώξεις του. Χρησιμοποιεί ως βάση ένα σκελετό οργάνωσης μιας εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης, αλλά οι αρχές και οι τεχνικές εσωτερικού ελέγχου που παρουσιάζονται σε αυτές είναι γενικής ισχύος και αφορούν κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα μάλιστα από το εάν το κίνητρό της είναι το κέρδος. Έτσι η εργασία αυτή απευθύνεται επίσης αναλογικά και κατά περίπτωση προς τους ελεγκτές, τα οικονομικά στελέχη και τις διοικήσεις των διαφόρων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων του Δημόσιου τομέα, όπως είναι π.χ. τα κρατικά νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του Δημοσίου και τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καταδείξει την φιλοσοφία που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο και την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική γνωριμία μαζί του. Εκτός όμως από το καθαρά θεωρητικό της μέρος προσπαθεί να τοποθετηθεί γύρω από το θέμα με πρακτικά παραδείγματα, παραθέτοντας τους ελεγκτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στις διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και μια σειρά ελεγκτικά μέτρα και διαδικασίες που λαμβάνονται και εφαρμόζονται για την αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, ο ελεγκτής θα βρει μια σειρά σκελετών προγραμμάτων ελέγχου για τις διάφορες περιοχές ελέγχου, καθιστώντας αυτό το βιβλίο ένα σοβαρό πρακτικό βοήθημα για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο στα εξής έξι κεφάλαια: Πρώτο: Βασικές αρχές λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. Δομή αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Δεύτερο: Ανάλυση βασικών λειτουργιών εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης. Ανάλυση ελεγκτικών κινδύνων - απειλές - μέτρα πρόληψής των. Σκελετοί προγραμμάτων ελέγχου. Τρίτο: Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε μηχανογραφημένο περιβάλλον, προβλήματα και μέτρα αντιμετώπισής τους. Τέταρτο: Η απάτη στην ελεγκτική - Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Πέμπτο: Σχεδίαση και οργάνωση της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου. Έκτο: Εταιρική Διακυβέρνηση.


06/07/2013
, σελίδες 312, τιμή με Φ.Π.Α. 35,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Τί πρέπει να γνωρίζουν ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ και οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού
ΣΕΪΜΕΝΗΣ Ο., Οικονομολόγος - φοροτεχνικός
Τί πρέπει να γνωρίζουν ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ και οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού

Tα δικαιολογητικά και οι εκκρεμότητες μέχρι και τον Ν. 4141/5-4-2013
• Τά Πιστοποιητικά κλπ της Φορολογικής Κατοικίας  • Οι Φορολογικές Δηλώσεις - Ελλήνων Ομογενών
• Τά Κύρια Σημεία τών Διμερών Συμβάσεων Α.Δ.Φ.  • Ποιοί φόροι κλπ δέν συμψηφίζονται στήν Ελλάδα 
• Πληρεξούσια – διαθήκες - κληρονομιές Ομογενών  • Οι καταθέσεις οι τόκοι καί οι Κοινοί λογαριασμοί 
• Τό συνάλλαγμα καί η αγορά ακινήτων σέ Ελλάδα  • Τα τεκμήρια τών Κατοίκων Εξωτερικού-αποφυγή   
ΑΝΑΛΥΤΙΚO ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1.200 ΓΡΑΜΜΩΝ.  • Απαντήσεις σέ ερωτήματα από όλο τόν κόσμο
(Συνεργασία: Β. Αμπελιώτης)


15/06/2013
, σελίδες 300, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Προσωπικές εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Κοινοπραξίες. 13η έκδοση
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Μ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Οικονομολόγος
Προσωπικές εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Κοινοπραξίες. 13η έκδοση

Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.) - Αφανείς Εταιρείες. Με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 249-292)
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ν. 3190/1955, με όλες τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 419/86, του Π.Δ. 279/93, του Ν. 2339/1995 και του Ν. 3661/2008 και της Π.Ν.Π. 12/12/2012, άρθρο 6 παρ. 3β
Ιδιότυπες Εταιρικές Μορφές • Κοινοπραξίες • Αστικές εταιρείας (κερδοσκοπικές και μη) • Κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση • Αστικοί συνεταιρισμοί • Ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) Ν. 383/76 • Μεταφορικές εταιρείες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. άρθρου 3 Ν. 3887/2010 • Δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρείες • Εταιρείες Α.Ν. 89/67, Ν. 378/68 και άρθρου 25 Ν. 37/75 • Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) Ν. 3182/2003 • Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) Ν. 3790/2009 • Εξωχώριες (Offshore) εταιρείες • Κυπριακές εταιρείες • Φορολογία μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ν. 3419/2005 και Ν. 3853/2010 • Νέα διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Γ.Ε.ΜΗ. ή Κ.Ε.Π.) Ν. 3853/2010 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινοπραξιών κ.λπ. εταιρειών κατά τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 3943/2011 • Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. - Ε.Ε. (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/20) • Μετατροπή Ε.Π.Ε.σε Ο.Ε. -Ε.Ε. (άρθρο) 283 Ν. 4072/2012)
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) (άρθρα) 43-120 Ν. 4072/2012)


23/04/2013
, σελίδες 691, τιμή με Φ.Π.Α. 60,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Φορολογία δικηγόρων. 2η έκδοση
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΨΥΛΛΑΣ Κ. / ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λ., Λογιστές - φοροτεχνικοί
Φορολογία δικηγόρων. 2η έκδοση

Η επανέκδοση του βιβλίου «Φορολογία Δικηγόρων» και για το έτος 2013 κατέστη αναγκαία προκειμένου να προσφέρει στους αναγνώστες ασφαλείς φορολογικές λύσεις σε ένα οικονομικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται., με την ψήφιση αρκετών φορολογικών νόμων, αλλά και με την έκδοση πολυάριθμων ερμηνευτικών εγκυκλίων.
Οι συγγραφείς, έμπειροι λογιστές - φοροτεχνικοί, καταγράφουν με κατανοητό τρόπο όλες τις λογιστικές, φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις των δικηγόρων, ως ασκουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, μελών δικηγορικών εταιρειών και παρεχόντων τις υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία, από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος, του ΦΠΑ και του νέου ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012).
Ειδικότερα, στο βιβλίο «Φορολογία Δικηγόρων» περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Οι διαδικασίες έναρξης του επαγγέλματος του δικηγόρου, μέσω συμπληρωμένων εντύπων του τμήματος Μητρώου.
• Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
• Η ανάλυση της φορολόγησης του δικηγορικού εισοδήματος, με ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων και ολοκληρωμένα παραδείγματα.
• Η διαχείριση και συμπλήρωση των περιοδικών δηλώσεων και της εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ.
• Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, από την σκοπιά του εργοδότη – δικηγόρου, ο οποίος για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών του αναγκών προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Η νέα δεύτερη έκδοση της «Φορολογίας Δικηγόρων» αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα κατανόησης και πρακτικής εφαρμογής στα χέρια των δικηγόρων, αλλά και των λογιστών φοροτεχνικών που τους εξυπηρετούν, με σκοπό να τους βοηθήσει να ενημερωθούν για τις φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
(Τιμή για φυσικά πρόσωπα: 20 ευρώ)


16/04/2013
, σελίδες 168, τιμή με Φ.Π.Α. 30,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση - Ερμηνεία
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. Γενικός Δ/ντής Φορολογίας του Υπ.Οικονομικών
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση - ΕρμηνείαΠεριέχει:
• Όλες τις διατάξεις του ΚΦΑΣ
• Την Ερμηνευτική Εγκ. ΠΟΛ 1004/4-1-2013
• Πλήρη Ανάλυση-Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση
• Συνδυασμό των διατάξεων του ΚΦΑΣ με Εισόδημα, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ,
• Διοικητικές-Ποινικές κυρώσεις, Α.Κ., Ε.Ν, Ν. 2190/20
• Ερμηνευτικές Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Λύσεις
• Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο
(σε συνεργασία με Γιάννη Σταματόπουλο, Πτυχ. Οικ.Παν/μίου Αθηνών, ΜΒΑ, Υπ Διδάκτορα Παν/μίου Πειραιώς και Πάρη Σταματόπουλου, Πτυχ. Παν/μίου Πειραιώς, MSc Πληροφορικής)


29/01/2013
, σελίδες 1120, τιμή με Φ.Π.Α. (50,00€45,00€  | Προσθήκη στο καλάθι

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Σε μικρό σχήμα τσέπης (10 x 14 cm), με εύκαμπτο εξώφυλλο και λεπτό αδιαφανές χαρτί, για καθημερινή και εύκολη χρήση.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που το διέπουν: η αρχή της αυτονομίας, η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων και η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Κατόπιν, αποσαφηνίζονται οι γενικές αρχές τήρησης των λογαριασμών και ακολουθεί η αναλυτική διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών.
Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται το κεφάλαιο 2.1 του ΠΔ 1123/1980 με το αντίστοιχο σχέδιο λογαριασμών γενικής λογιστικής που περιλαμβάνει τις εξής ομάδες: α) ομάδα 1η «Πάγιο Ενεργητικό», β) ομάδα 2η «Αποθέματα, γ) ομάδα 3η «Απαιτήσεις και Διαθέσιμα», δ) ομάδα 4η «Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», ε) ομάδα 5η «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», στ) ομάδα 6η «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος», ζ) ομάδα 7η «Οργανικά έσοδα κατ’ είδος», η) ομάδα 8η «Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων».
Στη συνέχεια του βιβλίου παρατίθενται τα ακόλουθα υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων: α) Ισολογισμού, β) Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (Λ/80), γ) Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λ/88), δ) Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Λ/88), ε) Προσαρτήματος Οικονομικών Καταστάσεων και στ) Έκθεσης Διαχείρισης.
Στο τελευταίο μέρος αναπτύσσονται τα στάδια του Λογιστικού Κυκλώματος κατά το κλείσιμο βιβλίων τρίτης κατηγορίας. Επίσης, απεικονίζονται σχηματικά η δεύτερη αρχή του ΕΓΛΣ, η τακτοποίηση εσόδων-εξόδων και η τακτοποίηση αγορών και εκπτώσεων κατά το τέλος του έτους.
(τιμή για φυσικά πρόσωπα 8 ευρώ)


28/01/2013
, σελίδες 172, τιμή με Φ.Π.Α. 10,00€ | Προσθήκη στο καλάθι

Αναλυτική λογιστική και λογιστική υποκαταστημάτων
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., τ. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά
Αναλυτική λογιστική και λογιστική υποκαταστημάτων

Β'Έκδοση

Αρχές λογισμού κόστους • Σύστημα αναλυτική λογιστικής • Λογιστική βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων • Καταστροφές ακατάλληλων αποθεμάτων • Ελλείματα - πλεονάσματα (παραλαβής, αποστολής, απογραφής) • Επιχειρήσεις μη συνεχούς παραγωγής • Λογιστική φύρας • Λογιστική και αποτίμηση αποθεμάτων • Πρότυπο κόστος • Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. • Ασκήσεις αναλυτικής λογιστικής • Υποκαταστήματα (εσωτερικού, εξωτερικού, αλλοδαπών εταιρειών και τραπεζών) • Μετασχηματισμός και πώληση υποκαταστήματος


13/02/2009
, σελίδες 446, τιμή με Φ.Π.Α. (40,00€36,00€  | Προσθήκη στο καλάθι


Ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές
με πιστωτική κάρτα, PayPal, αντικαταβολή ή τραπεζικό έμβασμα/παραλαβή από ΚΤΕΛ

Στο καλάθι σας έχετε ήδη:

Αδειο καλάθι
Συγγραφείς
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εκτός λεκανοπεδίου ΔΩΡΕΑΝ αποστολή με Courier για αγορές
άνω των 70 ευρώ


 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:30-15:30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:30-20:30

 
 

2003-2015 Αποδελτίωση, σύνδεση, σύνταξη και παρουσίαση ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΥ